Sunteți pe pagina 1din 5

EVALUARE INIȚIALĂ

Clasa: VII-a Data: __________


Disciplina: Matematica
Numele prenumele elevului________________________ Punctaj_________

Nr/O Itemul P/j


1. Încercuiți varianta corectă de răspuns:
a) Divizorii numărului 6 sunt: L
A. 1; 2; 3; 6. B. 0, 6, 12, 18. 0
b) Multiplii numămărului 10 sunt: 1
A. 1; 10; 100;1000. B. 0; 10; 100; 1000. 2
c) Numerele care au doar 2 divizori sunt: 3
A. 2; 3; 5; 7; 11. B. 1, 2, 4, 6.

2. Adevărat sau Fals? L


a) Suma a două numere pare este un număr par. 0
b) Un număr natural este divizibil cu 3 dacă şi numai dacă ultima sa cifră este 3. 1
c)Opusul numărului 0 este 0. 2
d)Opusul numărului –5 este numărul –5. 3
e)Prin două puncte diferite putem construi o singură dreaptă. 4
f)Segmentele congruente au lungimi diferite. 5
6

3. Completaţi cu unul dintre semnele „<”, „=”, „>” astfel încât propoziţia L
obţinută să fie adevărată: 0 1
a) |–7| |8|; b) |25| |–13|; 2 3
c) -14 70; d) -1 1; 4 5
e) 7,45 7,43; f) 2,08 2,8. 6

4. Stabiliți ordinea efectuării operațiilor în exercițiul de mai jos L


0
2
5. Examinați desenul și identificați un unghi: L
a) obtuz:_______; b)drept:_______; c)ascuțit:______; d)alungit:_______. 0
1
2
3
4

6. Scrieţi în ordine crescătoare numerele: 31, –27, –1, 0, 14, –17, 63, –3. L0
____; ____; ____; ____;____;____;____;____. 12
3 4
7. Calculaţi: L
a) −8 + 2=____; b) −1⋅17=____; 0 1
c) 57 :(−3) =____; d) (- 1)2020=_____; 2 3
4 5
6
1 1 2 1
e) + =¿ _______________; f) : =¿_______________;
3 5 3 7
8. Simplificaţi fracţia astfel încât să obţineţi o fracţia ireductibilă: L
75 15 0
a) = b) =
25 12 2
4
9. Fie mulţimile: A = {3, 4, 5}, B = {5, 6, 7, 8}. L
Aflați: 0
a) A ∪B =________________________; 2
b) A ∩ B=¿ ¿ ; 4

10. Rezolvaţi în mulţimea Z ecuaţia: L


a) 2x − 6 =14 − 2x; 0
1
2
3
4

11. O gospodină a vândut 15,8 kg de vişine la preţ de 8,5 lei/kg şi 20,6 kg de prune L
la preţ de 7,5 lei/kg. Pentru care dintre aceste fructe gospodina a luat mai mulţi 0
bani şi cu cât? 1
Rezolvare: 2
3
4
5

Răspuns: _______________________________
12. Aflaţi perimetrul unui triunghi cu laturile de 23,2cm, 25,6 cm şi 34,3 cm. L
Rezolvare: 0
1
2
3
4
5

Răspuns: _______________________________
Matricea de specificații
Nr/0 Domenii Cunoaștere Aplicare Integrare Total
cognitive și înțelegere

Module studiate
1. Numere naturale 5 sarcini 1 sarcină 6 sarcini
1a), 1b), 1c), 9
2a), 2b)
2. Numere întregi 3 sarcini 10 sarcini 13sarcini
2c), 2d), 4 3a), 3b), 3c),
3d), 6, 7a) 7b),
7c), 7d), 10
3. Numere raționale 1 sarcină 4 sarcini 1 sarcină 6 sarcini
8 3e),3f) , 7e), 7f) 11
4. Elemente de geometrie 2 sarcini 4 sarcini 1 sarcină 7 sarcini
2e), 2f) 5a), 5b), 5c), 12
5d)
5. Total 11 sarcini 19 sarcini 2 sarcini 12 itemi/
34% 60% 6% 32 sarcini
100%

Obiectivele de evaluare:
Elevii vor demonstra că sunt capabili:
OE1: Să investigheze valoarea de adevăr a unei propoziţii.
OE2: Să compare două numere întregi sau raționale date.
OE3: Să ordoneze numere întregi
OE4 Să indice ordinea efectuării operațiilor într-un exercițiu:
OE5:Să efectueze operații cu numere raționale;
OE6: Să rezolve ecuații utilizând proprietățile operațiilor aritmetice studiate.
OE7: Să calculeze perimetrul unei figuri geometrice;
OE8.Să justifice un rezultat matematic obținut, utilizând argumentări.
Barem de corectare:
Nr.Ite Scor Răspuns. Punctaj acordat
m total
1. 3 a) A 1 punct
b) B 1 punct
c) A 1 punct
2. 6 a) A 1 punct
b) F 1 punct
c) A 1 punct
d) F 1 punct
e) A 1 punct
f) F 1 punct
3. 6 a) < 1 punct
b) > 1 punct
c) < 1 punct
d) < 1 punct
e) > 1 punct
f) < 1 punct
4. 2 Se acordă 2 puncte dacă ordinea a fost
indicată corect.
5. 4 Se acordă câte 1 punct dacă este indicat
unghiul corect;
6. 4 -27,-17,-3,-1,0,14,31,63 Se acordă câte jumătate de punct pentru
fiecare număr situat corect.
7. 6 a) -6 1 punct
b) -17 1 punct
c) -19 1 punct
d) 1 1 punct
e) 8/15 1 punct
f) 14/3 1 punct
8. 4 a)3/2; b)5/4 Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare
fracție simplificată corect.
9. 4 a) {3,4,5,6,7,8} 2 puncte
b) {5} 2 puncte
10 4 2x+2x=14+6 1 punct
4x=20 1 punct
x=5 1 punct
S={5} 1 punct
11 5 15.8*8.5=134.3 lei 1 punct
20.6*7.5=154.5 lei 1 punct
154.5-134.5=20.3 lei 1 punct
Răspuns: gospodina a luat mai 2 puncte
mulți bani pentru prune, cu
20,2 lei mai mult.
12. 5 Construcția triunghiului si 1 punct
notarea lui cu ABC
P=AB+BC+AC 1 punct
P= 23,2+25,6+34,3= 83,1 (cm) 2 puncte
Răspuns: 83,1 cm.