Sunteți pe pagina 1din 1

FISA DE LUCRU 1 CLASA A 9 A

1. Numiţi câte un sinonim neologic pentru cuvintele: cutremur, amănunţit, vinovat ,a bănui, veşnic.
(0.5 p)
2. Integraţi în enunţuri următoarele perechi de paronime: altitudine- atitudine, a proveni- a preveni,
a investi- a învesti, temporal- temporar, a adapta- a adopta (1 p)
3. Alcătuiţi enunţuri cu omonimele următoarelor cuvinte: care, masă, capital, vie, ochi , şi a
semăna. (1 p)
4. Alegeţi termenul potrivit în următoarele enunţuri:
a) Lucrurile evaluau / evoluau potrivit aşteptărilor.
b) Îi vizitez deseori, perntru că sunt oameni primitori / primitivi.
c) Analiza literară / literală a poeziei a fost discutată în clasă. (0.5 p)
5. Formulaţi enunţuri cu omofonele cuvintelor: odată, ne-am, ca să, undeva, altfel.(1 p)
6. Precizează care dintre următoarele expresii sunt pleonasme şi argumentează: mijloace mass-
media, ochiul magic, a băga se seama, a decapita capete, a se sinucide singur, a venit din nou iarăşi.
(1 p)

FISA DE LUCRU 2 CLASA A 9 A

1. Numiţi câte un sinonim neologic pentru cuvintele: a cere, gazdă, trecător, rece, răutacios. (0.5
p)
2. Integraţi în enunţuri următoarele perechi de paronime:a colabora- a corobora, arbitral- arbitrar,
conjuntură- conjectură, glacial- glaciar, eminent- iminent. (1 p)
3. Alcătuiţi enunţuri cu omonimele următoarelor cuvinte: unde, bancă, corn, bandă şi baie. (1 p)
4. Alegeţi termenul potrivit în următoarele enunţuri:
a) Un roman poate crea aluzia / iluzia realităţii.
b) Privirea ei glaciară / glacială mă intimida.
c) Am completat o fisă/ fişă de înscriere.(0.5 p)
5. Formulaţi enunţuri cu omografele cuvintelor torturi, acele, veselă, haină. (1 p)
6. Precizează care dintre următoarele expresii sunt pleonasme şi argumentează: aducere aminte,
alegeri electorale, a observa distant, protagoniştii principali (1 p)