P. 1
Subiectul_1_scris_2009

Subiectul_1_scris_2009

|Views: 1,019|Likes:
Published by Cosmin Dumitrache

More info:

Published by: Cosmin Dumitrache on May 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2013

pdf

text

original

V.

Textul-suport
Gerul aspru şi sălbatic strânge-n braţe-i cu jălire Neagra luncă de pe vale care zace-n amorţire; El ca pe-o mireasă moartă o-ncunună despre ziori C-un văl alb de promoroacă şi cu ţurţuri lucitori. Gerul vine de la munte, la fereastră se opreşte, Şi, privind la focul vesel care-n sobe străluceşte, El depune flori de iarnă pe cristalul îngheţat, Crini şi roze de zăpadă ce cu drag le-a sărutat . Gerul face cu-o suflare pod de gheaţă între maluri, Pune streşinelor casei o ghirlandă de cristaluri, Iar pe feţe de copile înfloreşte trandafiri, Să ne-aducă viu aminte de-ale verii înfloriri. Gerul dă aripi de vultur cailor în spumegare Ce se-ntrec pe câmpul luciu, scoţând aburi lungi pe nare. O! tu, gerule năprasnic, vin’, îndeamnă calul meu Să mă poarte ca săgeata unde el ştie, şi eu! (Vasile Alecsandri, Gerul)

Cerinţa
1.Selectează două cuvinte care aparţin câmpului semantic al iernii 2.Precizează rolul semnelor de punctuaţie din prima strofă. 3. Transcrie un vers care conţine o locuţiune verbală, folosită cu efecte expresive. 4. Menţionează două teme/ motive literare, prezente în poezie 5. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul da 6. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. 7. Motivează plasarea în poziţie iniţială, în fiecare catren, a substantivului gerul 8. Comentează, în 6 - 10 rânduri, ultima strofă, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 9. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate, ambiguitate, sugestie,reflexivitate), prezentă în textul dat

1

2

Pe coastele Calabrei* vaporu-naintează În unda luminoasă ce noaptea fosforează*; El taie-o brazdă lungă pe-al mării plai senin, Şi luna, vas de aur, pluteşte-n ceruri lin. În dreapta, pe-ntuneric, se-nalţă-un negru munte, Vulcanul bătrân Etna cu lava stinsă-n frunte; Sehastru ce cunoaşte al globului mister, El pare că din sânu-i azvârle stele-n cer . În stânga e Carybda* sălbatică, stâncie. Din zare se întinde o punte argintie Pe care se îndreaptă vaporul legănat, Ce calcă orizonul cu stele semănat. Dorm valurile mării sub atmosfera caldă. În baie azurie Sicilia se scaldă; Şi-n umbră călătorul, ţintind ochii spre mal, Aspiră-al Syracusei* parfum oriental.

1.Menţionează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor mister şi parfum. 2. Precizează rolul cratimei din structura „stele-n cer”. 3. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin verbul a călca. 4. Menţionează două cuvinte din textul dat, a căror formă nu mai este acceptată de DOOM2,precizându-le forma literară actuală. 5. Transcrie un fragment de vers/ un vers în care apare o imagine vizuală. 6. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în a doua strofă. 7. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul poeziei date 8. Comentează, în 6 - 10 rânduri, ultima strofă, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poeticăşi mijloacele artistice. 9. Motivează, cu ajutorul a două argumente, prezenţa descrierii în poezia citată.

(Vasile Alecsandri, Pe coastele Calabrei)

1

1.Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul cap. 3 Nenorocita privighetoare Cânta-n pădure a ei durere, Natura-ntreagă da ascultare, Tot împrejuru-i era tăcere. [...] Un măgar mare ce-o ascultase, Şi ca un aspru judecător Capul pleoştise, sau râdicase Câte-o ureche,-n semn de favor, Ieşi-nainte să-i dea povaţă, Şi c-o neroadă încredinţare: „Am fost, îi zise, aci de faţă, Dar zău nu-mi place a ta cântare”. [...] Atunci începe cu bucurie Un cântec jalnic şi necioplit, Încât de aspra lui armonie Toată pădurea s-a îngrozit. Privighetoarea, fără sfială, Zise: „Povaţa e în zadar; Căci d-aş urma-o, nu e-ndoială Că eu în locu-ţi n-aş fi măgar”. (Grigore Alexandrescu, Privighetoarea şi măgarul) 1. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al naturii. 4 Ale turnurilor umbre peste unde stau culcate; Către ţărmul dimpotrivă se întind, se prelungesc, Ş-ale valurilor mândre generaţii spumegate Zidul vechi al mănăstirei în cadenţă îl izbesc. Dintr-o peşteră, din râpă, noaptea iese, mă-mpresoară: De pe muche, de pe stâncă, chipuri negre se cobor; Muşchiul zidului se mişcă... pântre iarbă se strecoară O suflare, care trece ca prin vine un fior. Este ceasul nălucirei: un mormânt se desvăleşte, O fantomă-ncoronată din el iese... o zăresc... Iese... vine către ţărmuri... stă... în preajma ei priveşte... Râul înapoi se trage... munţii vârful îşi clătesc. Ascultaţi...! marea fantomă face semn... dă o poruncă... Oştiri, taberi fără număr împrejuru-i înviez... Glasul ei se-ntinde, creşte, repetat din stâncă-n stâncă, Transilvania-l aude, ungurii se înarmez. Oltule, care-ai fost martur vitejiilor trecute Şi puternici legioane p-a ta margine-ai privit, Virtuţi mari, fapte cumplite îţi sunt ţie cunoscute, Cine oar’ poate se fie omul care te-a-ngrozit? [...] (Grigore Alexandrescu, Umbra lui Mircea. La Cozia) 2. Precizează rolul punctelor de suspensie din strofa a patra 3. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul ceas. 4. Menţionează două teme/ motive literare, prezente în poezie. 5. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini artistice diferite. 6. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. 7. Motivează alternanţa verbelor la prezent, din partea iniţială, cu cele de perfect compus,din partea finală a textului. 8. Comentează, în 6 - 10 rânduri, ultima strofă, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poeticăşi mijloacele artistice. 9. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate, ambiguitate,sugestie, reflexivitate), prezentă în textul dat 2. Evidenţiază rolul virgulelor din versul „Am fost, îi zise, aci de faţă”. 3. Scrie forma acceptată de DOOM2 a cuvintelor râdicase şi favor. 4. Precizează valoarea expresivă a adjectivului nenorocită, din primul vers. 5. Transcrie două sintagme/ scurte fragmente care conţin imagini artistice diferite 6. Explică semnificaţia a două figuri de stil diferite, identificate în strofa a doua. 7. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul dat. 8. Comentează, în 6 - 10 rânduri, strofa finală (morala fabulei). 9. Argumentează apartenenţa poeziei la genul epic, prin prezentarea a două trăsături identificate în text.

2

1.Scrie două enunţuri pentru a ilustra omonimia cuvântului luni. 5 Şi pentru nori, aceste flamuri sure Ce se târăsc pe culmi şi ocolesc Din miazănoapte către răsărituri, Cuvine-se adânc să-ţi mulţumesc Şi pentru ploi şi pentru greul vânt Şi pentru zile şi nopţi şi pentru stele Şi pentru vremi şi jumătăţi de vremi Şi pentru pacea cântecelor mele Pentru izvor şi pentru vii şi stâni Şi ce e dincolo de oseminte Pentru strămoşi şi pruncii nenăscuţi Şi bucuria-aducerii-aminte Pentru zăpezi şi crini şi pelicani Şi busuioc şi fluturi şi uitare Şi pentru amintiri îţi mulţumesc Şi pentru ziua mea de-nmormântare Şi pentru anotimpuri, luni şi ani, Pentru făclii şi spaime şi lumină, Pentru veşmintele de sărbători În vatra asta stinsă şi străină. (Ioan Alexandru, Mulţumire) 1. Menţionează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor blândă şi candidă. 6 Se trec şi florile de toamnă, cele din urmă flori, şi-n casă Lângă oglinzile-obosite, o fată şubredă şi pală Preschimbă florile în vase, evlavios ca o vestală*. Mor florile mâhnite, toamna, în casa cui n-a fost mireasă... Înc-un mănunchi, şi câte visuri şi primăveri – câtă ruină! Dac-ar avea grai ca să spuie, oglinda câte n-ar mai spune: A tale braţe obosite putere n-ar avea s-adune Troienele de flori bogate, culese zilnic din grădină. Norocu-ntăilor brânduşe culese-n zori de zi pe rouă... Cum s-a trecut, şi cum trec toate pân’ vine moartea să te cheme; Azi vasele-s împodobite cu triste flori de crizanteme: În lacrimi tremură oglinda ca faţa apelor când plouă. Şi-mbrăţişaţi alături plângem, plângi blândă, candidă vestală, Din lacrimi liniştea sporeşte, ş-a fi târziu pricepi ce-nsamnă. Brânduşele-nfloresc de-a pururi şi poate soarele de toamnă S-o-nduioşa ca să-ţi arunce pe frunte mândra lui beteală. (Dimitrie Anghel, Crizanteme) 7 Cu legănări abia simţite şi ritmice, încet-încet, Pe pajiştea din faţa casei, caişii, zarzării şi prunii, Înveşmântaţi în haine albe se clatină în faţa lunii, Stând gata parcă să înceapă un pas uşor de menuet. 2. Prezintă rolul cratimei din structura „n-ar avea”. 3. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin verbul a trece 4. Menţionează două teme/ motive literare, prezente în poezie. 5. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini vizuale. 6. Menţionează două cuvinte din textul dat, a căror formă nu mai este acceptată de DOOM2, precizându-le forma literară actuală. 7. Explică semnificaţia a două figuri de stil identificate în ultima strofă a poeziei. 8. Comentează, în 6 - 10 rânduri, prima strofă a poeziei, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 9. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (expresivitate, ambiguitate, sugestie, reflexivitate), prezente în textul dat 1. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al pomilor. 2. Precizează rolul cratimei şi al apostrofului, din structura „s-au înclinat pân’ la pământ”. 3. Transcrie doi termeni derivaţi cu prefix. 2. Precizează rolul cratimei din structura „să-ţi mulţumesc 3. Transcrie un vers care conţine doi termeni derivaţi cu prefixe. 4. Menţionează două teme/ motive literare, prezente în poezie. 5. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 6. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei 7. Motivează folosirea repeată a cuvântului ,,şi” la începutul versurilor. 8. Comentează, în 6 - 10 rânduri, strofa a patra, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 9. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul poeziei date.

3

Se cată ram cu ram, se-nclină, şi-n urmă iarăşi vin la loc, Cochetării şi graţii albe, şi roze gesturi, dulci arome, Împrăştie în aer danţul acesta ritmic de fantome, Ce-aşteaptă de un an de zile minuta asta de noroc. Ce e de spumă, sus pe ramuri, se face jos de catifea, Şi astfel umbrele căzute pe pajişte par mantii grele Zvârlite de dănţuitorii ce au rămas numa-n dantele, În parcul legendar în care s-a prefăcut grădina mea. Pe gura scorburilor vântul plecat a deşteptat un cânt, Şi-nvoalte* mâneci horbotate* se-ntind uşoare să salute Preludiul acestei stinse şi dulci orchestre nevăzute, Şi-apoi cu reverenţe pomii s-au înclinat pân’ la pământ.[...] Aşa-s în clipa asta toate, dar mîine albii cavaleri, Despodobiţi de-atâtea graţii, ce le-mprumută luciul lunii, Vor deveni ce-au fost de-a pururi: caişii, zarzării şi prunii, Banalii pomi din faţa casei, ce-i ştiu de-atâtea primăveri. (Dimitrie Anghel, Balul pomilor)

4. Menţionează două teme/ motive literare, prezente în poezie. 5. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini artistice diferite. 6. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua a poeziei. 7. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul poeziei date. 8. Comentează, în 6 - 10 rânduri, ultima strofă a poeziei, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 9. Motivează, cu ajutorul a două argumente, prezenţa descrierii în poezia citată.

1. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra polisemia verbului a semăna. 8 2. Precizează rolul virgulelor din structura „Stihuri, acum porniţi, vă scuturaţi”. Stihuri, zburaţi acum din mâna mea Şi şchiopătaţi în aerul cu floare, Ca păsările mici de catifea Ce-ncep în mai să-nveţe şi să zboare. Stihuri, acum porniţi, vă scuturaţi, Ca frunzele-aurite, pentru moarte. Pustnicii tineri, trişti şi delicaţi, Păstra-vă-vor într-un sicriu de carte. Stihuri de suflet, dintre spini culese, Îndurerate-n spic şi rădăcini, Pătrundeţi, înţelese şi neînţelese, În suflete de prieteni şi străini. Şi semănaţi, cu noaptea ce vă naşte, Sfială şi-ndoieli unde-ţi cădea, Că Cel-ce-ştie, însă nu cunoaşte, Varsă-ntuneric alb cu mâna mea. (Tudor Arghezi, Epigraf*) 1. Menţionează un sinonim şi un antonim pentru sensul contextual al verbului a ucide. 9 2. Precizează rolul virgulelor din primul vers al poeziei. Cum te găseşti, uşoară zburătoare, Zăcând aci, pe-o margine de drum, Şi nu dormind într-un polen de floare, 3. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul vis. 3. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul suflet. 4. Transcrie un vers care conţine doi termeni aflaţi în relaţie de antonimie. 5. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 6. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua a poeziei. 7. Evidenţiază o valoare expresivă a întrebuinţării verbelor la imperativ în textul dat. 8. Comentează, în 6 - 10 rânduri, prima strofă a poeziei, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 9. Motivează, prin evidenţierea a două trăsături, caracterul de artă poetică al textului dat.

4

Strânge la piept comoara ta deplină. Lumină lină) 10 Toate Cuvintele mele sunt stricate Şi s-au îmbătat. Comentează. 4. în relaţie cu textul poeziei date. ale zambilei. prin evidenţierearelaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. identificată în textul dat. Casele-adunate. 7. în 6 . Dar beţia le-a prăvălit încoace. 3. 6. 5.Învăluită-n aur şi parfum? Neascultând de vântul de la stup. în 6 – 10 rânduri. Precizează rolul cratimei din versul Şi-ar voi să culeagă roade. Prezintă semnificaţia titlului. Te-ai aruncat în plasa verde-a zilei Şi darurile-acum. Nu mai ştiu ce spun şi îs Bolnave de râs. trupul tău de-afară Să-l caute şi-n jur să sufle cald? Cu aripa-n ţărână şi în vis. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al vorbirii. Cuvinte stricate) 4. Prezintă semnificaţia titlului. s-au sculat. Să nu le mai spuie agale Buzele tale. 1. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini vizuale cromatice. ca nişte urcioare Cu vin îngroşat în fundul lor de lut. 7. Cine-o să vie. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (expresivitate.10 rânduri. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra omonimia cuvântului vin. Să nu le mai cânte cumva Vocea ta Şi pe cobză deştele. Huleşte-le! (Tudor Arghezi. 1. 3. 5 . Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 8. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. 5. prezentă în textul dat. Comentează. Palid aşternut e şesul cu mătasă. 5. Le vezi? Au căzut. Transcrie două cuvinte obţinute prin derivare cu prefix. Au vrut să alerge şi să se joace. Prezintă o valoare expresivă a verbelor la gerunziu din prima strofă. Voind să duci tezaurul de ceară. 4. ambiguitate. sugestie. Puterile-amorţite ţi le rup. 11 Niciodată toamna nu fu mai frumoasă Sufletului nostru bucuros de moarte. Cât te iubesc. Şi-ar voi să culeagă roade Fâstâcite şi neroade Din sălcii nici verzi. Te prăbuşişi din drumul cel înalt. ideea/ o idee poetică centrală. Exemplifică două imagini artistice diferite. reflexivitate). ultima strofă a poeziei. reflexivitate). Menţionează două cuvinte din textul dat. Norilor copacii le urzesc brocarte*. ambiguitate. S-au stricat cuvintele mele! Umblă prin mocirle cu stele De cositor După un mărţişor. Că sarcina chemării te-a ucis! (Tudor Arghezi. Precizează două consecinţe ale utilizării cratimei în structura „să asculte-ndemnul”. prezentă în textul dat. Cuvintele să nu mi le mai dezmierzi. precizându-le forma literară actuală. Precizează valoarea expresivă a utilizării verbului a fi la timpul perfect simplu. Transcrie un vers care conţine doi termeni aflaţi în relaţie de antonimie. 6. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 9. frumoasa mea albină. a căror formă nu mai este acceptată de DOOM2. 2. sugestie. Stau în ţărmu-albastru-al râului de soare. în relaţie cu textul poeziei date. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei. 2. din text. 9. 8.

Doar mie. şi bărbatul. prin trifoi. 3. Menţionează două motive pentru care s-a utilizat cratima în structura „Pân-ai pierit”.10 rânduri. în relaţie cu textul poeziei date. Comentează. sentimentul dominant care se desprinde din poezie 8. Când magii au purces după o stea. prezente în poezie. prin evidenţierea a două trăsături identificate la nivel lexico-gramatical şi/ sau al prozodiei. dedesubt. Comentează. Domnul. 1. Menţionează un sinonim potrivit pentru sensul din context al cuvântului (a) purcede. 2. Transcrie două structuri/ fragmente de vers al căror sens implică antiteza. Defineşte. Precizează rolul punctelor de suspensie din ultima strofă. în relaţie cu textul poeziei date. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. cine să jelească Vie să asculte-ndemnul ne-nţeles. Cine vrea să plângă. 9. Psalm) 13 1. De când s-a întocmit Sfânta Scriptură Tu n-ai mai pus picioru-n bătătură Şi anii mor. vecinicul şi bunul. primele patru versuri. Ca frunza bolnavă-a carpenului sur Ce se desfrunzeşte. Prezintă semnificaţia titlului. Te-am rugat să pleci. Motivează. Nu mi-a trimis. Îngerii tăi grijeau pe vremea ceea Şi pruncul. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. la capăt. Tu le vorbeai — şi se putea.10 rânduri. prin evidenţierea a două trăsături existente în text. Explică valoarea expresivă a folosirii interogaţiei retorice în ultima strofă. subt cer. 8.Din mocirla cărui aur am băut. Pân-ai pierit. 4. Când fu să plece şi Iosif. Nu te-ai uitat o dată înapoi! Ţi-aş fi făcut un semn. Scris l-ai găsit în catastif Şi i-ai trimis un înger de povaţă — Şi îngerul stătu cu el de faţă. după plecare. 3. Şi cu ochii-n facla plopilor cerească Să-şi îngroape umbra-n umbra lor. (Tudor Arghezi.. Vreau să vorbeşti cu robul tău mai des. niciunul. De-abia plecaseşi. în 6 . şi veacurile pier Aci sub tine. 6. prezente în poezie. în şes. de când mă rog. Foile-n azur. ultima strofă. 5. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Evidenţiază valoarea expresivă a două verbe la modul indicativ. Menţionează două teme/ motive literare. din textul dat. 5. Păsările negre suie în apus. 9. Menţionează două teme/ motive literare. scuturând în sus. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele semn şi umbră să aibă sens conotativ. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele înger şi stea să aibă sens conotativ. Demonstrează faptul că Tudor Arghezi este un înnoitor al limbajului poetic. 4. (Tudor Arghezi. Niciodată toamna) 6. Dar ce-i un semn de umbră-n depărtare? 6 . 7. Menţionează două teme/ motive literare. apartenenţa acestuia la direcţia modernistă/ la modernism. 9. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul semn 2. 8. din poezia citată 7. Te urmăream de-a lungul molatecii poteci. în 6 . într-un enunţ. 12 Nu-ţi cer un lucru prea cu neputinţă În recea mea-ncruntată suferinţă. şi femeia. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. 6. Dacă-ncepui de-aproape să-ţi dau ghies. Prezintă semnificaţia titlului. 7..

. în relaţie cu textul poetic. Şi pe lume plumb de iarnă s-a lăsat.. noian de negru. şi-am oftat. Explică semnificaţia a două figuri de stil identificate în prima strofă.Menţionează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor sumbru şi încet.. prezente în poezie.. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul a tăia. în 6 . 3. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 7 . 8. ultima strofă. solitar.Voiam să pleci. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Iar în zarea grea de plumb Ninge gri. 5. Chemări de dispariţie mă sorb. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Motivează. 6. voiam şi să rămâi.. 2. Comentează. 4. diametral. prin evidenţierea a două trăsături existente în text. Trist cu-o pană mătur vatra. Tăind orizontul. gândul meu se înnegri. Iar în zarea grea de plumb Ninge gri. un corb încet vine din fund. De ce-ai plecat? De ce-ai mai fi rămas? (Tudor Arghezi. De-abia plecaseşi) 14 Plâns de cobe pe la geamuri se opri. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini vizuale. Şi de lume tot mai singur. Transcrie patru termeni aparţinând câmpului semantic dominant în poezie. 9. Gri) 1. 7. Prezintă semnificaţia titlului. Explică utilizarea cratimei în structura „se-ntoarce-acelaşi”. 2. Tăind orizontul. diametral.. Pe când. (George Bacovia. Menţionează două teme/ motive literare. 7..10 rânduri. „I-auzi corbii” ─ mi-am zis singur. Prezintă rolul liniei de pauză în textul poetic dat.. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. apartenenţa poeziei la simbolism 16 Carbonizate flori. Transcrie două cuvinte/ structuri care aparţin câmpului semantic al iernii. Sicrie negre. Menţionează două teme/ motive literare. Ai ascultat de gândul cel dintâi. Vestminte funerare de mangal.10 rânduri. Copacii rari şi ninşi par de cristal. de metal. Comentează. 8. Precizează sensul din context al cuvintelor profund şi parfum. noian de negru. Motivează întrebuinţarea liniei de pauză în al doilea vers din strofa a doua. arse. 1.. mai barbar.. 5. 3.. 6. prezente în textul dat. Amurg de iarnă) 4. Negru profund. Alcătuieşte un enunţ cu sensul denotativ al cuvântului scânteie 4. sumbru. Prezintă semnificaţia titlului. în 6 . Nu te oprise gândul fără glas. Vibrau scântei de vis.. Amurg de iarnă. 15 1. 2. (George Bacovia. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra polisemia cuvântului vatră. în relaţie cu textul poeziei date. de metal. 9. 3. noian de negru. strofa a doua. Ca şi zarea. Câmpia albă – un imens rotund – Vâslind. se-ntoarce-acelaşi corb. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul gând.

în textul poeziei citate. plouă cum n-am mai văzut. 4. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul frunză... Comentează. plânsul tălăngii când plouă! Da. prezente în poezie. Pastel) 18 Da. 9. râzând. 2. în 6 – 10 rânduri. Precizează rolul punctelor de suspensie din prima strofă. de gură. 2. ambiguitate. plânsul tălăngii când plouă!” în poezia citată. Prezintă semnificaţia titlului. Menţionează două teme/ motive literare. 8. 1. 1. Precizează rolul versului „Oh. Cum sună sub şuri învechite! Cum sună în sufletu-mi mut! Oh. prezente în poezie.. 3. 7. 8. 17 – Adio. plouă.. Şi spune-mi de ce-i toamnă Şi frunza de ce pică. pentru a ilustra omonimia cuvântului mai.10 rânduri. ambiguitate. Transcrie câte o structură/ un fragment de vers ce conţine o imagine auditivă. în 6 . prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 5. 6. Şi grele tălăngi adormite. sugestie). – Rămâi.. Explică rolul întrebuinţării frecvente a punctelor de suspensie şi a liniilor de pauză. şi sună umil Ca tot ce-i iubire şi ură – Cu-o muzică tristă. respectiv. Prezintă semnificaţia titlului. Şi uită-mă pe mine. prin prezentarea a două trăsături existente în text. 3. în relaţie cu textul poeziei date... amorul fumega – Parfum de pene arse.. numai noian de negru.Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al toamnei. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Alcătuieşte două enunţuri.. Precizează un rol al utilizării cratimei în structura „Şi-i galbenă”.o imagine vizuală. Menţionează două teme/ motive literare. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric. 7. 7. strofa a doua. 5. în textul dat. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a textului citat. plânsul tălăngii când plouă! Ce basme tălăngile spun! 4. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei. 6.10 rânduri. (George Bacovia. şi ploua. Motivează apartenenţa textului dat la simbolism. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 9. Negru.. Comentează. 8. (George Bacovia.. Pe-aproape s-aude-un copil. – Mai stai de mă alintă Cu mâna ta cea mică. reflexivitate). Comentează. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. în relaţie cu textul poeziei date. prezente în textul citat.. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. şi nu mai plânge. strofa a treia. pică frunza Şi-i galbenă ca tine. Şi s-a pornit iubita Şi s-a pierdut în zare – Iar eu în golul toamnei Chemam în aiurare.Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al ploii. plânsul tălăngii când plouă! Şi ce enervare pe gând! Ce zi primitivă de tină! O bòlnavă fată vecină Răcneşte la ploaie. 8 .. prezentă în textul dat. Oh. 6. Oh. în 6 .Carbonizat. Negru) 5. strofa a doua. 9.sugestie..

în relaţie cu textul poeziei date. Să te înalţi mai gravă în cadrul tău de-azur Iar seara să-ţi umbrească înalta frumuseţe Şi astfel întregită să-atingi Acordul-Pur. (George Bacovia. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Sunt solitarul pustiilor pieţe Cu tristele becuri cu pală lumină – Când sună arama în noaptea deplină. în 6 . Prezintă semnificaţia titlului. 4. Prezintă semnificaţia titlului. în relaţie cu textul poeziei date.Menţionează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor cunună şi gravă.* Atunci. Sub tristele becuri cu razele pale.10 rânduri. 7. – Sunt solitarul pustiilor pieţe. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat.. Dar dacă-încumetarea ta şovăie şi seara Descinde friguroasă în inimă şi gând Iar. plânsul tălăngii când plouă! (George Bacovia. şi cu umbra Ce sperie câinii pribegi prin canale. 9. 3. prin alcătuirea a două enunţuri. Aşteaptă infinită şi limpede ca marea Să te cununi cu somnul şi-n unde să te pierzi. apartenenţa poeziei la symbolism 9 . Tovarăş mi-i râsul hidos. 7. cum să nu mori şi nebun? Oh. Menţionează două elemente prin care se realizează subiectivitatea în textul dat. Explică rolul utilizării virgulelor în versul „Atunci. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini artistice vizuale 6.. Sunt solitarul pustiilor pieţe Cu jocuri de umbră ce dau nebunie. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini vizuale. (Ion Barbu. şi cu umbra. Comentează.Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor triste şi pală. 8. Pălind în tăcere şi-n paralizie. Ilustrează. prin explicarea a două trăsături existente în text. 6. Ţi-am împletit suprema cunună de tristeţe.Explică rolul utilizării cratimei în structura „şi-n paralizie”.. 2. Sunt solitarul pustiilor pieţe. Pălind) 20 1. omonimia cuvântului unde 5. 9. zoreşte mai curând Spre malurile unde de mult îmbrăţişarea Aşteaptă să te-adoarmă aşa cum tu desmierzi. Da.) 21 1. slăvită Soră. slăvită Soră. Motivează. Explică semnificaţia a două figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei.. sugestie. 8. Motivează rolul punctelor de suspensie în textul dat.. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele rază şi umbră să aibă sens conotativ. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua a poeziei. 5. ambiguitate. prezentă în textul dat. 4. 3. 2.Scrie câte un sinonim pentru sensurile din text ale cuvintelor veşted şi sumbru. Tovarăş mi-i râsul hidos. Plouă) 19 1. Ilustreazǎ una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. pe frunte apasă greu tiara. umedă.Ce lume-aşa goală de vise! . zoreşte mai curând”. ultima strofă. Ţi-am împletit. reflexivitate).. 2. Scrie două expresii/ locuţiuni care să conţină cuvântul inimă.Şi cum să nu plângi în abise.

Comentează. Cadavre ale florei uriaşe Monumentau un ne-nturnat* trecut… Şi nicăieri în goana pătimaşe Refluxul liniştit nu locuia C Căci. Te prăvăleai. De-avântul surd care destinde Tot mai departe largu-i zbor Deasupra zărilor murinde. blocuri mohorâte. o. spre voi întins mă poartă? Aţi prefăcut în domuri de argint natura moartă Şi-aţi pus în peisagiu un nou fior de viaţă. Pe tufă umedă. 9. În jurul tău. soli ai crustei albe Ce-o să se-aşeze de pe-acum. prezentă în textul dat. 4. Lăsaţi să cadă-ntruna din neaua altui soare. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Menţionează două teme/ motive literare. 6. identificată în textul dat 9. în legătură cu textul citat. 5.sugestie. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. prezente în poezie. lăsaţi să vă-mpresoare. desfrunzirile din urmă! Te uită. nori metalici.Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor neîncetat şi potolită 2. Motivează întrebuinţarea punctelor de suspensie în cea de a doua strofă. Explică semnificaţia a două figuri de stil diferite din prima secvenţă (versurile 1 . Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra polisemia cuvântului aproape 4. cuprins de vrajă-adâncă. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul drum să aibă sens conotativ. 4. reflexivitate). Peisagiu* retrospectiv. lut. Te uită. 1. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă 7. a tuturor. ideea/ o idee poetică centrală. Explică semnificaţia a două figuri de stil diferite. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (expresivitate. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. prezente în textul dat. frânturi de stâncă. Voi. 6. haotic ca neantul. 3. Comentează. aşa cum în poveste Cad stropi de piatră scumpă. peste Un strălucit războinic. Fulgii) 23 Din culmea unde mai presus de nor Doar gheaţa îşi sculptează diamantul.O. ambiguitate. Cu voi să se topească în gânduri de ninsoare iată. În dantelări de fine salbe. gigant clocotitor. 6. sugestie. pe drum. (Ion Barbu. Ce veşnic braţul ritmic al timpului aruncă…[…] (Ion Barbu. sub cerul vânăt încă.9). ─ Asemenea câmpiei. 3. iată-mă venit În faţa toamnei şi-a tristeţii Cu gândul iarăşi ispitit. I) 22 Din nevăzute urne ei cad pe albul umăr Al dealurilor prinse de-o crustă argintie. Precizează valoarea expresivă a utilizării adjectivului mobil în versurile: „Oglindă călătoare. reflexivitate). Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. 5. în 6 – 10 rânduri.Scrie câte un sinonim pentru sensurile din text ale cuvintelor scumpă şi aruncă 2. forme călătoare. în 6 . ideea/ o idee poetică centrală. 7. 1.Motivează utilizarea cratimei în structura „să vă-mpresoare” 3.10 rânduri. Oştiri de nori aleargă… ─ Ce surdă simpatie.. Prezintă semnificaţia titlului. vine vremea când albe. vastele păduri Stau veştede sub greaua turmă De nori haotici şi obscuri. 5. împietrite.. Tot plumbul meu din suflet. Ţinuturi ale minţii. Pe gând descăleca-vor zăpezi neprihănite… Cad fulgii şovăielnici. Exprimă-ţi opinia despre rolul utilizării persoanei a II-a în discursul liric. Cât zarea-ntins. identificată în textul dat. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. identificate în penultima strofă a textului 10 . ambiguitate. Transcrie un vers care conţine o locuţiune adjectivală folosită cu efecte expresive. convoi de-obscură ceaţă!. cer mobil/ Te-ai încadrat într-o uşoară spumă”. A sumbrei văi. uşor şi leneş. 8. Nori turburi. Un cinic puf au nins scaieţii… Şi totuşi. 8.

Cu multele. Transcrie două cuvinte/ structuri folosite în text cu sens conotativ 4. sugestie. acord eternizat. 5.10 rânduri. Lume!) 25 Iubeşti – când urciorul de-aramă se umple pe rând. 1. de-anotimpul din vine.Scrie câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor se deşteaptă şi simţire. 2.10 rânduri. Dogorâtor Să te topesc în sângele meu cald Cu tot ce ai: Cu munţii tăi. 7. 6. 9. Explică semnificaţia a două figuri de stil diferite din strofa a doua 6. prin evidenţierea relaţiei cu ideea poetică. Precizează două elemente prin care se realizează subiectivitatea în textul dat. Iubeşti – când sub timpuri prin sumbre vâltori. de foc. Cu tot ce plânge-n tine-aş vrea Să le topesc în trupul meu Şi strop cu strop Din inimă Ca dintr-o cupă Să-mi beau apoi eu însumi sângele bogat Şi surâzând Să pier Gustându-te o dată din belşug Ameţitoare Şi largă mare de minuni: O. Precizează două particularităţi prozodice ale textului. ai dispărut aproape. prima strofă. 8.Cu lumea lui năvalnicele ape… Dar anii au trecut… Din matca ta. în 6 . reflexivitate). Explică semnificaţia titlului. 3. Cu picurii de rouă. de la sine aproape. 8. (Ion Barbu. 1. Prea strâmtă-atunci. 9. în textul dat. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al naturii. 7. Cu cerul tău. Nenumăratele fecioare cari păşesc Cutremurate-n clipa asta De-un dor. lume! (Lucian Blaga. ambiguitate. 2. 5. Motivează folosirea virgulelor din primul vers. sugestie). ambiguitate. Dar murmurul. prezente în poezie. lume! Aş vrea să te cuprind întreagă În piept. prezentă în textul dat. Râul) 24 O. În unda potolită se răsfrânge. prezente în poezie. 7. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Cu râsul tău. Ilustreazǎ una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. pietrificat. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Pe minunatul tău pământ. 11 . Neîncetat mărirea ta o plânge. prezentă în textul dat. Comentează valenţele expresive ale utilizării verbului la modul conjunctiv. în 6 . Comentează. Justifică utilizarea persoanei a II-a singular a verbelor şi a pronumelor în textul dat. cer mobil. Şi-ntregul tău trecut. Explică rolul expresiv al adjectivului pronominal de întărire însumi din versul „Să-mi beau apoi eu însumi sângele bogat”. lume. unde nu ajung sorii. Oglindă călătoare. Precizează rolul liniilor de pauză utilizate în primul vers al fiecărei strofe. în relaţie cu textul citat. Menţionează două teme/ motive literare. 4. 3. Menţionează două teme/ motive literare. Te-ai încadrat într-o uşoară spumă Şi-ţi porţi acum cristalul tău steril Spre-a mărilor îndepărtată brumă. semnificaţia amplei enumeraţii din text. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul inimă să fie folosit cu sens conotativ. Comentează. Iubeşti – când suavă icoana ce-ţi faci în durere prin veac o ţii înrămată ca-n rana străvechiului verde copac. de flori şi de toamnă.

5. Numai marginea subţire-a lunii ar mai fi aşa de rece – de-aş putea să i-o sărut – ca buza ta. Exprimă-ţi o opinie argumentată despre rolul alternanţei formelor verbale şi pronominale în construcţia discursului liric. – De unde să-ncep? Credeţi-mă. că-n drumuri la capăt te-aşteaptă nu moartea. ultima strofă. 4. 6. prezente în poezie. 2. Voi treceţi pe drum. Dar cuvintele sunt lacrimile celor ce ar fi voit aşa de mult să plângă şi n-au putut. în 6 . Exprimă-ţi o opinie argumentată despre relaţia dintre titlu şi textul poeziei. o semnificaţie a amplei enumeraţii din versurile 6 . 3. Explică efectul stilistic al utilizării indicativului prezent. Aici e casa mea. odihnă. 1.Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele surâsul şi pâlpâire.10 rânduri. tristeţe şi răstigniri şi înainte de toate despre marea trecere. în poezia citată. Menţionează două teme/ motive literare. vă uitaţi printre gratii de poartă şi aşteptaţi să vorbesc. reflexivitate). 9. Precizează rolul liniilor de pauză din text. Prezintă două particularităţi prozodice ale textului 6. 8. sugestie). despre arhanghelii cari ară cu plugul grădinile omului. ambiguitate. cu schimbul. 5. în 6 .10 rânduri. Menţionează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 2. Iubeşti – când simţiri se deşteaptă că-n lume doar inima este. Dincolo soarele şi grădina cu stupi. Scrie câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor soartă şi a creşte. Din genele-i de stufuri strâng lacrimi de văpaie: licurici. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. a treia strofă. (Lucian Blaga. Prin noapte simt o pâlpâire de pleoape. 12 . în 6 . furtună îţi este-n aceeaşi măsură şi lavă pătrunsă de lună. Prezintă două particularităţi prozodice ale acestei poezii 7. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Precizează rolul virgulelor din al patrulea vers al poeziei 3.11 ale poeziei 8. 8. ambiguitate. 9. Pe coastă-n vreji de nouri creşte luna. 9. Explică semnificaţia titlului. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice.te-avânţi să culegi printre umbre bălaiul surâs al comorii. Îmi eşti aproape. despre cerul spre care creştem. Comentează. credeţi-mă. în relaţie cu textul dat. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice.10 rânduri. despre orişice poţi să vorbeşti cât vrei: despre soartă şi despre şarpele binelui. Iubeşti – când întreaga făptură. 4. Interpretează. despre ură şi cădere. Înfrigurare) 27 1. Precizează două teme/ motive literare identificate în poezia dată. prezentă în textul dat. Iubire 26 Livada s-a încins în somn. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul drum să aibă sens conotativ. Mâni tomnatice întinde noaptea mea spre tine şi din spuma de lumin-a licuricilor verzui ţi-adun în inimă surâsul. ci altă poveste. Gura ta e strugure-ngheţat. (Lucian Blaga. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. sugestie. 7. prezentă în textul dat. Comentează.

Exprimă-ţi o opinie argumentată despre relaţia dintre titlu şi textul poeziei citate. 7.. Precizează rolul ghilimelelor utilizate în finalul poeziei. Lumina ce largă e! Albastrul ce crud! Unei noi creşteri. caldul Septembre.Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al timpului 13 . până-n cealaltă zare încă o dată tărâmul să crească ar vrea. reflexivitate). Alcătuieşte două enunţuri prin care să ilustrezi polisemia cuvântului colţ. ultima strofă. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. 5. (Lucian Blaga. să vă ies în cale cu ochii închişi. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice.Amare foarte sunt toate cuvintele. 5.. 2. 9. 9. de nu se stinge? Şi când cutreier blestematele ogoare. Menţionează două teme/ motive literare identificate în poezia citată. rolul interogaţiilor retorice prezente în text.. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază eul liric în textul dat. Un joc îngânând cu lemnoasele membre sună târziul. Explică sensurile opoziţiei între rai şi iad. Motivează scrierea cu majusculă a substantivului Septembre. 2. ce minune Mă-mbată de visez că eu păşesc pe bolta unui cer? Şi ce venin mă face s-aiurez Că glia neagră de păcate Răsună sfânta ca un clopot Sub paşii mei de plumb?. 4. (Lucian Blaga. prezentă în textul dat 1. Prezintă două particularităţi prozodice ale textului. 8. în 6 .. 7. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. de aceea – lăsaţi-mă să umblu mut printre voi. se pare c-am fi hărăziţi şi aleşi. din ultimele două versuri ale poeziei. 8. Comentează. Alcătuieşte două enunţuri prin care să ilustrezi polisemia verbului a suna. 4. Şi-o clipă ne e-ngăduit bănuitului Sud să-i trimitem un gând fără greş. văratice-n toamnă. Din ce mi-am plămădit nestăvilita nebunie de-a trăi Vârtejul meu de-avânt şi dulcea sete de-a juca. Când văd mormintele şirag încoronate Cu iederă ca nişte frunţi de-nvingători cu lauri Din ce-mi hrănesc scânteia mea de râs. 6. 6. nebunul.. Şi-n unghi săgetat pământu-şi trimite cocorii spre cercul cel mare. Comentează. în 6 .10 rânduri. Menţionează două figuri de stil utilizate în primele două versuri ale poeziei. Ecce homo!) 29 Vino să vezi! În târzia bogata căldură închis între ziduri cine-ar mai sta? Precum a mai fost.Scrie câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor nestăvilită şi a cutreiera. Când din pământ sorb numai fiere?. Prezintă rolul exclamaţiilor din strofa a doua. Nu ştiu.Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al naturii.” (Lucian Blaga. dar râd şi strig cutezător în vânt: „De ziua de apoi nu mă-nspăimânt – În iad de-ajung M-oi bucura de-un colţ în el ca de un rai întreg!. ambiguitate..10 rânduri. Între frunza ce cade şi ramura goală moartea se circumscrie c-un gest de extatică boală. Către cititori) 28 1. 3. Zi de septemvrie) 30 1. sugestie. 3.

Abia se trezeau din adormire. 2. un vers care conţine doi termeni ai aceleiaşi familii lexicale. prezente în textul dat. reflexivitate). Cununa Ariadnei*. Explică valoarea expresivă a utilizării indicativului prezent. 14 . în 6 . ideea/ o idee poetică centrală. din textul dat. 8. 5. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele înlănţuiţi şi melancolie. I ) 32 1. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. clocotitoarele valuri ale pădurii loveau digul pieptului meu. prezentă în textul dat Un cântec fără moarte aş vrea să cânt: Corabie cu pletele-n furtună. Exprimă-ţi opinia despre semnificaţia cuvântului cântec. Ca să plutim fanatici împreună. (Geo Bogza. Pe care-n raza galbenă de lună. Evidenţiază semnificaţia titlului. o idee/ ideea poetică identificată în textul dat. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în textul poeziei citate. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 3. 4. Înlănţuiţi în tânără cunună. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat 6. Cum îmi bate ceasul) 31 1. din prima strofă. Dacă îl arunc în foc Dau înapoi cu două regnuri şi devin piatră. Dacă îl ascult cu urechea stângă Ceasul meu bate clipele vieţii tale. în text. Alcătuieşte două enunţuri prin care să ilustrezi omonimia cuvântului mare.2. 2. Menţionează două teme/ motive literare. Atunci cu braţul rece mă vei strânge.Transcrie. Interpretează semnificaţia verbelor la modul conjunctiv în textul dat. prezent în poezie. Dacă îl arunc în neant Şi îl ascult cu memoria morţilor Dau înapoi cu trei regnuri Şi devin Cuvânt. în 6 – 10 rânduri.10 rânduri. Dacă îl arunc în apă Dau înapoi cu un regn şi devin copac. 7. Acelaşi pescăruş în larg va plânge. Pe marginea de umbră a tunicei În timp ce peste noi va ninge rar O pulbere din Coada Berenicei*. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Motivează scrierea cu majusculă a substantivului Cuvânt. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. Alcătuieşte două enunţuri prin care să ilustrezi polisemia verbului a asculta. Precizează două particularităţi prozodice ale poeziei citate 6. 5. Dacă îl ascult cu osul frunţii Ceasul meu măsoară durata universului. 3. ambiguitate. Transcrie. 7. 4. Comentează. două cuvinte care aparţin câmpului semantic al naturii. Dacă îl ascult cu urechea dreaptă Ceasul meu bate clipele vieţii mele. Comentează. Precizează rolul cratimei în versul „nu-mi da”. 9. 3. Explică utilizarea cratimei în structura „Dumnezeieşte-ntraripaţi”. identificată în textul dat. 5. Dumnezeieşte-ntraripaţi de vânt! Un cântec printre ani şi un descânt. în relaţie cu textul poetic dat. 4. Melancolia va luci stelar. legănarea de frunze abia începea. (Dan Botta. Să-l cânte-ndrăgostiţii pe pământ. 8. 9. sugestie.

Prezintă semnificaţia titlului. Prezintă semnificaţia titlului. în relaţie cu textul poeziei date.10 rânduri. nu-mi da nici boarea prielnică. Menţionează câte un sinonim contextual pentru cuvintele ursuză şi taină. Nici busola şi nici crucifixul nu-mi da. Că va pieri. Exprimă-ţi opinia despre semnificaţiile motivului literar. 3. Explică utilizarea cratimei în structura „vâr faţa-n redingotă”. Zeiţă frumoasă cum nu ştiu a spune. prin raportare la câmpul semantic dominant La lacul cel de munte. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 7. 1. Sau tăcut. Doar uitarea. în 6 . Şi când ursuză luna în tulburi nori s-ascunde Şi mut. cu degetul la gură. Ax redingotei* negre.10 rânduri. Comentează. Comentează. Menţionează două teme/ motive literare. Dar. marea pădurii. 9. 3. 8. cu valoare de simbol. (Mateiu I. sub ninşii colţi alpini. Caragiale. Explică rolul acumulării negaţiilor în a doua parte a poeziei. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în a doua strofă. ultima strofă. Se preumbla prin codri. Scrie două enunţuri pentru a ilustra polisemia substantivului coamă. 8. Şi apa ce-aţipeşte. Grădinile Amăgirii) 34 1. Exprimă-ţi opinia despre metafora cu valoare de simbol „marea pădurii". 4. nu-mi da nici vântul prea lin pe marea pădurii. Cu mâinile la spate. identificată în textul dat. Va răsări iar umbra cu chip înşelător Cu ochi a căror taină tu n-ai ştiut pătrunde. cătând solemn un număr De trestii pentru orga cu fluierul acut. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. Explică rolul repetiţiei structurii „solemn şi elegant” în textul poetic. zâmbindu-ţi. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice 9. Visările-ţi oglindă şi-ncheagă-ale ei unde. ideea/ o idee poetică centrală. Explică un rol al întrebuinţării cratimei în structura „tresaltă-n lung fior”. (Emil Botta. Numeşte sentimentul dominant care se desprinde din poezie 6. Şedea acum un secol Poetul. în zadar vei cere viclenei năluciri Să-ţi mai învie-o clipă a stinsei fericiri. Încununându-ţi fruntea cu mohorâte flori. 5. în 6 .talazuri creşteau. Transcrie un vers care conţine un adjectiv cu valoare expresivă în prima strofă. 2. Pe-o bancă de mesteacăn. în relaţie cu textul poeziei. văzduhul veşted tresaltă-n lung fior. 7. 15 . Şi singur iar vei plânge în searbedele zori Amara soartă care te-a prigonit cu ură. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice 9. 6. cu coamele pe umăr. nu vreau să ajung undeva. de mine să uit. Ce mare furioasă! Şi valurile ce sălbatece creste aveau. solemn şi elegant. în luciul rânjitor. Comentează. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra sensul propriu şi sensul figurat al cuvântului a (se) ofili. 4. să mă pierd pe clocotitoarea. 7.10 rânduri. 2. primele cinci versuri. prezente în poezie. Nici ţărmuri nu vreau. Grădinile amăgirii te-aşteaptă-acolo unde Apusa tinereţe s-a ofilit de dor. în 6 . Marea) 33 6. Motivează titlul poeziei. 8. 5. Tu Dimineaţă. ţilindrului* gigant (Funebra turlă sumbră printre molifţi şi pini). „lacul cel de munte”.

Căci ziua-ntreag-a tot cântat Şi tace-acum gândind aiurea. 7.. Eu cred c-a obosit pădurea. de mă aşez cu jale. 9. Încet. în relaţie cu textul dat. De sgomot mai de laturi eu totd’ auna viu. Şi zefirul mai rece începe de suspină P’ în frunze. 2. încet şi luna. P’ acea plăcută vreme. identificate în text. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Motivează încadrarea versurilor în lirica romantică. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. 16 . în relaţie cu textul citat. c-o frunte mai blajană Îşi caută de cale adesea mulţumind. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Iar roşul mac închide floarea. 6. Exprimă-ţi o opinie argumentată despre rolul verbelor la modul indicativ.10 rânduri. C-un tic Mărunt tic-tic din vestă ceasornicul măsoară Tăcerea greieroasă ce valea împresoară. pe câmpie cevaşi mai tărişor. Pe muchea cea mai naltă. turlă. în astă tristă vale. şi-n curând s-alină. Cu mâinile la spate vâr faţa-n redingotă. Prezintă semnificaţia titlului. 5. în textul dat. prin reliefarea a două trăsături existente în text 8. 2. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra sensul conotativ şi sensul denotative al cuvântului a (se) întuneca 4. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al naturii. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie 5.Descoperit-am lacul între păduri. (Vasile Cârlova. P’ acea singurătate ce ochiul sus priveşte. vremelnică stăpână. ultima strofă. 7. Numeşte sentimentul dominant care se desprinde din textul citat. Comentează. 4. în 6 .10 rânduri. prezente în poezie. Peste culmi încet amurgul moare Şi-ntors cu faţa cătr-apus Dă semne nopţii din ponoare 1. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Explică utilizarea apostrofului în structura p’ acea. ultima strofă. Sub dealuri amurgeşte zarea. ……………………………………………………. Menţionează două teme/ motive literare. Iar eu mă pierd în codri solemn şi elegant. timpul prezent. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul soare. Prezintă semnificaţia titlului. 3. Comentează. 8. Neoromantică) 35 Pă când abia se vede a soarelui lumină În vârful unui munte. Când razile de soare natura stăpânesc. Se-ntunecă prin văi cărarea Şi-i umbră peste sat. Călinescu. Explică utilizarea cratimei în structura „haine-ntunecate”. în 6 . (G. 9. Singurătăţii încă petrecere de ţiu. 1. Îndată ce şi umbra de noapte se iveşte Grămezile de stele încep de strălucesc. ţilindrul cel gigant. Exemplifică două imagini artistice diferite. În cap îmi creşte. 6. 3. Transcrie două cuvinte a căror formă nu mai corespunde normelor limbii literare actuale. pe fruntea unui nor. Din ochi clipeşte-ncet cicoarea Şi-adoarme-apoi şi ea. Şi plină de plăcere. Din ape ies sirene şi o undină* gotă. Se urcă pe Orizon câmpiile albind. Înserare) 36 ] Prin vişini vântul în grădină Cătând culcuş mai bate-abia Din aripi. Ce-ar fi dădut extaze lui Richter* şi lui Tieck*.

Prezintă semnificaţia titlului. Cu sufletu-mi ce totul râvneşte să absoarbă. Explică utilizarea virgulelor în versul „Iar tu. 6. fâşii voi deslipi-o. de-al cărnii mele jug Despotic. 9. în textul dat.. pe care îl consideri esenţial în transmiterea mesajului acestei poezii. (Nichifor Crainic. Oceane de văzduhuri s-or lumina rotund Prin stele-arhipelaguri şalupa mea să treacă.. să fug. în discursul liric.Ea-mbracă haine-ntunecate Şi liniştit din aripi bate Plutind tăcută-n sus. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 5. Zi grea. la proră şi la pupă. Amară frumuseţe. Despovărat de zgura părerilor de rău. 7. Am sângerat zadarnic. în 6 . în textul citat. 4. cutremurată va fi. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele drum şi sete să aibă sens conotativ. 8. Ca voi.. Cu aripile vâsle prin valul de azur. Numeşte două teme/ motive literare prezente în poezie.. Munţii mei!. timpul perfectul compus. de tine. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Unind într-o sforţare puterea voastră toată. Aţi spart pământul aspru ce v-a ţinut în faşe. în drumul către soare. frumoasă lume. Motivează titlul poeziei. 4. De piedica-mi de humă.10 rânduri. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele zadarnic şi nemărginire. O pretutindenească vibrare de lumină Şi m-oi topi în boare de muzică divină. să-mi pari o piatră seacă Scăpând rostogolită spre-adâncuri fără fund.. prezent în text. 5. pe creştete de hău. Ca voi. (George Coşbuc. Desmărginire) 17 . ultima strofă. 8. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în poezia citată. o munţii mei. 6. 3. Duşmani şi prieteni. nemărginirea oarbă. statornic curcubeu – În setea-mi de lumină. odată. spumoasă. Cotropitori.. pământ rătăcitor. Munţii) 38 1. 7. 1. Iar tu. să-mi pari o piatră seacă”. Comentează. Şi aţi ţâşnit spre cer – revolte uimitoare – Să împietriţi pe veci. o zi de-adio. să scap. slut şi-omorâtor de greu. Şi străbătând. în carnea-i milenară. 2. în voie. Ca dintr-o strâmtă ocnă să scap odat’ din mine: Să ies. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Voi sfărâma sub pleoapă tot spaţiul din jur Şi-mi voi culca suspinul pe norul meu: şalupă Ritmată de arhangheli. ideea de posesie. Cu creştetul în nouri. Când inima-mi. Interpretează semnificaţia verbelor la timpul viitor.. Comentează. Menţionează câte un sinonim contextual pentru cuvintele amară şi azur. în 6 . în relaţie cu textul citat Şi de pe vârf de munte mă voi sui pe-un nor. m-am opintit mereu. (Aron Cotruş. 2. în lupte uriaşe. Exprimă-ţi o opinie argumentată despre rolul verbelor la modul indicativ. Transcrie două structuri care exprimă.10 rânduri. Explică rolul liniilor de pauză în textul poetic da 3. în legatură cu textul dat. ultima strofă. Precizează un simbol literar. Mă va-nvăli. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul inimă. În coaja lui tirană. 9. frumoasă lume. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. Pastel) 37 În frământări aprinse. Să mă înalţ – sălbatic.. zilnic.

. în 6 . Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. (Leonid Dimov. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele jale şi năluci. 8. prezentă în textul dat.. Comentează. 5. suind cu soarele pe dungi. ideea poetică/ o idee poetică centrală. 3. 9. 7.. 2... pântece de noi cariatide* şi. streşini şi firide. ambiguitate. Zgribulită-n cuibul ei amar de pământ. Mânând în turme zei.. Cum nasc apoi năluci în cavalcade Gonind uşor spre porturi sidefii. 4. 6. din textul dat.. se alintă seara sub fereastră.39 Cum roade visul firea cea aeve Cu fiecare noapte mai adânc.. iedera-ncerca fără de spor să i se-nfăşoare pe picior. un vers care conţine un adjectiv cu valoare expresivă.10 rânduri..... .. de-atunci şuvoaie-ntregi de clipe şi-au vărsat luminile în vânt! Iedera-mbătată de cuvânt muşca zidul nalt ca să nu ţipe şi mereu. Nu mă lasa.. Explică utilizarea cratimei în structura „să-nţeleg”. zâmbindu-i.. 2. Transcrie... Prezintă semnificaţia titlului. stropit pe mâini cu var. o personificare. 9. identificată în textul dat. (Ştefan Augustin Doinaş. de-atunci şuvoaie-ntregi de clipe"... sugestie. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra sensul denotativ şi sensul conotativ al cuvântului oglindă. 2.. Explică utilizarea virgulei în versul „Ah... Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. ambiguitate... Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie... Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a textului dat.. Cum se lipesc cu toţii de oglindă Să treacă dincolo cât mai curând. Cum creşte jalea-n tagma suferindă A chipurilor în amurg plăpând. Menţionează două teme/ motive literare. populând estrade La circul interzis pentru cei vii. să-nţeleg Ori şuieră preziceri şi colinde Să fie iarnă pentr-un ev întreg. mişcă braţe gingaşe..10 rânduri. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini ale naturii... linge glezna pietrelor. Spre specii calde... respectiv. în fragmentul dat. Să fie iarnă) 40 Meşterul... 3. sugestie. Ah... în relaţie cu textul poeziei. deschide nişte oarbe. Transcrie. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul apă să aibă sens conotativ. 6. două cuvinte care aparţin câmpului semantic al arhitecturii... 4. Iat-o: frunză palidă. 18 . 8.. prezentă în textul dat 1. reflexivitate). el i-a spus: – Vrei să stăm de vorbă? Vino sus. Transcrie câte un vers/ o structură.. mereu îşi ia avânt. Explică semnificaţia alternării modurilor şi a timpurilor verbale.. prelungi. Şopteşte-mi vorbe clare... Iedera îndrăgostită) 41 1.. 7. sihastră. Motivează scrierea cu literă mică la începutul unora dintre versurile poeziei. înalţa coloane şi-arhitravă*. 5. care să conţină un epitet dublu. sfioasă şi firavă. de umeri mă cuprinde. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul pământ 4. din a doua strofă. menandri.... Explică utilizarea cratimei în structura „nu-ţi va păstra”.. 3..* eve* Şi cavaleri cu lire la oblânc. în 6 . Scrie câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor mlădios şi a plăsmui. 5.. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. Într-o zi.. ideea/ o idee poetică identificată în textul dat. Comentează. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Nici pasărea sub domuri vegetale.. reflexivitate)...... 1. prezente în textul dat 6..

ca tine. prezente în textul dat. Am plecat apoi cu tine prin viaţă – desigur. 9. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor timid şi trezind.10 rânduri. (Ştefan Augustin Doinaş. 9. prin evidenţierea a două trăsături identificate în textul citat. Menţionează două teme/ motive literare. Ce plină e ca toamna mierea-n faguri. prezentă în textul dat. Prezintă semnificaţia titlului. nu ştiu de ce te urăsc în acest moment… (Geo Dumitrescu. 2. reflexivitate). Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. deşi faptul că te iubesc îmi apare evident. în 6 .10 rânduri. 6. 4. 7. 3. Menţionează două teme/ motive literare. 9. nici crinii-orgolioşi ce ţi-au întors spre tine-nfioratele petale nici apele. că te iubesc. fugarnice cristale. Prezintă două elemente prin care se realizează subiectivitatea în textul dat 8. nevăzută. Motivează scrierea cu literă mică la începutul unora dintre versurile poeziei 8. prezentă în textul dat. Ce fără piedici trec sunând cezura*. Explică utilizarea punctelor de suspensie în versul „că aş vrea să fii întotdeauna a mea. îngereşte. Astăzi. punând mâna la ochi. că aş vrea să fii întotdeauna a mea… Şi gândul mi se părea cuminte şi firesc. Explică utilizarea punctelor de suspensie în versul „Aceste toate singur nu le judec…”. în 6 . Ce aspru mişcă pânza de la steaguri Trezind în suflet patima şi ura – Dar iar cu dulce glas îţi împle gura Atunci când Amor timid trece praguri! De l-am aflat la noi a spune n-o pot. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor firesc şi urăsc 2. 5. în relaţie cu textul poeziei date. Transcrie două structuri/ versuri care conţin imagini artistice ale „iambului”.”. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. ideea/ o idee poetică identificată în textul dat. nici firele pe care-ades le-ai tors sunându-le cu degetele tale.nici trestia cu mlădiosu-i tors. Nimic) 42 7. ambiguitate.. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele gură şi toamnă să aibă sens conotativ. Comentează. nici stalactita palidă ce creşte. 4. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Ca s-o aştern frumos în lungi şiraguri. Explică semnificaţia a două figuri de stil identificate în prima strofă 7.10 rânduri.. reflexivitate). în 6 . 8. Banală) 43 1. 6. cu toate că în definitiv n-ai făcut decât să mă săruţi. De poţi s-auzi în el al undei şopot. strofa a doua. 1. prezente în textul dat. hrănindu-se cu aşteptări mereu: nimic din tot ce-a plăsmuit natura nu-ţi va păstra fiorul şi măsura mai credincioase decât versul meu. De mult mă lupt cătând în vers măsura. 3. ideea/ o idee poetică identificată în textul dat. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele mână şi ochi să aibă sens conotativ. Comentează. m-am gândit că eşti frumoasă.sugestie. Comentează. totul e roz şi plin ca în literatură sau ca într-un refren de tangou… În clipa asta ţi-am simţit buzele pe gură… Cu toate că eşti frumoasă. 19 . în care anii tineri ţi i-ai stors. sugestie. Transcrie un vers în care apare o imagine a femeii iubite 5. ambiguitate. Ilustrează conceptul poezie lirică.

6.10 rânduri. Se toarce-n gându-mi firul duioaselor poveşti. cu mâna ta cea fină În val de aur părul despletind. 5. în relaţie cu textul poeziei date. 2. Cu degetele-i vântul loveşte în fereşti. 9. Motivează. Ai obosit. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. (Mihai Eminescu. strofa a doua. Că sunt bătrân ca iarna. Petrec în minte viaţa-mi lipsită de noroc. 2. L-ai aruncat pe umeri de ninsoare. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor senină şi mişcă. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele foc şi ochi să aibă sens conotativ. Deasupra-mi crengi de arbori se întind. Explică utilizarea cratimei în structura „sufli-n lumânare”. 5. prezentă în textul dat. Transcrie două structuri/ versuri care conţin imagini ale fiinţei iubite.De e al lui cu drept acest preambul – Aceste toate singur nu le judec… Dar versul cel mai plin. Crengi mari în flori de umbră mă cuprind Şi vântul mişcă arborii-n grădină. prin evidenţierea a două trăsături existente în text. Transcrie două structuri/ versuri care conţin imagini ale fiinţei iubite. 8. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. sugestie. Iambul) 44 1. Optzeci de ani îmi pare în lume c-am trăit. Menţionează două teme/ motive literare. Desfaci visând pieptarul de la sân. Departe sunt de tine…) 1. 4. Încet te-ardici* şi sufli-n lumânare… Deasupră-mi stele tremură prin ramuri. 9. Cu braţele-amândouă de gâtul meu te-anini Şi parc-ai vrea a-mi spune ceva… apoi suspini… Eu strâng la piept averea-mi de-amor şi frumuseţi. că tu vei fi murit. Ş-atuncea dinainte-mi prin ceaţă parcă treci Cu ochii mari în lacrimi. Ş-alături luna bate trist în geamuri. 3. 7. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele a bate şi întuneric să aibă sens conotativ. în relaţie cu textul poeziei date. Prezintă semnificaţia titlului. Explică utilizarea cratimei în structura „parc-ai vrea”. reflexivitate). mai blând şi pudic. Comentează.10 rânduri. Menţionează două teme/ motive literare. 6. Puternic iar – de-o vrea – e pururi iambul*. 20 . cum dup-o clipă din braţele-mi te-ai smult… Voi fi bătrân şi singur. 8. în 6 . apartenenţa poeziei la romantism. În sărutări unim noi sărmanele vieţi… O! glasul amintirii rămâie pururi mut. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. Să uit. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în primele patru versuri ale poeziei. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor clipă şi pururi. Prezintă semnificaţia titlului. (Mihai Eminescu. ambiguitate. vei fi murit de mult! (Mihai Eminescu. Dar prin fereastra ta eu stau privind Cum tu te uiţi cu ochii în lumină. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Să uit pe veci norocul ce-o clipă l-am avut. Aducerile-aminte pe suflet cad în picuri Redeşteptând în faţă-mi trecutele nimicuri. prezente în textul dat. cu mâni subţiri şi reci. ultimele patru versuri. 7. în 6 . 4. Stau în cerdacul tău…) 45 Departe sunt de tine şi singur lângă foc. prezente în textul dat. Comentează. În întuneric ochii mei rămân. 3. Stau în cerdacul tău… Noaptea-i senină.

Transcrie două versuri care conţin o descriere specifică imaginarului poetic eminescian. Şi întorcându-ţi faţa spre umărul tău stâng. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor umbra şi zadarnic. Explică semnificaţiile a două figuri de stil diferite. Mai departe. un chip aievea nu eşti. 7. Menţionează două teme/ motive literare romantice. Explică rolul cratimei în structura „spre tine-ntorn”. Codru-şi bate frunza lin. 4. 1. 9. 5. Explică semnificaţia unei figuri de stil din a doua strofă. 2. astfel de treci Şi umbra ta se pierde în negurile reci. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul inimă. 6. mai departe. Evidenţiază rolul virgulei din a doua strofă. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele lacrimă şi a încălzi să aibă sens conotativ. Din valurile vremii…) 47 1. Sufletu-mi nemângâiet Îndulcind cu dor de moarte. 4. 5. tot mai încet. bălai – Şi faţa străvezie ca faţa albei ceri Slăbită e de umbra duioaselor dureri! Cu zâmbetul tău dulce tu mângâi ochii mei. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul cale. Şi faţa mea în lacrimi pe faţa ta s-o plec. Mai încet. Comentează. răsai Cu braţele de marmur. în relaţie cu textul poeziei date. pe baza cărora este realizat tabloul naturii 7. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele lună şi inimă să aibă sens conotativ 4. 3. cu părul lung. 6. Prezintă semnificaţia titlului. Transcrie două versuri care conţin o descriere specifică imaginarului poetic eminescian. din ultima strofă. De mă găsesc iar singur cu braţele în jos În trista amintire a visului frumos… Zadarnic după umbra ta dulce le întind: Din valurile vremii nu pot să te cuprind. 8. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. în 6 – 10 rânduri. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Dintre ramuri de arin Melancolic cornul sună. Femeie între stele şi stea între femei. în relaţie cu textul poeziei date. 6. mai aproape. Evidenţiază rolul virgulei în versul „Să te ridic pe pieptu-mi. 3. Motivează încadrarea poeziei în lirica romantică. când fermecată Inima-mi spre tine-ntorn? Mai suna-vei dulce corn. Să te ridic la pieptu-mi. (Mihai Eminescu. 8. existente în poezie. Motivează încadrarea poeziei în lirica romantică. Precizează câte un sinonim contextual pentru cuvintele a pieri şi amor. Motivează încadrarea poeziei în lirica romantică. Că mii de ani i-au trebuit Luminii să ne-ajungă. Prezintă semnificaţia titlului. prin referire la două caracteristici prezente în text. prin evidenţierea a două trăsături prezente în text. pe baza cărora este realizat tabloul cosmosului. 2. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Peste vârfuri) 48 La steaua care-a răsărit E-o cale-atât de lungă. primul catren. 7. De ce taci. Pentru mine vreodată? (Mihai Eminescu. Dar vai. În ochii fericirii mă uit pierdut şi plâng. Explică semnificaţiile a două figuri de stil diferite. Motivează structurarea textului sub forma unui monolog adresat. 2. Cum oare din noianul de neguri să te rump. iubita mea.46 Din valurile vremii. Comentează. prima strofă. iubite înger scump”. 1. Peste vârfuri trece lună. Aproape. în 6 – 10 rânduri. 3. Cu sărutări aprinse suflarea să ţi-o-nec Şi mâna friguroasă s-o încălzesc la sân. iubite înger scump. Poate de mult s-a stins în drum În depărtări albastre. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. 5. prin referire la două caracteristici 21 . 9. pe inima-mi s-o ţin.

pân-eşti dulce ca o floare. Atunci tu prin întuneric te apropii surâzândă. De câte ori. molatic. Pân-eşti clară ca o rouă. Precizează două planuri temporale pe baza cărora este structurat textul. şireato. lin. 6. La steaua) 49 Noaptea potolit şi vânăt arde focul în cămin. Pân’ nu-i faţa mea zbârcită. prin referire la două caracteristici prezente în text. 22 . iubito. ea moare. nici bine nu . iubito. 9. primele patru versuri prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. pe-al meu piept capul ţi-l culci Ş-apoi ca din vis trezită. pân’ ce fruntea-mi este netedă şi lină. Pân’ ce mintea îmi adoarme. dulci. Aruncă pe-a ei urmă priviri suferitoare. în relaţie cu textul poeziei date. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele ostenite şi pierzându-se 2. Nici rău nu-i pare-acuma. Comentează.. (Mihai Eminescu. 3. cu mânuţe albe. Albă ca zăpada iernei. 1. Şi surâzi. Pe genunchi îmi şezi. în relaţie cu textul poeziei date. Prezintă semnificaţia titlului. Comentează. Prezintă semnificaţia titlului. Dintr-un colţ pe-o sofa roşă eu în faţa lui privesc. 2. 4. Motivează încadrarea poeziei în lirica romantică. 9. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. pân’ nu-i inima bătrână. Noaptea…) 50 prezente în text. în 6 – 10 rânduri. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. 1. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Pe când a ei pereche nainte tot s-a dus C-un pâlc întreg de păsări. Explică semnificaţiile a două figuri de stil diferite. Iar peste mii de sloiuri de valuri repezite O pasăre pluteşte cu aripi ostenite. Comentează. în 6 – 10 rânduri. moi. ultimul catren. cum râde visul într-o inimă-ndrăgită. 4. prin reliefarea a două trăsături existente în text. Cu-ale tale braţe albe. parfumate. Icoana stelei ce-a murit Încet pe cer se suie: Era pe când nu s-a zărit. O! Desmiardă. pân’ ce genele-mi clipesc. Explică rolul cratimei în structura „Pe-ai mei ochi”. primul catren. 5. 8. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 8. 8.10 rânduri. Netezeşti încet şi leneş fruntea mea cea liniştită Şi gândind că dorm. Explică semnificaţia a două figuri de stil diferite din textul dat. Tot astfel când al nostru dor Pieri în noapte-adâncă. De pe fruntea mea cea tristă tu dai viţele-ntr-o parte. Lumânarea-i stinsă-n casă… somnu-i cald. Visându-se-ntr-o clipă cu anii înapoi. de noi mi-aduc aminte. Lumina stinsului amor Ne urmăreşte încă. dulce ca o zi de vară. (Mihai Eminescu. pân-eşti jună ca lumina cea din soare. Azi o vedem şi nu e.. apeşi gura ta de foc Pe-ai mei ochi închişi ca somnul şi pe frunte-mi în mijloc. Tu grumazul mi-l înlănţui. în relaţie cu textul poeziei. 7. braţele-ţi îmi înconjoară Gâtul… iar tu cu iubire priveşti faţa mea pălindă. Transcrie două versuri care conţin o descriere specifică imaginarului poetic eminescian 6. O! Desmiardă. pierzându-se-n apus. Motivează încadrarea versurilor în lirica romantică. pe baza cărora este realizat tabloul iubirii 7. rotunde. 9. Prezintă semnificaţia titlului. Departe doară luna cea galbenă – o pată.Iar raza ei abia acum Luci vederii noastre. 5. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul foc. în 6 . Oceanul cel de gheaţă mi-apare înainte: Pe bolta alburie o stea nu se arată. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele lumină şi frunte să aibă sens conotativ. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra polisemia cuvântului departe. Evidenţiază rolul liniei de pauză în versul „Departe doară luna cea galbenă – o pată” 3.

.. în relaţie cu textul poeziei date. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor tăinuit şi fugară.. Din fiecare-ndrăgostit – poet. în textul dat. Comentează... Pe când desfaci strălucitoare cerul Ca să domneşti pe somnul lumii. Căruţe fugărite de ploaie au trecut. greoi şi surd. Suntem tot mai departe deolaltă* amândoi.. Când tu te pierzi în zarea eternei dimineţi. de şes.. (Mihai Eminescu. 3. În case oameni simpli vorbesc pe ovreieşte. Menţionează două teme/ motive literare.. tinereţea! Trecutu-i lângă lampă şi plină e oglinda cu cute în obraz.. prin evidenţierea a două trăsături. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al naturii. 2. Din fiecare om – îndrăgostit... vin lent după-un zaplaz. 8. 4... Din ce în ce mai singur mă-ntunec şi îngheţ....) 51 1. Explică rolul virgulei din primul vers. 5... coexistenţa tradiţionalismului cu modernismul. la grilajul de iederă coclit. în plămân. prezente în poezie.. şi-aveau în ochi un zâmbet de iaz..10 rânduri. prin evidenţierea a două caracteristici identificate în text.. 4. 6.. alunecându-şi raza-ncet.. 5. ………………………………………………………… Bătrânii de la casa cea veche ne-au ieşit în poartă.. auzi cum ploaia stinge fanarele cu gaz. ……………………………………… Te-nalţi prelung.. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. iubito. reflexivitate). Menţionează două teme/ motive literare. şi factorul. ultima strofă din cele trei citate. Balada lunii) 52 În târg miroase a ploaie. prezentă în textul dat... E-aşa de lungă vremea de când nu mai e azi 1.. 23 ...ambiguitate. prezente în poezie. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în ultimele două versuri ale textului dat.. Comentează. De câte ori. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice 9...... 8. cum învecheşte frunza în clopote de-aramă – auzi tăcere lungă şi gri care e toamnă şi diligenţe care vin din Dorohoi. cu gluga pe cap. Transcrie un vers care conţine o locuţiune verbală folosită cu efecte expresive. 9.... Prezintă semnificaţia titlului.. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul lume. 7 Argumentează.... sugestie. apartenenţa acestuia la unul dintre curentele literare studiate.. a toamnă şi a fân. ultimele cinci versuri.. Gâşte.10 rânduri. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua.... Tu din întâia lacrimă fugară Făcuşi izvorul de dureri: iubirea… Iar farmecul tău blând şi liniştit Făcu. 3. cu pantofi galbeni. în 6 . Lună! Întâiul vis sub raza ta lunară Îşi fâlfâie din suflete pornirea.. 7 Motivează. Vântul nisip aduce. şi tăinuit misterul Ca-n alte seri sub discul tău s-adună. 2.. în 6 . şi fetele aşteaptă în uliţa murdară tăcerea care cade în fiecare seară. Evidenţiază două trăsături ale descrierii prezente în prima secvenţă din textul citat 6. Motivează întrebuinţarea liniei de pauză în versul „Din fiecare-ndrăgostit – poet”.. Îţi mai aduci aminte? Îţi mai aduci aminte? ………………………………………………………… Ne-ascund atât de bine albumele cu clampă de-alamă.. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice... (Horia Furtună.... Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat... fierbinte. şi liniştea în lucruri de mult mucegăieşte.... cuminte.

Transcrie. Prezintă două argumente privind apartenenţa textului dat la tradiţionalism. Biserică cu porţi neîncuiate. Alcătuieşte două enunţuri prin care să ilustrezi polisemia verbului a bate 4. Precizează valoarea expresivă a pronumelui personal tu. 4. 6. Tu neamurile gândurilor toate Cu drag le laşi la pragul tău să vie. puterile-şi învie. din albă inimă de stâncă S-a plămădit în taină lacul. 9. sugestie. două cuvinte care aparţin câmpului semantic al satului. Tot sufletul la poarta ta când bate. şi din prăpastia adâncă A biruit în drum pământul. 1. Când în adânc se prind în horă strălucitoarele nisipuri… * Aşa-i iubirea mea. Comentează. tainică. Spre ceriuri braţele-şi întinde să-i vie dragul mire: Soare! Când razele nepotolite sărută faţa undei clare. din prima strofă. Adâncul ei se pierde-n taina nemărginirilor profunde. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. 8. Înfiorată. 5. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al sacrului. Cu pumnii sfarmă-n jur tărâmul şi urlă de amar ce-o doare. Precizează două motive pentru care s-a utilizat cratima în versul „Şi-n barbă plânge tata…”. Sonet*) 54 În munţi cu creştetele sure. prima strofă. Comentează semnificaţia unei figuri de stil identificate în ultima strofă 7 Precizează valoarea expresivă a adverbului aşa din ultima strofă. Iubirea mea) 55 De ce m-aţi dus de lângă voi. Explică semnificaţia alternării a timpurilor verbale în primul catren al textului dat. Motivează scrierea cu iniţială majusculă a substantivului Poezie. De ce m-aţi dus de-acasă? Să fi rămas fecior la plug. Cu vifore şi curcubeie. de cer şi de lumină dornic. Prezintă semnificaţia titlului. 1. Herţa) 53 1. ambiguitate. Atâtea curcubeie tremur în valvârtejul ei de picuri. 8. Precizează rolul unui semn de punctuaţie din versul „Spre ceriuri braţele-şi întinde să-i vie dragul mire: Soare!”.şi stearpă şi molâie ca o convalescenţă. prezente în poezie. 6. Pe veci în matcă nestatornic. spuma albă prelung şi pătimaş tresare. Tu. 2. (Octavian Goga. Tu le asculţi pe toate deopotrivă Şi le opreşti neghina şi amarul. 2. cu valuri lung clocotitoare. prin evidenţierea relaţiei dintre idea poetică şi mijloacele artistice. în text. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. asemeni acestei largi cetăţi de unde. din primul vers.10 rânduri. Drumeţ slăbit. 4. 24 . prezentă în textul dat. în 6 . El creşte azi şi creşte mâne. Să fi rămas la coasă. curată Poezie. în 6 -10 rânduri. penultima strofă. Căci nu-i pribeag ce-n faţa ta se-nchină C-o lacrimă să nu-ţi spele altarul. 5. Păcate vin sub bolta-ţi milostivă. Evidenţiază valoarea expresivă a verbului la modul conjunctiv din prima strofă. 3. Comentează. din prima strofă. Dar tu rămâi de-a pururea senină. Menţionează două teme/ motive literare. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice 9. Transcrie. Şi ele-adorm de tine alinate. Motivează întrebuinţarea cratimei în versul „Şi ele-adorm de tine alinate”. Căci are dragoste cu cerul de-a pururi mişcătoarea apă Şi-n frământarea ei păgână ea coasta jgheaburilor sapă. 7. (Barbu Fundoianu. Cu picuri ce se înfioară de chipul unui veşnic soare! (Octavian Goga. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul chip. două cuvinte/ structuri aflate în relaţie de antonimie 2. reflexivitate). în relaţie cu textul poeziei date. 3. 3. Îşi spovedeşte patimile ţie.

din strofa a treia. ce mă doare! Şi pieptul mi se bate. 7 Motivează scrierea cu literă mică la începutul unora dintre versurile poeziei. în 6 . Comentează. (Radu Gyr. Şi cald.10 rânduri. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în penultima strofă. uite. răcori mă iau la spate. în loc să izbucnim în plâns.. pe baza a două argumente. două cuvinte a căror formă nu mai este acceptată de DOOM2. 4. Mi-ar fi azi casa-n rând cu toţi… Cum m-ar cinsti azi satul… Câţi ai avea azi dumneata Nepoţi. Şi-aveaţi şi voi în curte-acum Un stâlp la bătrâneţe. 5. la orice pas. 6. în relaţie cu textul poeziei date. 25 . Şi-n barbă plânge tata… (Octavian Goga. 1. Mulţimi de vineţele pe sân mi se ivesc. Precizează rolul virgulei în ultimul vers al primei strofe 3. strofa a doua. din textul dat. În viaţa ca un rumen rod stă miezul morţii. Şi plânge mama pe ceaslov. în inimi dac-am strâns izbânda unei zile vii. că-mi furnică prin vine. mamă. 5. Menţionează două elemente de prozodie. cu-atât apunem ceas de ceas.. Cu rugi la Preacurata. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra omonimia cuvântului veste 4. ……………………………………. şi fuge de la mine! Îmi cere… nu-ş’ ce-mi cere! Şi nu ştiu ce i-aş da. Prezintă semnificaţia titlului. la alegere. ne vrem granit. Transcrie. 8. Precizează rolul cratimei în structura „dac-am strâns”. Comentează. în relaţie cu textul poeziei date. Prezintă semnificaţia titlului. ci murim. 7 Motivează prezenţa a două tipuri de lirism (subiectiv şi obiectiv) în textul dat. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. Comentează. 5. ultima strofă. Bătrâni) 56 În orice zi. Menţionează două teme/ motive literare. 6. Îmi ard buzele. şi rece. prezente în poezie. zâmbim c-am mai învins o zi. din text. murim puţin. murim mai mult. 2. 6. Cu cât părem mai viu tumult. precizându-le forma literară actuală. Victorii negre) 57 „Vezi. să-ţi zică: «Moşu…» Le-ai spune spuză de poveşti… Cu Împăratul Roşu… ……………………………………… Aşa… vă treceţi. prezente în poezie. 9. ultima strofă. M-aş fi-nsurat când isprăveam Cu slujba la-mpăratul.10 rânduri. bieţi bătrâni. Transcrie.. mamă. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Ne credem stânci. 9. triumfători – nu bănuim că sub vâltori nu-nfrângem viaţa. 8. în 6 . În braţe n-am nimic şi parcă am ceva. în 6 . Dar noi. Precizează măsura şi rima versurilor din ultima strofă. în textul dat. 3. Un foc s-aprinde-n mine. înspumegaţi. 2. 8. o locuţiune adverbială care exprimă ideea trecerii timpului.10 rânduri. Menţionează două teme/ motive literare. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor tumult şi am strâns. 1. obrajii-mi se pălesc! Ah! inima-mi zvâcneşte!. 7 Motivează. Precizează valoarea expresivă a persoanei I plural. nu ştim ce viermi profunzi ne rod.Atunci eu nu mai rătăceam Pe-atâtea căi răzleţe. încadrarea textului în lirica tradiţionalistă. viermuit… Ca nişte fluvii clocotim. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua a poeziei. prin evidenţierea relaţiei ideea poetică şi mijloacele artistice.

un vers care conţine un element de portret. Precizează rolul punctelor de suspensie din a doua strofă. Se-ntoarce-n casa lui sihastră. ce-n braţele somniei Visează câte-aievea deşteaptă n-a visat. 5. sugestie. 5. 9. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Prezintă semnificaţia titlului. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor să scape şi spaimă 2. Tăcere este totul şi nemişcare plină. Motivează. Să treacă nebăgat în seamă. Nu mai vine zarea. S-asculte dus şi nici să-i vină În minte cânturile-acele. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor pururea şi trudit. prezentă în textul dat. 3. plâng. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a patra. Iosif. Destins coprinde lumea. în 6 . tot mai noapte-i noaptea. 26 . şi ochii-mi văpăiază. O. Să-i pară-o inimă streină Că suferă şi plânge-n ele… (St. Şi tremur de nesaţiu. ambiguitate. Comentează. în relaţie cu textul poeziei date. Ce nici să ştie cum îl cheamă Pe tristul făurar de rime… Doar seara când. Prezintă semnificaţia titlului. încete plânsul! Sufletele doarmă!. 7.” ……………………………………………………… E noapte naltă. Ca şi o umbră prin mulţime. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin umbră. Nici frunza nu se mişcă. mă vezi mamă? Aşa se-ncrucişează. 6. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra polisemia verbului a răspunde. Nu e om pe lume… A pornit furtuna pe-nverzite ape… 1. în relaţie cu textul poeziei date.. El n-ar dori să-l recunoască Pe lume nimeni niciodată. nici vântul nu suspină Şi apele adorm duse. din mijlocul tăriei Veşmântul său cel negru. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. de stele semănat. Comentează. S-audă cântecele sale Cântate de la vreo fereastră. şi morile au stat. 8. Unde-i mâna albă care să mă scape? E miros de moarte. trudit de cale. Să poarte pururea o mască Pe faţa lui de chin brăzdată. nimeni nu răspunde. reflexivitate). primele două strofe. ultimele două strofe.10 rânduri. 3. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Şi nici nu prinz de veste când singură mă strâng. 6. (Ion Heliade-Rădulescu. Transcrie. din text. 7. Mă cufund în lacrămi. în 6 . 4. 9. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. naltă. măicuţă. ……………………………………………………. Precizează valoarea expresivă a verbelor la modul conjunctiv din poezie. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. încete plânsul!”. Încântec sau descântec pe lume s-a lăsat. 1. apartenenţa acestuia la direcţia modernistă/ la modernism. 2. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. Cântăreţul) 59 Vânturile nopţii scutură afară Arborii tăcerii. prin evidenţierea a două trăsături existente în text. Zburătorul) 58 9. O.Că uite. 4. Precizează rolul virgulei şi al semnului exclamării din structura „O..10 rânduri. Pornesc dintr-înşii lacrămi şi plâng. 8. Prezintă două elemente prin care se realizează subiectivitatea în textul dat.

Chiar dorul vieţii-n mine tace — Izvor ce gata e să sece. în 8 – 10 rânduri. Şi azi se sting aşa uşor. Precizează rolul cratimei în versul „Duioase-şi pleacă fruntea lor…” 3.Sufletu-mi de spaimă în bucăţi se sfarmă. Motivează folosirea cratimei în structura „dorul vieţii-n mine”. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor fior şi vălmăşaguri. se simte un fior. 8. E vremea rozelor ce mor – Mor în grădini. să mă scape. 7. Precizează valoarea expresivă a verbelor la indicativ imperfect. 8. E vremea rozelor ce mor. Comentează. Scrie două expresii/ locuţiuni care să conţină cuvântul suflet. Transcrie doi termeni care fac parte din câmpul semantic al oglinzii. prezente în poezie. Prezintă semnificaţia refrenului în poezia citată. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor pace şi vis. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei date. 1. 2. Zadarnic firea şi-o preface. în 6 . 9. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra caracterul polisemantic al cuvântului frunte 4. Pe sub amurgu-ntristător. Rondelul oglindei) 62 1. Rondelul rozelor ce mor) 61 Din al oglindei luciu rece De apă-adâncă. Ce-ntregul suflet mi-l petrece. reflexivitate). 9. să mă scape? ……………………………………………………… (Emil Isac. unde? A-nceput blestemul groapa să mi-o sape. Şi pe-al meu chip. Şi-n marea noapte care vine Duioase-şi pleacă fruntea lor… – E vremea rozelor ce mor. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. 2. Transcrie un vers care conţine o imagine auditivă 6. În tot. Din al oglindei luciu rece Uitarea numai se desface.10 rânduri. Mor în grădini. ce-n umbră zace. ultima strofă a poeziei. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. prima strofă. 3. Menţionează două teme/ motive literare. 4. Un fel de vis de opium trece Din al oglindei luciu rece. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în ultimele cinci versuri ale textului dat. Explică valoarea expresivă a utilizării punctelor de suspensie din primul vers. 3. 2. (Alexandru Macedonski. şi mor şi-n mine – Ş-au fost atât de viaţă pline. prezente în poezie. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 27 . Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul apă. (Alexandru Macedonski. Precizează o valoare expresivă a timpului prezent al verbelor din prima strofă a poeziei citate 6. prezentă în textul dat. Menţionează două teme/ motive literare. 7 Motivează reluarea versului „E vremea rozelor ce mor” în cele trei strofe ale poeziei. Unde-i alba mână. Unde-i cerul. — se desface O linişte de dulce pace. 5. şi mor şi-n mine. Curg vălmăşaguri de suspine. sugestie. De ce nu-mi răspunde? Vânturile nopţii scutură afară Fără încetare. Comentează. ambiguitate. Obida vrând să mă înece. folosite în textul dat. O jale e în orişicine. Vânturile nopţii…) 60 1. 5.

8. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în poezie. 5. din text. Motivează folosirea cratimei în al doilea vers al poeziei. Pe balta clară) 63 Era o zi senină ca fruntea de fecioară Ce e neturburată de-ai patimilor nori. Pe drumuri nămolite gemeau care aplecate. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în versul „Fulgere verzi spărgeau în ţăndări iadul norilor”. Plăpândele lui ramuri abia înmugurite. prin referire la două caracteristici prezente în text. Pământul revenea în arături tăiat. Menţionează două teme/ motive literare. Văitându-se pe soarta ce-acolo le-a sădit. în legătură cu textul dat. tânguind pustietate. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al morţii. 1.. parii. prezente în poezie. conceptul poezie lirică. 8. 7. acele clipe ce repede pieiră. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. 2. 7. Transcrie două structuri lexicale ce cuprind o imagine vizuală. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Întunecimea a învineţit tăria fierului. 2. Argaţi încovoiaţi grăbiră ca groparii. Şi prins de-o rece stâncă pe care vântu-o sapă. prin raportare la textul citat. Gemea muşcat de vânturi un stuf de liliac.10 rânduri.. O zi din care şoapte de îngeri se coboară Şi vin pe-o adiere să cânte printre flori. Din vie smulşi. 3. o imagine auditivă.. prezente în poezie. ultima strofă a poeziei. Miros de humă şi de cremeni desfunda vechimi. Menţionează două teme/ motive literare. 5. prin referire la două caracteristici prezente în text.10 rânduri. Copaci roşcaţi.. 5. 3. 9.Pe balta clară barca molatică plutea. Explică rolul virgulei din primul vers. Motivează încadrarea poeziei în lirica simbolistă. corturi. 4. Nainte de-a-şi da rodul mureau învineţite Când ea veni să şeadă sub stuful oropsit. Oh! Alba dimineaţă şi visul ce şoptea. Subţiri ca o dantelă urcau mereu din apă Clădiri de nori fantastici ocoale dând pe lac. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în a treia strofă. 7. Transcrie două versuri care conţin imagini cromatice. Precizează valoarea expresivă a adverbului ce din structura „ce repede pieiră”. – voioase Zâmbeau în fundul apei răsfrângeri argintoase. Prezintă semnificaţia titlului. Stuful de liliac) 64 4. ambiguitate. (Alexandru Macedonski. Exprimă-ţi opinia în legătură cu rolul versului „Oh! Sufletul! – curatul argint de-odinioară”. Motivează încadrarea poeziei în lirica tradiţionalistă. Selectează. Albeţi neprihănite curgeau din cer. cu freamăte s-au despuiat. Comentează. 8. Precizează o valoare expresivă obţinută prin utilizarea frecventă în text a verbelor la perfectul compus şi la imperfect 4. respectiv. 6. Cât rece se înmormânta un leş de soare. 6. a doua strofă. Şi sufletul – curatul argint de-odinioară – Oh! Sufletul! – curatul argint de-odinioară. în 6 . O! Doamne. în 6 . (Alexandru Macedonski. erau strânşi. Comentează. prezentă în textul dat.. prin evidenţierea a două trăsături existente în text. Site de ploaie cerneau strâmb din zare. Atunci acele ramuri de-odată înfloriră Ş-o ploaie azurie vărsară peste noi.. Treceau cocorii. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice 9. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Ilustrează. sugestie). Şi norii albi – şi crinii suavi – şi balta clară. 1. 9. Prezintă semnificaţia titlului. Uscat e liliacul şi nu mai suntem doi. 6. doi termeni care aparţin câmpului semantic al suferinţei. 28 .

Merg ţinându-se de mână. Fulgere verzi spărgeau în ţăndări iadul norilor. Umede de-atâta ploaie. Prezintă semnificaţia titlului. Precizează valoarea expresivă a adverbului decât din a doua strofă a poeziei. prin referire la două caracteristici prezente în text. stolul cocorilor. ce suspină Şi se-ndoaie. pierdut. vreun cântăreţ până la tine.] În oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână Un bătrân şi o bătrână – Două jucării stricate – Merg ţinându-se de mână… (Ion Minulescu. ultima strofă a poeziei. 8.* În oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână Nu răsună pe trotuare Decât paşii celor care merg ţinându-se de mână. Comentează. ……………………………………………. Plângându-l. 8. în 6 . 9. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al creaţiei poetice. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în a doua strofă a poeziei. prin referire la două caracteristici prezente în text. Precizează rolul liniei de pauză folosite în prima strofă. 4. pe trotuare. Peste cocoaşa lumii se târa o scorpie cleioasă. Orăşenii pe trotuare Par păpuşi automate. Te-oi plânge-n ritmul unui vers. 1.Opaiţe s-au stins abia ivite-n cimitirul cerului Deschis. folosit de două ori în ultima strofă. Demonstrează încadrarea poeziei în lirica simbolistă. prin raportare la textul dat.. topindu-se ca noru-n zare. 2. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 5. în 6 . două structuri/ versuri care conţin imagini auditive. Ce coboară din umbrele. 9. poate.10 rânduri. Şi ochii-ţi lăcrima-vor poate Trei lacrimi reci de călătoare. Demonstrează încadrarea poeziei în lirica simbolistă. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 7. 7. Acuarelă) 66 Şi-ai să mă uiţi – Că prea departe Şi prea pentru mult timp porneşti! Şi-am să te uit – Că şi uitarea e scrisă-n legile-omeneşti. Şi-nţelegând că mi-eşti pierdută. Iar tu – Cântându-l ca şi dânsul. Numărând În gând Cadenţa picăturilor de ploaie. Iar eu pe ţărm Mâhnit privi-voi vaporu-n repedele-i mers. Cât iar ţipa. cu prăbuşiri în înălţimi. poate. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul pas. Menţionează două teme/ motive literare. Nuci mocirloşi au gâlgâit. 29 . Din burlane Şi din cer [. 6. din text. De sub vechile umbrele. Explică valoarea expresivă a adverbului poate. 1. Cu ochii urmări-vei ţărmul. 5. 2. Furtună de toamnă) 65 În oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână Orăşenii. prima strofă a poeziei. Transcrie. 3. arzând pucioasă. Comentează. date jos din galantare. prezente în poezie. 4. Transcrie două structure/ versuri care conţin imagini vizuale. 3. 6. ca şi mine – Te vei gândi la adorata în cinstea căreia fu scris. (Adrian Maniu.10 rânduri. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. Explică rolul cratimei în structura „în oraşu-n care plouă”. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Explică semnificaţia reluării versului „În oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână”.. Şi versul meu L-o duce. Şi-n oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână.

.. ultima strofă a poeziei.. Precizează rolul apostrofului folosit în structura „alt’dată” 3.. adus de marinarii Sosiţi din Boston.... Un vers. Prezintă semnificaţia titlului. prezente în poezie. Transcrie două structure/ versuri care conţin imagini vizuale. Ce-am vrut să fie Noi nu vom şti-o poate niciodată. 8.. adus din alte ţări De nişte păsări albe – călătoare Pe-albastrul răzvrătit al altor mări – Un cântec trist. ce-l cântă-ades pescarii Când pleacă-n larg şi nu se mai întorc.... Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în a doua strofă a poeziei.. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice.. Cerşea iubirea blondelor cochete... în 6 . A fost un vis.. 2.. 9. 9. Menţionează două teme/ motive literare.. Şi-a fost refrenul unor triolete* Cu care-alt’dată un poet din Nord. bătătorite De-atâţia mulţi porniţi’ naintea mea. Vei smulge din cadrul palidului vis Întunecatu-mi chip.... ultima strofă a poeziei.. 7.. Menţionează două teme/ motive literare.. Comentează. O melodie. Dar într-o zi o fată – bat-o focul – Mi-a-ntors din cale pasul obosit… – Unde-aş fi fost de nu m-aş fi oprit Şi nu mi-aş fi vândut ei tot norocul?. Trei lacrimi reci de călătoare) 67 1. Comentează... 5..... 7. în 6 . 4. niciodată.. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat...10 rânduri. Când am pornit. A fost un vis trăit pe-un ţărm de mare. Explică valoarea expresivă a utilizării frecvente a verbelor la imperfect în prima strofă. Un cântec trist. 3. Pe marginile albului fiord..... Precizează rolul liniilor de pauză din primul vers al ultimei strofe.. Un cântec trist..... . folosit de două ori în text.. 8. Explică valoarea expresivă a adverbului poate... prezente în poezie 5.Şi-uitând că m-ai uitat.. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al muzicii... Cântec de drum) Tu crezi c-a fost iubire-adevărată... Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat... 2... Ce n-am cântat-o. 4.. 6. Eu cred c-a fost o scurtă nebunie. prin raportare la textul dat. Norfolk Şi New York. Dar unde-i acel unde nu ştiam Căci nu-l găsisem încă-n nicio carte.10 rânduri. 68 (Ion Minulescu. Pe drumuri lungi şi vechi... Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în a doua strofă a poeziei.. Ca-n ziua când te-afunda vaporu-n zare Şi când din ochi lăsai să-ţi pice Trei lacrimi reci de călătoare! (Ion Minulescu. ştiam doar că-i departe Şi-i tare greu de-ajuns unde voiam. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al călătoriei.. prin referire la două caracteristici prezente în text 30 .. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 6.... Transcrie un fragment de vers/ un vers care conţine o imagine vizuală. Dar ce anume-a fost... Demonstrează încadrarea poeziei în lirica simbolistă. Am colindat călăuzit de-o stea – Icoana unei lumi întrezărite... Tu crezi c-a fost iubire-adevărată? 1. poate...

Exprimă-ţi o opinie argumentată despre componenta ortografică a textului 8. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei. De marea întinsă. nimica nu ştie Zglobiul. prezente în poezie. Precizează forma literară actuală a cuvintelor nălţimea şi rugei. 31 . 4. Celei care pleacă) 69 1. 2. prezente în poezie. Voios. 6. (Miron Radu Paraschivescu. 2. tot mai repede fuge. 9. pârâul zglobiu – iar eu. Firul de sânge care-mi iese din buzunar firul de lână care-mi iese din ochi firul de tutun care-mi iese din urechi firul de flăcări care-mi iese din nări Tu poţi crede că urechile mele fumează dar oamenii au rămas ţintuiţi în mijlocul străzii pentru că în noaptea asta se vor vopsi în negru toate statuile şi va fi insomnia mea aceea pe care o vei cunoaşte o insomnie oarecare de cretă şi de argilă o insomnie ca o sobă sau ca o uşe sau mai bine ca golul unei uşi şi în dosul acestei uşi vreau să vorbim de memorie vreau să mă miroşi ca pe o fereastră vreau să mă auzi ca pe un arbore vreau să mă pipăi ca pe o scară vreau să mă vezi ca pe un turn (Gellu Naum. dragostea mea. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 2. ambiguitate. prin raportare la textul dat.10 rânduri. în 6 . unda lui cea zglobie. ai aflat ghicitoarea: Tu. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. întinsă. sugestie). Comentează.Eu cred c-a fost o simplă nebunie! (Ion Minulescu. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al naturii. fără griji. prezentă în textul dat. ultima strofă a poeziei. ideea/ o idee poetică identificată în textul dat. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al simţurilor. prezente în poezie. Nu ştie. 4.. 5. Tu. adâncă. 8. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini vizuale. Spre tânăra undă privirea-şi aruncă. 5. Comentează. Menţionează două teme/ motive literare. voiosul şi clarul pârâu: El iute aleargă spre zări fără frâu Şi marea bătrână. De ţărmu-i departe. marea. Explică rolul a două semne de punctuaţie diferite din ultima strofă. Precizează rolul virgulelor folosite în primul vers al poeziei 3.. 3. Precizează rolul cratimei în structura de tipul „care-mi iese”. întinsă. 7. Pârâul şi marea) 71 Tu eşti o albă rugăciune Nălţată-n templul sfânt al vieţei. 3. adâncă. Prezintă două elemente prin care se realizează subiectivitatea în textul dat. tot sare prin stâncă Un tânăr pârâu ce spumos îşi aruncă. 6. Menţionează două teme/ motive literare. Explică valoarea expresivă a adverbului tot. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (expresivitate. folosit în strofa a patra. 1. Asemenea rozelor plăpânde 1. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază subiectivitatea eului liric. Din valuri clipind ca din sute de pleoape: Pârâul zglobiu în ea va încape. Menţionează două teme/ motive literare. nu-i pasă ce ţărm va ajunge. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele roze şi înserare. El fuge voios. Alcătuieşte un enunţ în care substantivul flacără să aibă sens conotativ. Prezintă semnificaţia titlului. 5. 4. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în a doua strofă a poeziei 7. Oglinda oarbă) 70 Vezi marea: bătrână. în 6 – 10 rânduri. 9.

Alcătuieşte două enunţuri în care cuvântul lume să aibă sens denotativ. Transcrie două cuvinte/ structuri care. în 6 – 10 rânduri. primul vers al fiecărei strofe. Explică semnificaţia a două figuri de stil identificate în a doua strofă. sugestie. 8. Cu o privire de madonă. Motivează. 5. Transcrie un vers care conţine un cuvânt format prin schimbarea valorii gramaticale. în 6 . 9. Vreun băştinaş din alte lumi străbate. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază eul liric în textul dat. 3. prezente în poezie. La fel cu-atâtea glasuri ce s-au dus? (Alexandu Philippide. Asemenea binecuvântărei Ce din nălţimea azurie Coboară-n faptul înserărei Pe-un val de lină armonie. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Comentează ultima strofă. Menţionează două procedee specifice stilului retoric. glasuri care m-aţi ales popas. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice.20. reflexivitate). Cercetător. Explică semnificaţia ultimului vers al poeziei. Tu eşti o caldă rugăciune. Explică rolul cratimei în structura „din vremi de-odinioară”. prezente în poezie.10 rânduri. O. Menţionează două teme/ motive literare prezente în text. IV) 72 De unde vin? De unde se coboară În mine nălucirea lor adâncă? Vor fi rămas din vremi de-odinioară? Se smulg din vremea ne-mplinită încă? Câte tăceri s-or fi topit în ele. 7. 7. Că sunt atât de limpezi şi de pline! Făcute-s pentru nalte bolţi senine. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea 32 . prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor molcom şi steril. Numeşte tipul de rimă folosit în prima şi în a doua strofă. Mă veţi lua pe calea de apoi Prin vămile văzduhului cu voi. Iar vorba ta înaripată E un parfum de anemonă La o icoană întristată. Explică semnificaţia a două figuri de stil identificate în primele două strofe. Uitat. Portice* lungi prin care spun anticii Că noaptea se plimba cu molcom pas Caligula* nebun visând suplicii. Din stele chiar vor fi venind! Sau. în text. pierdut în vreun străin ungher Al cosmosului fără jos şi sus. de-aş putea cunoaşte-odată. Comentează. Tu eşti o sfântă rugăciune Căzând pe frunţi în umilinţă. Precizează valoarea expresivă a verbelor la timpul viitor. Precizează două situaţii diferite de utilizare a virgulei în textul dat. Ilustrează conceptul poezie lirică. Când n-oi mai fi nici eu decât un glas. 1. 5. S-alunece pe lungi priviri de stele. Glasuri) 73 1. Cine-a cioplit acele chipuri stranii Pe insula pierdută şi pustie 6. Pierdut în dulcea pocăinţă. versurile 13 . în 6 . 3. poate. 9. apartenenţa poeziei la simbolism. respectiv. prin evidenţierea a două trăsături. 4.Ce-n ceasul clar al dimineţei Zâmbesc de rouă tremurânde. se află în relaţie de antonimie 2. 1. Comentează. Comentează semnificaţia a două imagini vizuale prezente în poezie. 5. 8. Din voi nicio fărâmă n-a rămas. 6. sens conotativ 4. 8. prezentă în textul dat. Misterul rugei fără pată! (Ştefan Petică.10 rânduri. atât amar de drum Şi la fereastra minţii mele bate Cu-o mână străvezie ca un fum… O. Fecioara în alb. Sau mă veţi părăsi în drum. 7. Tu eşti o blândă rugăciune. prin evidenţierea a două trăsături existente în textul citat. 6. 2. stingher. ambiguitate.

Motivează absenţa predicatelor din enunţurile care alcătuiesc primele strofe. (Alexandru Philippide. 9. Aeriene fermecătorìi Ţesute parcă numai din sunet şi culoare. Apropieri) 75 Lumi întregi în fundul mării peşti şi bivoli cu burţi albe creste lungi de os şi salbe. cine ştie? Tu. Precizează rolul punctelor de suspensie din a doua strofă. Motivează scrierea cu literă mică la începutul unora dintre versurile poeziei. Ilustrează conceptul poezie lirică.Din fundu-ndepărtatei Oceanii Şi le-a adus în braţe. 5. prezente în text. 6. Cu gândul să descoperim în ele Secretul universului şi-al vieţii? 20. Da-n stele nu ajung decât poeţii. fără-ncheiere. Se află taina ta nedezlegată? Dar ce să dezlegăm? Doar totul piere În timpul fără sens. 9. Prelung şi muzical fâlfâietoare. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. ambiguitate. Numeşte sentimentul dominant care se poate desprinde din poezie. 4. 1. ca-ntr-o raclă-n fundul mării. Precizează măsura şi rima versurilor din prima strofă. Cărarea suitoare pieri într-o clipită Lăsându-mă în poarta acestei ireale Sonore aurore boreale. Aripi reci. În ce papirus. în relaţie cu textul poeziei. în ce manuscris. Explică semnificaţia unei figuri de stil prezente în ultima strofă. monstru al fierbintelui Egipt. 4. Sfinx cu sprânceana încruntată. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. 10. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul timp 2. şi niciun gând. Putea-voi oare fără călăuză Să dibui puntea dintre privire şi auz Şi cumpănindu-mi firea-ntre-amândouă Să gust cu adâncime şi nesaţiu Senina voluptate nouă A timpului scăpat de spaţiu? (Alexandru Philippide. 6. 1. Ajunşi în lună n-am găsit decât Un plat pustiu. 3. Niciun reazem pentru minte mor privirile-nainte. O să ajungem oare şi la stele. 8. 2. Comentează prima strofă. Secrete şi mistere) 74 În faţa mea pe-ncetul se ivea Un lin urcuş de neagră catifea. în 6 . prin evidenţierea a două trăsături existente în textul citat 33 . sugestie). poetică şi mijloacele artistice. prin raportare la poezia citată. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin substantivul minte. două structuri care conţin imagini vizuale. 3.10 rânduri. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Transcrie. Prezintă semnificaţia titlului. sărac. 15. 9. 5. steril. De suflul lor melodios sorbită. urât. Nemăsurat de-nalte şi uşoare. Prezintă semnificaţia titlului. Precizează valoarea expresivă a verbelor la modul conjunctiv. prezentă în textul dat. Explică semnificaţia unei figuri de stil prezente în a doua strofă. peste goluri tremurând… zbor de pasăre uitată deznădejde-ntârziată. 7. 8. Doar câţiva paşi făcui şi mă oprii În faldurile unor înalte draperii. 7. Motivează folosirea cratimei în structura „Putea-voi oare fără călăuză”. din prima strofă.

8. Precizează valoarea stilistică a verbelor la conjunctiv din ultimele două strofe. Comentează. deasupra. Las altora tot globul terestru ca o minge. Tăcut ca vremea. Precizează rolul liniei de pauză din ultima strofă a poeziei. ambiguitate. respectiv una auditivă. pe dealuri de podgorii. strofa a treia. în 6 . Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele unghere şi se zbate 2. Ca Negru Vodă. Mi-am ctitorit viaţa pe dealurile toamnei. Transcrie. Am mers tăcut alături de carele de boi. 7. Pământul… Spasm puternic de dragoste şi ură! În fiecare bulgăre un pumn ascuns se zbate. ca să am un semn zborul să-mi îndemn. 6. în 6 – 10 rânduri. care descălecând venea. Transcrie doi termeni din câmpul semantic al timpului. toamna. 6.10 rânduri. greu. ……………………………………………... ideea/ o idee poetică centrală. 3. Explică folosirea cratimei în structura „s-adună prin unghere”. deschide-n gol o gură Cu vineţi dinţi de stele. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (expresivitate. gândit. Şi simt cum din adânc de suflet. care fac referire la cadrul natural. În preajma mea. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 9. La căpătâiul meu de veghe sunt.. zvâcnit pe peşte.. Prezintă semnificaţia titlului. (Camil Petrescu. 8. prin somn. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. gârbov de veghere. Cocorul) 76 Mi-e sufletul în hrube-adânci boltit: Tăceri străvechi s-adună prin unghere. sclipind sălbatic toate!. 1.Poartă călătoare când te voi ajunge? Eşti sortită oare ochiul să te-alunge. Veghe) 77 Acolo unde-n Argeş se varsă Râul Doamnei Şi murmură pe ape copilăria mea. în relaţie cu textul poeziei. Chemând mereu. orb ca un mormânt”. sugestie). Numeşte două figuri de stil prezente în versul „Tăcut ca vremea. orb ca un mormânt. de ceruri se atinge. 9. prezentă în textul dat 34 . Un glas în mine prinde să mă cheme. (Alexandru Philippide. Ca nişte şerpi bătrâni ce m-au pândit. Ascult în noapte. 2. încă mai departe risipită-n moarte? Tu din larg îmi creşte stea. 5. Transcrie două versuri/ fragmente de vers conţinând câte o imagine vizuală. Comentează. identificată în textul dat. Tânguitorul glas de veghe geme. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie 7. Şi cerul orb. Eu am rămas în paza pridvorului străbun. Când şopoteşte valea de cântecele morii. 5. Precizează valoarea expresivă a verbelor la indicativ prezent în textul dat. din strofa a doua. Şi mă scobor în mine şi în vreme. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. pământul geme. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul viaţă 4. un cuvânt format prin derivare şi unul format prin conversiune 4. 3. Cum cade fiecare gând. Acolo-n pacea nopţii. Când neaua lunii ninge pe sălcii de zăvoi. 1. Ca să culeg cu ochii livezile de prun Când alb Negoiu. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în versul „Acolo-n pacea nopţii pe drumuri de podgorii”.

Ctìtorii) 78 1. 8. Explică rolul cratimei în structura „s-o vezi”. ce venit-ai priveliştea s-o vezi. (Ion Pillat. 4. strofa a treia şi a patra. Vrrr… timpu-n zbor. Un cocor Cu aripa deschisă se ridică Din stuf. N-ai auzit. nechează pe un grind. sugestie). Privind cenuşa caldă din vatra mea. Precizează rolul expresiv al utilizării interjecţiei vrrr în poezie. 4. Florica e acolo. 8. Sălbăticiţi. ultima strofă. Precizează rima şi măsura versurilor în a două strofă a poeziei. de-acum – Şi să aud deodată cu-nfiorare cum Trosneşte amintirea ca o castană coaptă. în relaţie cu textul poeziei 9.deodată rupând tăcerea toamnei. 6. pornind aiurea. Şi peste drumul mare: zăvoiul. sub castanul din vie. 7. Transcrie două versuri care să conţină o imagine vizuală. (Ion Pillat. Explică semnificaţia unei figuri de stil prezente în prima strofă a poeziei. 9. Alcătuieşte două enunţuri prin care să evidenţiezi polisemantismul verbului a tăia. una auditivă. Precizează rolul cratimei în structura „amurgu-mbracă”. puţul cu lanţ şi roată ţipă. 3. 6. Pe bancă. pe când afară se stinge orice şoaptă. livezi. 3. Şi vrrr…un zbor de vrăbii zbucneşte dintr-un gard… Te-apleci mirat. Să desluşesc cum piere trecutul. Explică semnificaţia unei figuri de stil prezente în prima strofă a poeziei. Scrie două enunţuri în care substantivul toamnă să aibă sens conotativ. foşnitor. străine. 35 .cu casă. Pe drumuri depărtate sunându-şi clopoţeii. rănit de-un dor târziu. respectiv. ambiguitate.10 rânduri.Şi tot visând la vremea când înfloriră teii. verde. ia seamă. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele trist şi scâncind. Motivează încadrarea poeziei în tradiţionalism. prezentă în textul dat. 7. 2. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Pe când îmbracă ţara al iernii alb suman. Amurgu-mbracă delta toată-n aur Cu turla unui sat lipovenesc. Comentează. denotativ. Câmpia e albastră şi-n zare norii ard. Vaporul taie noaptea şoptitoare 1. 5. prezentă în textul dat. Pe-albastra depărtare a luncii de demult. Prezintă semnificaţia titlului. Străine. pe care cutremurat l-ascult. dând roată fără frică. prin referire la două caracteristici prezente în text. an cu an. Înserează. te aşază. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie 5. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. sfâşietor de trist scâncind. Străinul) 79 Cât vezi cu ochiul. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. parc. Sclipeşte Râul Doamnei înspre apus. respectiv. reflexivitate). Să stau. Dar umbrele ostroavelor de plaur Albastrul cenuşiu îl împânzesc.10 rânduri. în 6 . Alcătuieşte un enunţ în care să foloseşti omonimul cuvântului vie din textul dat. pe-amurg ca pe o ramă Ce-ar străluci din umbra muzeului pustiu. Trecutul meu ce arde sclipind în Râul Doamnei. Comentează. Din când în când şi-arată luminişul Un ochi de apă moartă. în 6 . sugestie. 2. Sau cai tătari. păpurişul Se-ndoaie-n vântul serii. Că ai cuprins Florica*…Dar n-ai zărit. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (expresivitate. o clipă… Un taur muge. ambiguitate. Şi crezi.

Precizează rolul stilistic al negaţiilor din prima strofă. Câmpii de gheaţă. Recheamă tot ce-a fost şi o să fie. din prima strofă. Nu-i în apus şi nici în auroră. Comentează. Cu munţi înalţi. se-ntind câmpii nemărginite. În sticlă nu-i. (Ion Pillat. cu paşii rari. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul ochi. când dintre munţii solitari. două structuri/ fragmente de vers care exprimă o relaţie de antonimie 2. două mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului 4. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. 9. în relaţie cu textul poeziei. 3. înduioşaţi. Când dintre văile adânci. Precizează rolul virgulelor din prima strofă a textului. fără ieri şi azi. Se văd ieşind ai mărei urşi. Transcrie două cuvinte/ structuri care evidenţiază caracterul subiectiv al discursului liric. Îngălbenind ca fila dintr-o carte. 3. Mă dor toate organele 1. într-un oftat adânc şi greu. 2. cu văi adânci. Săvescu 1. Săvescu. La Polul Nord) 82 Doctore. Toţi anii mei cu clipa lor învie Dintotdeauna. şi dorm mereu nemărginirile polare. simt ceva mortal Aici în regiunea fiinţei mele. Când dintre munţii solitari îngălbeneşte luna plină. Cum pasu-i apăsat îşi face drum Venind din ţara umbrelor şi cum În inimă îmi bate ca-ntr-o tobă. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Iar din prăpăstiile-adânci se-aude-o stranie vibrare. Precizează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor nemărginite şi solitari 2. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor senzaţie şi degeaba. Explică ortografierea cu doi „i” a substantivului paşii. sub stele vecinic adormite. Când cele cinci coline cresc în zare. Explică rolul cratimei în structura „nu-l observasem”. 7. la Polul Sud. Comentează. prin referire la două caracteristici prezente în text 8. în ceasul cu nisip Ce curge lin şi sec aceeaşi oră. în sus şi-n jos.Şi valul ce se-ntunecă-ntruna. Şi urma-i pe pământ nu are chip. Şi în oglindă stă un alt obraz. pe baza strofei a treia a textului. Prezintă semnificaţia unei comparaţii identificate în ultima strofă 8. Simt mâna-i cum m-atinge ca o moarte. Şi urşii albi. Argumentează încadrarea poeziei în lirica simbolistă. Vărsând pe albul dezolat o cadaverică lumină. Motivează. Dar îl aud târziu. identificată în textul dat. În lung şi-n larg.10 rânduri. Evidenţiază semnificaţia timpului prezent al verbelor din text. 6. De aur vânăt cum e pruna. prezenţa descrierii în textul dat. la Polul Sud. 4. prin evidenţierea a două trăsături. în 6 . rolul laitmotivului în poezia lui Iuliu C. Explică semnificaţia titlului. 5. Transcrie. Şi dorm adânc. 3. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul noapte 4. 5. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. cu ochi de foc. Amurg în deltă) 80 1. Timpul) 81 La Polul Nord. la foc de sobă. ideea/ o idee poetică centrală. Explică semnificaţia unei enumeraţii identificate în text. ce adorm pe aşternutul mărei ud. Se-ntind pe labe de sidef şi dorm adânc şi dorm mereu! (Iuliu C. 6. (Ion Pillat. Exemplifică. 9. în 6 – 10 rânduri. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini auditive 7. 36 . la Polul Nord. 5.

De ce ai impresia că ai plecat Tu? Primăvara şi toamna Te tot uiţi pe cer. continente De ce sunt copleşit de atâtea emoţii. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor se-adumbrea şi stins. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. am învăţat să citesc Şi chiar am citit nişte cărţi. Comentează. ambiguitate. 3. în 6 – 10 rânduri. (Marin Sorescu. De ce am impresia că am cunoscut lumea? (Marin Sorescu.. când noi ne sărutam în pieţe şi în scuaruri. reflexivitate). identificată în textul dat. pierdut în gânduri. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul lume 4. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul aer. Menţionează două teme/ motive literare. Motivează prezenţa pronumelui tu în textul poeziei 6. continente 3. 8. oraşe. Formulează. identificată în textul da 37 .?” în ultimele versuri 7. sugestie. în relaţie cu prima strofă a poeziei 9. 1. Degeaba am luat tot felul de medicamente. în 6 . Oameni. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice.. ideea/ o idee poetică identificată în prima strofă a textului dat 9. într-un enunţ. în 6 . ideea/ o idee poetică centrală. prin evidenţierea a două trăsături existente în textul citat Când stai în tren şi pleacă trenul vecin. Boala) 83 6. Comentează./ Am urât şi am iubit. 6. Ilustrează conceptul poezie lirică.. Comentează ultima strofă. Am fost bun şi-am fost frumos. 7. Stoluri de păsări vin. prezente în poezie 6. Am vorbit cu oameni şi m-am gândit. Explică rolul virgulei şi al punctelor de suspensie din fragmentul „pe cabluri. Am urât şi am iubit. Toate acestea n-au avut niciun efect. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua a poeziei. oraşe. şi nimeni nu ne-a lovit vreodată cu privirea.Ziua mă doare soarele. Vederea lumii se-adumbrea.10 rânduri. 8. doctore. 5. am învăţat să citesc/ Şi chiar am citit nişte cărţi” şi titlul poeziei. Un aer mat ne-nfăşura. Scrie doi termeni din familia lexicală a cuvântului gând. Motivează scrierea cu literă mică la începutul unora dintre versurile poeziei. peste iarbă…”.10 rânduri. 9. 4. de tren. de vapor Hurducat de căruţă M-am uitat cum fug de mine copacii. 2.. Stabileşte o relaţie între versurile „Degeaba am luat tot felul de medicamente. Prezintă semnificaţia titlului. De ce ai impresia că mergi tu? Toată viaţa m-am uitat pe fereastră Pironit într-un colţ De autobuz. Pleacă trenul) 84 1. Explică semnificaţia repetării structurii interogative „De ce. 2. Mi s-a pus un junghi în norul de pe cer Pe care până atunci nici nu-l observasem Şi mă trezesc în fiecare dimineaţă Cu o senzaţie de iarnă. Şi-am cheltuit pe ele o groază de ani. Iar noaptea luna şi stelele. tema poezie 5. Cred că m-am îmbolnăvit de moarte Într-o zi Când m-am născut. Comentează semnificaţia atitudinii contemplative a eului liric 8. Stoluri de păsări pleacă. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua a poeziei. Precizează valoarea expresivă a timpurilor verbale din prima strofă. Precizează rolul virgulelor în versul „Oameni.

. prezente în textul dat. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate... Şi păsări mari se coborau pe bănci şi pe statui. Nouăzeci şi nouă de elemente. de tinereţe.. Să n-aud frunzele sub paşi. ambiguitate.. ideea/ o idee poetică centrală. în 6 . identificată în textul dat. cu clinchet stins. ideea/ o idee poetică centrală... A ieşit înţelepciunea.. Vreau să mă simt la tine ca acasă Să nu simt frunzele cum zboară-n vânt. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul ceas. Fă focul şi preumblă-te prin casă Fără să spui nimic.. Alchimie) 86 Nu mă-ntreba nimic în toamna asta Nici cât e ceasul. la întrebarea pe care o sugerează ultimul vers al poeziei.. Ce să fac eu cu dezamăgirea asta În formă de stea. peste iarbă … Luceau intens. 4. Trecute toate în tabloul fiinţei mele.. (Marin Sorescu. Motivează rolul invocaţiei în structurarea discursului poetic. de vasta 1. reflexivitate). Vă dau jumătate din fruntea mea.. Şi încă o vârstă. Alcătuieşte câte un enunţ cu fiecare dintre cele două forme de plural ale substantivului element.. Mai bine lasă-mă să-nchid fereastra.. nici ce gânduri am.10 rânduri. ambiguitate. 9.10 rânduri.. 5. în 6 .. Nouăzeci şi nouă de elemente. Precizează un rol al cratimei din structura „nu mă-ntreba”. 2... Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. niciun cuvânt... 9. 1. 3.. Potriviţi-vă în aşa fel.. Şi încă un an. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin verbul a da. Nouăzeci şi nouă de elemente.. Precizează o temă şi un motiv literar. (Nichita Stănescu..Doar steaua neagră-a părului tău scurt îmi atingea.. prezentă în textul dat...... Nouăzeci şi nouă de elemente.. de femeie. Explică semnificaţia opoziţiei înţelepciune – fericire din strofa a doua.. şi toţi credeau că bate-n arbori ora când soarele apune la amiază. Comentează. sugestie. Fereşte-mă în preajma ta. 4. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate.. Daţi-mi fericirea. atâta mercur –”. un umăr. reflexivitate). 7. Formulează un răspuns. fără-ncetare. sugestie. mai arunc sub cazanul vostru o zi. semnificaţia titlului. în relaţie cu textul dat. Sărutul) 85 . atâta mercur – Şi daţi-mi fericirea. atâta aur. Învăluită-n straie de culcare Aşează-mi-te-alăturea* c-un ghem Şi deapănă mereu. Prezintă efectul expresiv al modului imperativ al verbelor. cum gem.. presate de un cer pe care-l începea iubirea noastră. 2.. Atâta fier.. 7... Comentează. 3. identificată în textul dat. Să nu văd frunzele cum cad din ram. Transcrie două structuri care pun în evidenţă prezenţa eului liric. Menţionează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor învăluită şi a depăna. Explică rolul virgulelor din versul „Atâta fier.. Comentează..10 rânduri.. pe cabluri.. 6... Aţi greşit calculele. adecvat logicii textului.. 6. prezentă în textul dat 38 . în textul dat. în 6 . 5. Iată... Şi de alte idealuri – Daţi-mi fericirea. atâta aur... 8. 7...

sugestie. Şi nu mă întreba în noaptea asta De ce mă înspăimântă frunzele. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. Tăcerea se face vânt albăstrui. identificată în textul dat. Comentează. soarele creşte. se face nisip. se face depărtare. Spuneai că niciodată n-o să piară Acel minut – şi totuşi a pierit. în 6 – 10 rânduri. Sufletul meu îl întâmpină. pintenul umbrei mi-l creşte în coastele câmpului. Transcrie două versuri care subliniază eternitatea sentimentului iubirii. Ave*. ave! Soarele saltă din lucruri. Ave! Soarele a izbucnit peste lume strigând. Mi-am întors către soare unicul meu chip. Tobe de piatră bat. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie.. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor aşa şi tainice. ambiguitate. pe două potcoave calul meu saltă din lut. în relaţie cu textul dat. prezentă în textul dat.. umerii mei smulg din goană frunzişe. ea. Vom învăţa-mpreună că iubirea-i Cea mai puternică din slăbiciuni. Transcrie doi termeni din câmpul semantic al naturii. strigând clatină muchiile surde şi grave. 3. fumegând. 7. privirile mi le-azvârl. Calul meu saltă pe două potcoave. Frunzele – Elegie de toamnă) 87 1. Câmpul tăindu-l. maree-a luminilor. vezi. nicicând n-o să dispară. în 6 . 8. 2. mă-ntorc către tine. 9. 9. 2. 1. 6. Comentează. pe-amândouă.. se-ncrucişe. Motivează folosirea virgulei în primele două versuri. să-l întâmpine fericite şi grave. 8. identificată în textul dat. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul faţă. la nesfârşit. Prezintă semnificaţia titlului. 7. ideea/ o idee poetică centrală. 4. tăria cu acvile din faţa lui se prăbuşeşte în trepte de aer. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. în şir sporit. sugestie). Va dăinui-ntre noi. Aşa încât mi-am zis că o să moară Şi dragostea – dar. ea n-a murit. sticleşte. Eu voi veni cu tainice cununi Şi amândoi. 4. ideea/ o idee poetică centrală. Iubirea. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. Sonet*) lui Eminescu tânăr Tăcerea se izbeşte de trunchiuri. reflexivitate). Soarele rupe orizontul în două. Suliţe-albastre. Şi chiar dac-ar mai trece înc-o seară Şi multe alte-apoi. 88 (Radu Stanca. Ilustrează o caracteristică a limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. 6. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat.. Ave. 39 .. (Radu Stanca. eu. prezentă în text. 5. De-aceea pune-ţi mâinile pe poale Şi-aşteaptă-mă sub geamurile tale.10 rânduri. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Explică utilizarea cratimei în structura „n-o să dispară” 3. ave! Calul meu saltă pe două potcoave.Urgie-a toamnei care bântuie. fără întoarcere.. ambiguitate. căutând desăvârşirea. Scrie câte un enunţ în care să foloseşti corect structurile: nici odată/ nici o dată. 5. Tăria îşi năruie sfârşitele-i carcere.

Stabileşte tipul de rimă şi măsura versurilor din strofa a treia. în text. 8. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Comentează.10 rânduri. prezente în poezie 5. Precizează cei doi termeni definiţi în mod repetat. a structurii „Din punctul de vedere al. soarele-i o dungă de căldură. 9. Oamenii sunt păsări nemaiîntâlnite. Ţărmul s-a rupt de mare şi te-a urmat ca o umbră. Viaţa mea se iluminează) 90 Din punctul de vedere-al copacilor. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. soarele-i un aer plin de păsări. Comentează. un timp. care bat. Explică semnificaţia unei imagini poetice identificate în ultima strofă. din soare! Din punctul de vedere-al aerului. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin verbul a bate. Oho. şi lumina ce-o zăreşti. Precizează rolul virgulelor din al doilea vers. Menţionează două motive literare.. ca un şarpe dezarmat. Mai lasă-mă o secundă. 3. Motivează folosirea cratimei în structura „fantome-ale verii”. Mai lasă-mă un minut.. Trec fantome-ale verii în declin.. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul viaţă. Prezintă semnificaţia titlului. în 6 .. Mai lasă-mă un anotimp.”. prin evidenţierea a două trăsături identificate la nivel lexico-gramatical şi/ sau al prozodiei O dungă roşie-n zări se iscase 1. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Ei sunt nişte fructe plimbătoare Ale unui pom cu mult mai mare! Din punctul de vedere-al pietrelor. regina mea de negru şi de sare. 4. una dintre strofe. plutind. Motivează rolul repetiţiei. Şi viaţa mea se iluminează. la alegere. oamenii-s o lină apăsare. 2.Coama mea blondă arde în vânt. în relaţie cu textul dat. prin evidenţierea a două trăsături identificate la nivel lexico-gramatical şi/ sau al prozodiei Părul tău e mai decolorat de soare. Exemplifică două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul apă. planând. 5. Explică ortografierea cu doi „i” a substantivului oamenii. O călărire în zori) 89 1. o undă. corăbiile sufletului meu marin. 4. 6. 7. aripă în aripă zbătând. în relaţie cu textul dat. un fir de nisip. 3. Prezintă semnificaţia titlului. 2. Sunt mişcarea-adăugată la mişcare. oamenii – o emoţie copleşitoare. (Nichita Stănescu. 3. 2. Transcrie doi termeni din câmpul semantic al mării. 5. un an. într-un aer mai curat – care e gândul! (Nichita Stănescu. cenuşiu ca pământul la amurg. Motivează faptul că Nichita Stănescu este un înnoitor al limbajului poetic. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. 7. în textul poeziei. identificată în textul dat. Mai lasă-mă o briză. alerg şi salt şi curg. soarele-i o piatră căzătoare. Lauda omului) 91 1. 9. cu aripile crescute înlăuntru. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al anatomiei. Precizează câte un antonim pentru sensul din text al cuvintelor adăugată şi înlăuntru. (Nichita Stănescu. în 6 . sub ochiul tău verde la amiază.. 4. Motivează faptul că Nichita Stănescu este un înnoitor al limbajului poetic.10 rânduri.. 40 . 8. ideea/ o idee poetică centrală. Mai lasă-mă o frunză. 6..

Plopii mi-atingeau umerii. 5. lumina-n ape o să-mpungă: din ochii noştri se va-ntoarce înmiit! Mă ridicam. trezindu-se brusc. ambiguitate. Mă ridicam din somn ca din mare. sugestie. şi simultan au şi deprins să meargă pe valuri. Menţionează două teme/ motive literare. penultima strofă. oval. Menţionează două teme/ motive literare. penultima strofă. Şi nu mai ştiam unde-mi 1. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică poetică şi mijloacele artistice. mai rezemându-se cu braţul. geloase. ambiguitate. Stabileşte tipul de rimă şi măsura din primele patru versuri. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în a doua strofă. îţi spuneam. în 6 . 2. (Nichita Stănescu. Va fi o dimineaţă neobişnuit de lungă. Apele se retrăgeau tăcute. plouă cu globuri pe glob şi prin vreme. spuneai. 6. Comentează. Precizează rolul apostrofului din al nouălea vers. norii curgeau în luna lui Marte. sprâncenele cristalizate de sare. Sufletele noastre dansau nevăzute-ntr-o lume concretă. Lorelei*. sau o alunecare măcar pân’la genunchi în valul diafan sunând sub lenta lor înaintare. 3. O flotă infinită de yole*. identificată în textul dat. abisele. scuturându-mi şuviţele căzute pe frunte. O să te plouă pe aripi. prezentă în poezie. în relaţie cu textul dat 8. 6. reflexivitate). scuturându-mi lin undele. Comentează. şi noi ne iubeam prin mansarde. de curenţi. mie-mi plouă zborul. ideea/ o idee poetică centrală. 1. Justifică scrierea cu majusculă a substantivului Marte. Dar ei sunt zvelţi şi calmi. 8. Notează câte un sinonim contextual pentru cuvintele ţeapănă şi lentă. Stabileşte tipul de rimă şi măsura versurilor din strofa a treia. Şi mă-nălţam. Prin cerul ferestrei. mi i-au atins. Eu stau pe plaja-ntinsă tăiată-n unghi perfect şi îi contemplu ca la o debarcare.şi plopii. prezentă în poezie. 8. 9. prezente în poezie. în picioare. Motivează faptul că Nichita Stănescu este un înnoitor al limbajului poetic. tâmplele cu umbrele lor melodioase. 9. cu pene. mai sprijinindu-se de-o rază ţeapănă. dinadins cu umbrele lor melodioase umerii încă dormind. în 6 – 10 rânduri. Interpretează semnificaţia titlului. Motivează scrierea cu literă mică la începutul unora dintre versurile poeziei. 7. 2. urcând un soare neobişnuit. sub desene în cretă. 4. Această mare e acoperită de adolescenţi care învaţă mersul pe valuri. 9. 41 . prezente în poezie. Ilustrează o caracteristică a limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. de soare. Dimineaţă marină) 92 6. visele. Şi aştept un pas greşit să văd. Pereţii odăii erau neliniştiţi. Adânc. 3. sugestie). Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă 7. prin evidenţierea a două trăsături identificate la nivel lexico-gramatical şi/ sau al prozodiei. Scrie două expresii/ locuţiuni care să conţină verbul a tăia.10 rânduri. Prezintă semnificaţia unei figuri de stil din text. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin substantivul suflet. în picioare. (Nichita Stănescu. Precizează valoarea expresivă a timpului imperfect al verbelor din primele două strofe 7. Adolescenţi pe mare) 93 Ploua infernal. Transcrie două neologisme din text. Nu-i nimic.10 rânduri. 5. 4. în 6 . Comentează. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic(de exemplu: expresivitate.

timpul imperfect. ploaie de tot nebunească. 6. Motivează utilizarea frecventă a verbelor la modul indicativ. zi cu zi pe întinderea stepelor între arborii neajunşi la cer. cântecul cel mai trist vine cu clopotul din asfinţit. frunze târzii din nucul cel bătrân. 7.. eu nu le-am cunoscut. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (expresivitate. Transcrie două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Cântecul trist.. ploaia?. 9. al sentimentelor. Tu mă strigai din urmă: răspunde-mi. sugestie. între turmele ce-şi pasc soarta pe câmp şi între frunzele care se dau în vânt. nicio zăpadă n-a descins pe pământ. 8. şi nu mai era doamna-nvăţătoare să-l mângâie pe cel mai trist şcolar...lăsasem în lume odaia. 7. tema poeziei. Ploua infernal. Precizează rolul virgulei din versul „Cântecul trist. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor pustie şi zadarnic. şi cel exterior. răspunde-mi.10 rânduri. 9. după himera clăilor de fân. Septemvrie. 4. sugestie. Comentează. Septemvrie) 95 O tristeţă întârzie în mine cum zăboveşte toamna pe câmp niciun sărut nu-mi trece prin suflet. 2. eram adesea-nsingurat şi mut. Septemvrie. Ploaie în luna lui Marte) 94 1. Stabileşte tipul de rimă şi măsura versurilor. 1. reflexivitate). prezentă în poezie.. 42 .. (Ion Vinea. Alcătuieşte un enunţ cu omonimul cuvântului cer din textul dat. Prezintă semnificaţia titlului.. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: ambiguitate. Menţionează două teme/ motive literare. ultima strofă. 3. al naturii. raportul dintre planul interior. 6. Septemvrie. E toată viaţa care doare aşa. 5. (Gheorghe Tomozei. prezentă în textul dat. între apele ce-şi urmează albia. în 6 . (Nichita Stănescu.. Declin) 96 1. expresivitate. îl auzi în glasul sterp al vrăbiilor şi răspunde din umilinţa tălăngilor.. 8. N-aş mai fi vrut să se sfârşească niciodată-acea lună-a lui Marte. ambiguitate. Transcrie două cuvinte din fondul vechi al limbii 4.. Lumini licăritoare învăluiau surâsul meu amar. Comentează. într-un enunţ. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice.. în 6 . cântecul cel mai trist”. Cine-s mai frumoşi: oamenii?. Ca pozele din cartea de citire. Exemplifică două expresii/ locuţiuni care conţin substantivul viaţă. în relaţie cu textul dat. şi noi ne iubeam prin mansarde. departe.10 rânduri. 3. Rădvanul toamnei se zărea. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. pe-o carte. Cădeau domol. prezente în poezie. reflexivitate). Transcrie două cuvinte din câmpul semantic al timpulu 2. Cuvinte de iubire poate n-au fost.... 5. Explică valoarea expresivă a repetiţiei din ultima strofă. Precizează rolul punctelor de suspensie din primul vers. Exprimă.

Şi peste arbori răsfiraţi Răsare blânda lună. 1. Precizează o valoare expresivă a adverbului numai din versul „Numai lebedele albe. tot încă mari. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini artistice ale toamnei. Alcătuieşte două enunţuri potrivite pentru a ilustra polisemia verbului a (se) înălţa. Explică valoarea expresivă a adverbului ce în fragmentul „Ce mari sunt azi copacii!”. Când valurile de izvor N-au încetat să plângă. Transcrie două cuvinte din câmpul semantic al timpului. Precizeză rolul cratimei în structura „N-au încetat”. 2. Acelaşi ca şi-atuncea. pustie casa toată În care o iubire crescuse an de an. identificată în textul dat 8. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei. Precizează rolul cratimei în structura „suspin-un greier”. Se pierde şerpuirea potecii într-un lan. Prezintă semnificaţia titlului. Deasupra casei tale ies Şi azi aceleaşi stele. Transcrie un cuvânt cu sens denotativ şi un cuvânt cu sens conotativ. în clipe de tăcere Reînflorind visarea cu roze efemere. prin evidenţierea a două trăsături existente în text. prin prezentarea a două trăsături identificate în text. Pe drumul lung şi cunoscut Mai trec din vreme-n vreme. Motivează. din ultimul vers. Când pe cărări se scuturau De floare liliecii. 5. Cărările înguste zadarnic le cutreier! Străine îmi sunt astăzi sau eu le sunt străin? Dar neschimbat prieten un ţârâit de greier. 3. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric. în 6 . 43 . 2. Ce ne găsea îmbrăţişaţi Şoptindu-ne-mpreună. 5. prezente în poezie. (Ion Pillat. în 6 . 7. Comentează. Comentează. În toamnă) 97 Când amintirile-n trecut Încearcă să mă cheme. 9. 7. Ce mari sunt azi copacii! Sub ramuri de castan Pridvorul alb în frunză de iederă înoată. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice.10 rânduri. oltean Chilim* aştern arinii în zilele de zloată. prezenţa descrierii în poezie. 2. Precizează rolul cratimei în structura „Acelaşi ca şi-atuncea”. 8. Menţionează două teme/ motive literare. Putut-au oare-atâta dor În noapte să se stângă*. Îmi sângerează pieptul cu veşnicul său spin.Pustie e grădina. cele două strofe din final. 1. Scrie două enunţuri potrivite pentru a ilustra polisemia cuvântului izvor. 3. Când ochii tăi. Când amintirile…) 98 2. în relaţie cu textul poeziei date. Prezintă două elemente prin care se realizează subiectivitatea în textul dat. Când luna trece prin stejari Urmând mereu în cale-şi.10 rânduri. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. ideea/ o idee poetică centrală. 9. Fântâna părăsită rămase fără roată. A noastre inimi îşi jurau Credinţă pe toţi vecii. 3. 4. Şi sub boltirea verde a codrului. Motivează apartenenţa poeziei date la romantism. 4. Se uită dulci şi galeşi? (Mihai Eminescu. în textul poetic dat. 6. Menţionează patru teme/ motive literare identificate în textul dat. Ce-au luminat atât de des Înduioşării mele. 6. 4.

De vântul serii sărutate. Precizează rolul semnului exclamării din sintagma „o! gazeta”. Demonstrează faptul că Mihai Eminescu este un înnoitor al limbajului poetic... 7...... Menţionează două teme/ motive literare identificate în textul poetic dat.. Transcrie două cuvinte din câmpul semantic al timpului. De dorul lui le spuse-apoi. Alcătuieşte două enunţuri potrivite pentru a ilustra polisemia cuvântului dulce. 2. Zâmbind prin roua primăverei. 1.. Şi rând pe rând în vânt s-au dus. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în al doilea vers al textului dat..fragment) Pe verdea margine de şanţ Creştea măceşul singuratic. prima strofă.. S-au dus în braţele minciunei.. 9... Se înalţă în tăcere dintre rariştea de brazi.. 2..10 rânduri.. oglindindu-se în lacuri..... Comentează.. ea pe ceruri zugrăveşte. Cu aripele întinse se mai scutură şi-o taie.. prin evidenţierea a două caracteristici existente în text. Ş-un valţ nebun se învârtea. se măreşte. Muiate în argintul lunei.. Luându-le pe fiecare. Gătite toate-n rochi de bal....... 6. 6. când în brazde de văpaie. în 6 . somnoros suspin-un greier… E atâta vară-n aer. identificate în textul dat. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice 8. vârf de arbor. 8. când plutesc încet din trestii. Iar în iarba înflorită. Motivează... Motivează prezenţa descrierii în textul poetic. apartenenţa acestuia la unul dintre curentele literare studiate. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor singuratic şi lină. Când în cercuri tremurânde. Răsăritul ei păzindu-l ca pe-o tainică comoară. Precizează rolul cratimei în structura „Ş-un valţ nebun”.. Un valţ – din ce în ce mai tare.10 rânduri. Papura se mişcă-n freamăt de al undelor cutreier.. Păreau năluci de carnaval Cum se mişcau catifelate.. 3. (Alexandru Macedonski. Şi le vorbi cu voce lină. Şi suspină – cum se suspină.. La mângâierile-adierei A tresărit cu dulci simţiri.... după geamuri.. De vântul serii sărutate.. tremur numa Lungi perdele încreţite. 1... Albeaţa lui de trandafiri. Dar vântul serii nebunatic Pofti-ntr-o zi pe flori la danţ. Exemplifică două locuţiuni/ expresii care conţin verbul a duce 44 ... Prin ferestrele arcate..Stă castelul singuratic. 7.. Iar vântul dulce le şoptea... se aprinde.. Scăldate-n razele de sus.. Dând atâta întuneric rotitorului talaz. Numai lebedele albe.. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice.... Şi suspină – cum se suspină. Iar stejarii par o strajă de giganţi ce-o înconjoară. Comentează prima strofă. Scrisoarea IV . când plutesc încet din trestii” 5. 4. Luna tremură pe codri....... Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în versurile: „Păreau năluci de carnaval/ Cum se mişcau catifelate”... Întâi pătrunse printre foi.. prin evidenţierea a două trăsături existente în fragmentul dat. 5.... care scânteie ca bruma. Valţul rozelor) 100 . prin evidenţierea a două trăsături identificate la nivel lexico-semantic şi/ sau gramatical. 3. Muchi de stâncă... oaspeţi liniştei acestei... Menţionează două modalităţi de obţinere a muzicalităţii versurilor. 9... în 6 . Domnitoare peste ape. Un valţ* – din ce în ce mai tare. e atât de dulce zvonul… 99 (Mihai Eminescu. Menţionează două motive literare prin care se concretizează tema naturii în textul poetic dat. Iar în fundul apei clare doarme umbra lui de veacuri. Notează câte un antonim pentru cuvintele uzată şi credincios.

..... Prezintă semnificaţia titlului..10 rânduri... în raport cu textul citat. Interpretează efectul expresiv al folosirii pronumelui tu în textul dat.... prin evidenţierea a două trăsături identificate în text........... Motivează.......acum strada te primeşte ca o cutie de poştă obişnuinţa e pe umerii tăi ca o cămaşă uzată strada e aici la picioarele tale precum câinele credincios aerul stă pe acoperişuri ca un preş tu eşti o scrisoare în strada cutie de poştă destinul tău e acolo distribuitor mecanic el te va duce la destinaţia pe meningea ta scrisă desigur tu mergi pe sub casele cu şorţuri ca brutărese dar altcineva întoarce arcul din pupilele tale zgomote îţi ling tâmplele arterele vânzătoarea îţi întinde gazeta de dimineaţă o! gazeta. percepute subiectiv. 6............... în 6 . Ulise) 4......... Transcrie două versuri/ fragmente de vers în care apar detalii.... Explică semnificaţia unei comparaţii din primele patru versuri 7........................ 45 ....... identificată în textul dat. Comentează... (Ilarie Voronca.... apartenenţa acestuia la mişcarea de avangardă... 5.. ce dantelă pentru melancolia ta lindbergh a aruncat un curcubeu între america şi europa un profesor de strategie e asasinat în expresul paris-marsilia […] .. 8... ale imaginii oraşului..... ideea/ o idee poetică centrală... 9...

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->