Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule administrator,

Subsemnatul/a …….…………………………………………… ,identificat


prin CNP…………………………………….angajat/a la S.C. CONDUENT BUSINESS
SERVICES ROMANIA S.R.L, pe proiectul AIRBUS, prin prezenta va rog a-mi
aproba cererea de concediu fara plata pentru interese personale, in perioada
………………………………………..

Va multumesc.

Data: Semnatura:______________________

Aprobat responsabil________________

*Zilele de concediu fara plata solicitate vor fi procesate in Revisal constituind zile de suspendare ale
contractului de munca.

Conduent Internal Use Only


CONDUENT GLOBAL ETHICS HELPLINE www.conduent.com/helpline or 844-330-0221
Conduent Ethics and Compliance Program Internet Site: www.conduent.com/ethics Page 1 of 1