Sunteți pe pagina 1din 2

Nume: ……………………………………………. Data: 12.XI.

2015

Evaluare – propoziţia, cuvântul, silaba


1. Realizează corespondența între propoziții și reprezentările lor grafice:

COPIII ADUNĂ MERE. ELEVUL SCRIE. ANA ȘI TEO ÎNOATĂ.

____________________ . ____________________ . ____________________ .


____ ___ ___ ___ ______ _____ _____ _________ _________

2. Reprezintă grafic propoziţiile (propoziţia cu linie roșie, cuvintele cu linii negre):

MARIA CITEȘTE. LUCA JOACĂ TENIS. OMIDA MĂNÂNCĂ DIN FRUNZĂ.

3. Din fiecare reprezentare, încercuiește liniile pentru cuvintele: MARIA, TENIS, MĂNÂNCĂ.

4. Încercuieşte numărul de silabe al fiecărui cuvânt:

1 2 3 1 2 3 1 2 3

5. Reprezintă grafic cuvintele (cuvântul cu linie neagră, silabele cu linii verzi):


6. Scrie semnele grafice:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________