Sunteți pe pagina 1din 3

Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE Loredana Cristina Moț


Strada Libertății, nr 13, bl. X19, sc. C, ap. 17, 310385 Arad (România)
0747059586
lorimot@gmail.com

Sexul Feminin | Data naşterii 16/02/1995 | Naţionalitatea română

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Noiembrie 2017 - Decembrie Trainer Limbi Străine


2018 EUCOM Business Language, Timișoara
▪ Trainer de engleză și spaniolă

BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS ROMANIA, Arad


01/08/2014 - 15/09/2014
Internship în Departamentul de logistică

01/08/2013 - 15/09/2013 BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS ROMANIA, Arad


Internship în Departamentul de logistică

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2014-2017 Diplomă de Licență Scrieţi nivelul EQF,


dacă îl cunoaşteţi
Universitatea de Vest din Timișoara, Timișoara (România)
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, specializarea Limbi Moderne Aplicate - limba engleză și limba
spaniolă
Competențe profesionale:
- Comunicare în cele două limbi moderne, într-un cadru larg de contexte profesionale și
culturale, prin utilizarea registrelor si variantelor lingvistice specifice în vorbire și scriere
- Aplicarea adecvată a tehnicilor de traduere și mediere scrisă și orală în limba țintă și retur în
domenii de interés larg și semispecializate

Septembrie 2016 - iulie 2017 - bursă ERASMUS (Universitat de Valencia, Valencia, Spania)

2010-2014
Diplomă de Bacalaureat

Colegiul Național ,,Vasile Goldiș” , Arad


Domeniul studia: profi uman - filologie

COMPETENΤE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) Română

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE

Participare la
Ascultare Citire Discurs oral
conversaţie
engleză C2 C1 C1 B2 C1

© Uniunea Europeană, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 3


spaniolă C2 C2 C1 C1 C1
Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.
Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare ▪ Bune abilități de comunicare dobândite în urma diferitelor proiecte în cadrul facultății, al
voluntariatului și studierii într-o țară străină

© Uniunea Europeană, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 3


Curriculum Vitae Scrieţi numele şi prenumele

Competenţe
organizaţionale/manageriale ▪ leadership - organizând evenimente în cadrul organizației non-profit ESN Timișoara (Erasmus
Student Network)

Competenţe dobândite la locul de ▪ o bună cunoaștere a limbilor străine și organizare în urma lucrului ca trainer de limbi străine
muncă

Competenţe digitale - bună stăpânire a pachetului Office ( editare text, calcul tabelar, baze de date, prezentări) și a
instrumentelor online
- cunoștințe de bază în editare foto și video în urma voluntariatului în cadrul organizatiei ESN

Permis de conducere B

INFORMAΤII SUPLIMENTARE

Abilități și aptitudini personale:


- asumarea responsabilităților
- spirit de echipă
- eficență și perseverență
- sociabilitate
- capacitate de adaptare
- dorință de învățare și perfecționare continuă

Hobby-uri:
- muzica
- cititul
- călătoriile

© Uniunea Europeană, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 3