Sunteți pe pagina 1din 2

UNATC „ION LUCA CARAGIALE” –

CENTRUL DE PREGĂTIRE DIDACTICĂ


ŞI PEDAGOGICĂ

Referat privind susţinerea lucrării de absolvire


a Modulului psihopedagogic Nivelul I

Titlul lucrării: “Particularităţi – Vârsta adolescenţei – The Breakfast Club”

Student: Cezar Costache


Nota: 10 (zece).

A. Calitatea ştiinţifică

2 = are nevoie de refacere 8 = excelent


1. Noutatea şi originalitatea contribuţiei 2 4 6 8
2. Stăpânirea subiectului şi referirea în mod critic la literatura în domeniu 2 4 6 8
3. Definirea obiectivelor cercetării 2 4 6 8
4. Acurateţea metodologiei de cercetare 2 4 6 8
5. Validitatea şi implicaţii ale rezultatelor 2 4 6 8
6. Claritatea discuţiei/argumentării ştiinţifice referitoare la rezultate 2 4 6 8
7. Titlul reflectă clar şi suficient conţinutul lucrării 2 4 6 8
8. Introducerea şi cuprinsul reflectă clar conţinutul lucrării 2 4 6 8
9. Folosirea conceptelor psihopedagogice aplicabile domeniului de
2 4 6 8
specializare

10. Folosirea unor surse bibliografice relevante 2 4 6 8

Scor mediu pentru calitatea ştiinţifică: 80


Puncte tari ale lucrării şi puncte critice de conţinut la care autorul ar trebui să se concentreze în mod deosebit
pentru ca să-şi îmbunătăţească studiul şi să-l publice pe viitor într-o carte sau într-o revistă de profil

O lucrare care încununează experienţa autorului, ca absolvent de Teatru şi de masterat de


Pedagogie Didactică şi pentru care le mulţumeşte mentorilor săi - Andreea Vulpe, Vlad Bălan,
Raluca Rusu-Di ță, Mihai Constantin, Iulia Lumânare, Andreea Jicman, Romina Boldașu ș i
Bogdana Darie; coordonatorul trupei de teatru AS, Andrei Gheorghe, copiilor care au participat
la proiectul de anul acesta al trupei, „The Breakfast Club” ș i, nu în ultimul rând, dragul meu
colegului ș i prietenului Gabriel Zaharia, cu care a lucrat la Colegiul Na țional „Gh. Lazăr”.
În prima parte a lucrării, teoretică, sunt prezentate informaţii despre: copil şi joc, creativitate şi
adolescenţă.
În partea practic-aplicativă, Cezar Costache descrie lucrul cu liceenii din trupa AS, de la
pregătire, distribuţie, metode de lucru şi până la premiera piesei „The Breakfast Club”, o
adaptare după filmul cu acelaşi nume. Munca lui este extraordinară, entuziasmul pedagogic –
remarcabil şi merită să fie cunoscute.

Lucrarea va fi publicată.
B. Comunicarea scrisă 1 = are nevoie de refacere 4 = excelent
1. Organizare (structurarea lucrării) 1 2 3 4
2. Corectitudinea limbii în care lucrarea este scrisă (gramatică,
1 2 3 4
exprimare)
3. Claritatea imaginilor, a graficelor etc. 1 2 3 4
4. Redactare în funcţie de formatul impus 1 2 3 4
5. Stil adecvat, coerent şi desfă șurare logică 1 2 3 4
Scor mediu pentru comunicarea scrisă : 20

Comentarii cu privire la calităţile de formă ale lucrării şi la punctele care ar trebui să fie perfecţionate:
Lucrarea respectă standardele academice de exprimare şi de redactare.

Profesor coordonator,
conf. univ. dr. hab. Camelia Popa

S-ar putea să vă placă și