Sunteți pe pagina 1din 1

EVALUARE SUMATIVĂ

Varianata I
Clasa a X-a __________ Numele, prenumele __________________________
Data________________ Puncta/ Nota_______________________________

Nr.
ord SUBIECTUL I Scor
.
Sursa A. ” Radu vodă Negrul, carea avea scaunul său la Făgăraș de la moșii și strămșii români, s-au
socotit ca să-și mute scaunul domnesc peste plai, petru ca să-și facă întărituri locurilor. Lăsate și o
1.
2.
3.
4.
5.