Sunteți pe pagina 1din 3

.

STABILIREA CONCEPTELOR DE PROIECT


. ȘI DE MANAGEMENT AL
. PROIECTULUI

Pe plan național domeniul managementului de proiect a fost neglijat o


perioadă mare timp, datorită unor cauze legate de:
-dificultatea muncii prestate;
-bagajul de cunoștinte necesar pentru elaborarea unui proiect;
-lipsa unor materiale teoretice și practice de pregătire;
-lipsa de forme de pregatire specifice;
-lipsa unor alocări financiare semnificative în baza unor proiecte.

Consecințe:

- conducere neeficientă a unor domenii de activitate;


- abordarea neprofesionistă a unor proiecte;
-pierderea unor sume importante din programe finanțate cu titlu
nerambursabil de U. E.
- nefinalizarea unor activități complexe prevăzute de tranformările macro
economice implicate de globalizare și intergrarea în structurile europene.

Ce este de fapt un proiect ?

-un efort concret, practic, orientat spre un rezultat;


-direcționat spre soluționarea unei probleme sau chestiuni relativ
complexe;
-activitate cu obiective clare și rezultate anticipate;
-limitat atât de timp cât și de resurse financiare, tehnice, umane,
informaționale etc.;
-planificat în timp și evaluat la sfârșit.
-influențat de caracterul de noutate și inovator;
-amenințat permanent de riscuri și incertitudini.

Strategii - programe - proiecte


Proiect = reuniune de activități noi, conjugate, specifice, structurate
metodic, desfășurate conform unui plan în scopul de a atinge un obiectiv bine
definit într-un interval de timp și care încetează în momentul îndeplinirii
obiectivului.
Proiect = investiție de resurse pe o perioadă determinată, având ca scop
realizarea unui obiectiv general și a anumitor obiective specifice. Este dinamic
iar activitățile interactionează.
Proiect = succesiune de activități desfășurate într-o perioadă limitată de
timp cu scopul de a obține un rezultat punctual în condițiile încadrării într-un
consum de resurse prevăzut.

Managementul proiectelor

Managementul proiectelor = set de metode și tehnici care ajută la


atingerea cu eficacitate a scopurilor și obiectivelor propuse.
Managementul proiectelor = ansamblul de metode și tehnici prin care se
conduce un proiect la nivel de timp, resurse și performanțe în vederea atingerii
obiectivelor anterior stabilite.
Managementul proiectelor = proces dinamic, subordonat unor scopuri
bine definite și desfășurat în condiții de constrângeri referitoare la personal,
informații, comunicații, activități și resurse.
Managementul proiectelor = demersul prin care resursele umane,
materiale și financiare sunt organizate într-un mod specific pentru realizarea
unor lucrări dintr-un domeniu de activitate, cu specificații date, cu restricții de
cost și timp, urmând un ciclu de viață standard pentru a realiza schimbări
benefice definite prin obiective cantitative și calitative (SR 13465:2002).
Managementul proiectelor reprezintă un instrument prin care PROIECTUL
se:
- planifică;
- coordonează;
- realizează;
- controlează;
- monitorizează și realizează procedurile de
. audit.

Tipuri de proiecte

- stiințifice;
- industriale, de construcții, agrare;
- comerciale;
- sociale;
- politice;
- de pregătire a resurselor umane etc.