Sunteți pe pagina 1din 2

Scenariu de Cazuri confirmate de Cazuri probabile sau suspectate Cazuri infirmate COVID-193

prezentare laborator1 clinic2 Testate negativ


Testat pozitiv Test neconcludent, indisponibil sau
nespecificat

Simptome = DA Diagnostic principal: Diagnostic principal: Diagnostic principal:


Expunere la cazuri Simptom(e) sau manifestari(ii) Simptom(e) sau manifestari(ii) Simptom(e) sau manifestari(ii)
confirmate Diagnostice secundare: Diagnostice secundare: Diagnostice secundare:
(Expunere4)= DA B97.2 B97.2 Z20.8
Coronavirusi, cauza unor boli Coronavirusi, cauza unor boli Contact cu sau expunere la alte boli
clasificate la alte capitole clasificate la alte capitole transmisibile
U07.1 COVID-19, virus U07.2 COVID-19, virus neidentificat Z03.8
identificat Observație pentru alte boli și afecțiuni
+ Se bifează ”Suspiciune/Testare suspectate
+ Se bifează ” Infectie confirmata pentru infecţie COVID-19, - SAU Z03.71
cu COVID-19” în câmpul ”Situații neconfirmată” în câmpul ”Situații Observație pentru o afecțiune
speciale” speciale”
suspectată infecțioasă a nou-
născutului

+ Se bifează ”Suspiciune/Testare pentru


infecţie COVID-19, neconfirmată” în câmpul
”Situații speciale”
Simptome = DA Diagnostic principal: Diagnostic principal: Diagnostic principal:
Expunere4= NU Simptom(e) sau manifestare(ii) Simptom(e) sau manifestare(ii) Simptom(e) sau manifestare(ii)
Diagnostice secundare: Diagnostice secundare: Diagnostice secundare:
B97.2 B97.2 Z03.8
Coronavirusi, cauza unor boli Coronavirusi, cauza unor boli Observație pentru alte boli și afecțiuni
clasificate la alte capitole clasificate la alte capitole suspectate
U07.1 COVID-19, virus U07.2 COVID-19, virus neidentificat
identificat + Se bifează ”Suspiciune/Testare pentru
+ Se bifează ”Suspiciune/Testare infecţie COVID-19, neconfirmată” în câmpul
+ Se bifează ” Infectie confirmata pentru infecţie COVID-19, ”Situații speciale”
cu COVID-19” în câmpul ”Situații neconfirmată” în câmpul ”Situații
speciale” speciale”

Simptome = NU Diagnostic principal: Diagnostic principal: Diagnostic principal:


Expunere4= DA B34.2 B34.2 Z20.8
Infecția coronavirală, Infecția coronavirală, nespecificată Contact cu sau expunere la alte boli
nespecificată Diagnostice secundare: transmisibile
Diagnostice secundare: U07.2 COVID-19, virus neidentificat Diagnostice secundare: -
U07.1 COVID-19, virus
identificat + Se bifează ”Suspiciune/Testare
pentru infecţie COVID-19, + Se bifează ”Suspiciune/Testare pentru
+ Se bifează ” Infectie confirmata neconfirmată” în câmpul ”Situații infecţie COVID-19, neconfirmată” în câmpul
cu COVID-19” în câmpul ”Situații speciale” ”Situații speciale”
speciale”

Sarcină complicate Codificați mai întâi: Codificați mai întâi: Codificați mai întâi:
de COVID-19/altă O98.5 Alte boli virale O98.5 Alte boli virale complicând O98.5 Alte boli virale complicând sarcina,
condiție (a se vedea complicând sarcina, nașterea și sarcina, nașterea și lăuzia nașterea și lăuzia
Standardul de lăuzia Diagnostice adiționale: Diagnostice adiționale:
codificare Diagnostice adiționale: Așa cum s-a precizat mai sus Așa cum s-a precizat mai sus
1521Afecțiuni care Așa cum s-a precizat mai sus
complică sarcina) + Se bifează ”Suspiciune/Testare + Se bifează ”Suspiciune/Testare pentru
+ Se bifează ” Infectie confirmata pentru infecţie COVID-19, infecţie COVID-19, neconfirmată” în câmpul
cu COVID-19” în câmpul ”Situații neconfirmată” în câmpul ”Situații ”Situații speciale”
speciale” speciale”

1 Cazuri COVID-19 confirmate de laborator. O persoană cu infecție COVID-19 confirmată de laborator, indiferent de semnele sau simptomele
clinice. Utilizați U07.1 COVID-19, virus identificat când COVID-19 a fost confirmat prin teste de laborator, indiferent de severitatea semnelor și
simptomelor clinice.
2 Cazuri probabile sau suspectate clinic. O persoană suspectată ca având COVID-19, pentru care testele de laborator pentru COVID-19 sunt
neconcludente sau indisponibile, dar COVID-19 a fost detereminat (diagnosticat) clinic. Utilizați U07.2 COVID-19, virus neidentificat când COVID-
19 este diagnosticat clinic, dar testele de laborator sunt neconcludente, indisponibile sau nespecificate.
3 Cazuri închise COVID-19. O persoană suspectată ca având COVID-19, dar ulterior a fost infirmata suspiciunea prin teste de laborator negative și
la care nu s-a pus diagnostic clinic de COVID-19. În această circumstanță, alocați ”Suspiciune/Testare pentru infecţie COVID-19, neconfirmată” în câmpul
”Situații speciale”.

4 Aceasta se referă la expunerea determinată și documentată de un clinician, în contrast (fiind diferită) cu raportarea de către pacient a expunerii la
COVID-19.
Notă 1: Acolo unde izolarea (în contrast cu carantina) este documentată, alocați Z29.0 Izolarea, ca diagnostic secundar

S-ar putea să vă placă și