Sunteți pe pagina 1din 3

Recenzie

Nicolae Iorga - “Chestiunea Dunării (Istorie Europei Răsăritene în


legătură cu această chestie)”, ediție îngrijită de Victor Spinei. Institutul
European, Iași, 1998, 332 pagini.

Nu este lipsită de interes reeditarea lucrării lui Nicolae Iorga, cu toate că


de la apariția primei ediții au trecut 85 de ani. Această repunere sub lumina
tiparului face parte din efortul întreprins de reputați specialiști, în ultima vreme,
de a revalorifica opera marelui predecesor.
Editorul acestei apariții tipografice, Victor Spinei, s-a remarcat și cu
prilejul reeditării critice a principalei sinteze a lui Nicolae Iorga – Istoria
Românilor, ajunsă la volumul IV.
Opera de față a apărut într-un moment de maturitate a istoricului, când
activitatea publicistică a acestuia ajunsese la apogeu. Nicolae Iorga editase deja
numeroase documente cu privire la istoria românilor, la care se adaugă volumele
de documente alese și culese din arhivele orașelor din Ardeal.
Alături de acestea, Nicolae Iorga a pus la dispoziția specialiștilor
importante lucrări de sinteză referitoare la istoria universală și cea a românilor.
Această lucrare - Chestiunea Dunării (Istorie Europei Răsăritene în legătură cu
această chestie), a fost concepută într-o perioadă în care autorul ei, Nicolae
Iorga, era implicat în viața politică tot mai activ. În 1907 a intrat în Parlament ca
deputat iar în 1910 a înființat Partidul Național Democrat, împărțind președinția
acestuia cu A.C. Cuza.
Tema dezbătută “chestiunea Dunării” este în strânsă legătură cu
evenimentele contemporane ce au determinat ample dezbateri în scena politică
românească, războaiele balcanice. Volumul Chestiunea Dunării, față de celelalte
opere ale lui Nicolae Iorga, are un specific diferit deoarece este o lucrare asupra
căreia autorul nu s-a aplecat într-un mod riguros.
Lucrarea de față reunește un ciclu de prelegeri referitoare la zona Dunării,
începând din antichitate – perioada de stăpânire a tracilor – mergând până la
razboiul de independență, trecând prin toate epocile istorice. Aceste prelegeri au
fost ținute în cadrul Școlii de Război din București, fiind consemnate de Henri
Stahl, colaborator fidel al autorului.
În ceea ce privește structura, lucrarea are în conținut 25 de lecții în care
impresia conceperii precipitate rămâne pregnantă, dând impresia unei discuții cu
cititorul, deși notele inițiale ale lui Stahl au fost revazute și adăugite de Nicolae
Iorga înainte de publicare.
Datorită contribuțiilor editorului, această ediție este mai completă. Studiul
introductiv referitor la chestiunea Dunării în cadrul concepției istoriografice ale
lui Nicolae Iorga cuprinde date lămuritoare oferite de Victor Spinei legate de
circumstanțele apariției cărții în 1913, totodată sintetizând viziunea lui Iorga
privitoare la trecut și concepțiile sale istoriografice.
Nu în ultimul rând este prezentat modul de abordare al marelui istoric
referitor la chestiunea Dunării de-a lungul timpului. Este făcută o amplă analiză
istorică dar și istoriografică a acestei teme, fapt ce suplinește anumite carențe ale
acestei lucrări ce sunt datorate conceperii sale precipitate.
Este de apreciat faptul că în ceea ce privește normele de editare, Victor
Spinei s-a condus după criteriile adoptate pentru reeditarea marii sinteze de
istorie a românilor despre care am amintit anterior. Editorul a urmărit să preia
cât mai fidel textul original, încercâd să introducă cititorul într-o ambianță
lingvistică familiară nui Nicolae Iorga și contemporanilor săi din epoca imediat
anterioară primului război mondial.
S-au păstrat numeroase forme lingvistice, toponime și hidronime
românești arhaice, precum și neologisme cu tentă mai veche care astăzi au o
formă modificată. Editorul a adăugat alături de nota explicativă, pentru
identificarea acestor neologisme, dar și pentru a avea o ediție cât mai completă
din punct de vedere științific, un indice de nume foarte bine alcătuit, ce ușurează
foarte mult căutarea anumitor repere, în condițiile unei densități informaționale
considerabile specifice operei lui Nicolae Iorga.
Astfel, putem concluziona că lucrarea Chestiunea Dunării (Istorie
Europei Răsăritene în legătură cu această chestie) a lui Nicolae Iorga, deși
astăzi chestiunea Dunării nu mai e de prim plan politic, subliniază încă o dată
infulența puternică pe care trecutul o are asupra prezentului.

Data: 03.06.2020
Rădulescu Marian Costin