Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică I.L.

Caragial Sesiune iunie/iulie 2020


CENTRUL DE PREGĂTIRE PEDAGOGICĂ ȘI DIDACTICĂ

Domnule Rector,

Subsemnatul (a) Costache R. D. Cezar-Cristian


(numele, inițiala tatălui și prenumele)
absolvent (ă) al (a) Universității Nationale de Artă Teatrală și Cinematografie
(Universitatea)
Facultatea de Teatru Specializarea Actorie

Anul absolvirii 2019 vă rog a-mi aproba înscrierea la examenul de C.P.P.D Nivel I –
Sesiunea IUNIE-IULIE 2020

 Susținerea examenului îl realizez cu:

Titlul lucrării: Particularități –Vârsta adolescenței – „The Breakfast Club”


Coordonator: Camelia Popa

Atașez cererii de înscriere:


- copie carte de identitate
- 3 fotografii tip pașaport
- lucrarea de absolvire spiralată cu prima pagină plastifiată + C.D. (care va conține
lucrarea în format PDF)
- referatul de apreciere al profesorului coordonator
- consimțământul de prelucrare a datelor cu caracter personal, completat și semnat

Data, Semnătura,

____ 15.06.2020 ____

S-ar putea să vă placă și