Sunteți pe pagina 1din 3

Curriculum modificat

la limba și literatura română


pentru elevul clasei a V-a

RujanschiGheorghi

Subcompetențe Conținuturi Activități de învățare/evaluare

1.1 Sesizarea deosebirii dintre Cuvântul și propoziția – Convorbiri ce evidențiază scopul


cuvânt și propoziție în elemente de bază ale propozițiilor, a cuvântului ca
contextual comunicativ. comunicării. elemente principale ale comunicării.

1.2 Demonstrarea înțelegerii Omul și comunicarea Exerciții pentru dezvoltarea atenției


sensului propozițiilor care ( ascultăm și înțelegem, auditive, exerciții de ascultare și
exprimă o întrebare, o vorbim, comunicăm expresiv). înțelegere a subiectului textului
rugăminte, un sfat etc. audiat.

1.3 Sesizarea cuvântului și a Moduri în care comunicăm Convorbiri ce evidențiază scopul


propoziției ca elemente ( scriere, vorbire, imagine). propozițiilor, a cuvântului ce
esențiale în comunicarea între elemente principale ale comunicării.
oameni.

1.4 Utilizarea semnelor Cuvântul. Componența sonoră Analiza sonoră a cuvintelor.


convenționale ( vocală, a cuvântului. Înțelesul/ sensul.
consoană) la analiza sonoră a
cuvântului.

1.5 Formularea de întrebări Organizarea dialogului Exerciții de formulare de întrebări și


unui interlocutor ți formularea simplu: întrebare-răspuns. răspunsuri pe marginea unui mesaj
răspunsurilor adecvate Eticheta comunicării: formule ascultat. Povestirea unor întâmplări
îndeplinind rolul de emițător. de salut, de adresare, de personale ale copiilor , repovestiri.
mulțumire( actualizare)

1.6 Conștientizarea procesului Alfabetul.: sunetele și literele Exerciții pentru lărgire câmpului
de formare a cititului: citirea – corespondența dintre ele. visual prin identificarea silabelor în
corectă, sintizarea treptată a Citirea silabistă. structura cuvintelor și a cuvintelor în
literilor în silabe, a silabelor în Citirea cuvintelor. structura propoziției.
cuvinte și a cuvintelor în Norme de pronunțare a
propoziții. sunetelor în silabe și în
cuvinte. Citirea propozițiilor.

1.7Citirea corectă și conștientă Citirea silabistă. Exerciții pentru lărgirea câmpului


respectând norme de pronunție Citirea cuvintelor. vizual prin identificarea silabelor ,
a sunetelor și a grupurilor de Citirea propozițiilor. structura cuvintelor în structura
litere numai în silabe și propoziției.
cuvinte

1.8 Deosebirea ghidată a unui Citirea textelor mici Exerciții de deosebireaa unui text în
text în proză de unul în Poezia. Povestirea. proză de un text liric.
versuri.
1.9 Recitarea poeziilor Poezia. Memorarea și recitarea Memorări de poezii mici, ghicitori,
propuse și a celor alese la ei expresivă. proverb, dramatizări.
dorință.
1.10 Identificarea în context a Cuvinte noi din text. Exerciții de însușire a cuvintelor noi,
cuvintelor necunoscute și înțelegere în context. Exerciții de
înțelegerea sensului acestora. folosire a cuvintelor noi în context
proprii.

1.11 Identificarea în diverse Cuvinte cu sens asemănător. Exerciții de identificare a cuvintelor


context a cuvintelor cu sens Cuvinte cu sens opus. cu sens asemănător și cu sens opus.
asemănător și a cuvintelor cu
sens opus.

1.12 Utilizarea vocabularului Situații de comunicare Convorbiri ce evidenția scopul


însușit în diferite situații de propozițiilor, al cuvântului ca
comunicare. elemente de bază ale comunicării.

1.13 Utilizarea eficientă a Regulile scrisului: spațiul, Exerciții de scriere a literelor și a


scrisului ca tehnică motorică: înclinarea uniform, aspectul cuvintelor, respectând forma,
scriere corectă, lizibilă, cu îngrijit. mărimea lor.
păstrarea spațiului, înclinării și
a aspectului îngrigit.

1.14 Respectarea Igiena scrisului. Poziția Exerciții de copier/ transcriere a


corectitudinii de scriere în corectă a corpului, a mânii, a propozițiilor/ textelor mici.
procesul copierii/ transcrierii caietului.
și al dictărilor.

1.15 Sesizarea procedeelor de Scrierea cuvintelor. Exerciții de despărțire a cuvintelor în


despărțire a cuvintelor în Despărțirea cuvintelor în silabe.
silabe. silabe.
Gimnaziul ” Sergiu Andreev”

Avizat: _______________ Aprobat_______________


Sonic Svetlana, director adjunct Gherela Galina, directorul GM

Anul de studii 2020 - 2021