Sunteți pe pagina 1din 19

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Ghid de folosire a platformei Moodle, care va include: crearea


cursurilor; crearea bancului de întrebări pentru teste, crearea
activităților LECȚIE, SEMINAR, TEST.

Șef secție Tehnologii Informaționale


Danilov Aureliu

Chișinău 2020
Autor: Danilov Aureliu, șef secție Tehnologii Informaționale UASM

APROBAT
la Senatul UASM,
proces-verbal nr. __
din __.__.____

Ghid de folosire a platformei Moodle. Universitatea Agrară de Stat Din Moldova. 2020. ___ p.

2
Contents
Introducere. ....................................................................................................................................................... 4
1. Profilul utilizatorului pe platforma MOODLE. ............................................................................................... 5
2. Crearea unității de curs ................................................................................................................................. 7
3. Crearea activității LECȚIE ............................................................................................................................... 9
4. Crearea activității SEMINAR ........................................................................................................................ 10
5. Crearea bancului de întrebări pentru teste ................................................................................................. 12
6. Crearea activității TEST ................................................................................................................................ 16
Bibliografie....................................................................................................................................................... 19

3
Introducere.
Moodle (abrevierea de la englezescul Modular Object-Oriented Dynamic Learning
Environment) este un software liber și Open source de învățare, cunoscut de asemenea și ca un Sistem
de Management al Cursului, Sistem de Management al Învățării sau ca un Spațiu de Învățare Virtual.
Moodle este o platformă de învățare (e-learning) dezvoltată inițial de Martin Dougiamas pentru
a ajuta profesorii să creeze cursuri online care să fie focusate pe interacțiune și construirea
colaborativă a conținutului educațional, care este în continuă dezvoltare.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Moodle

4
1. Profilul utilizatorului pe platforma MOODLE.
Crearea contului. Din pagina frontală, figura 1.1., prin intermediului log in, se afișează
formularul de log-are a utilizatorului.

Figura 1.1. Pagina frontală MOODLE


În colțul din dreapta sus al site-ului Moodle veți găsi un Hyperlink care spune "Nu sunteți
autentificat (conectați-vă)". De asemenea, puteți găsi același link în subsolul site-ului dvs., chiar
deasupra siglei Moodle. Faceți clic pe link și Moodle vă va prezenta pagina de site cu formularul de
log-are a utilizatorului, așa cum se arată în figura 1.2.
Numele de utilizator și parola dvs. vor depinde de modul în care administratorul de sistem a
configurat sistemul. Moodle dispune de o serie de opțiuni pentru autentificarea utilizatorilor, inclusiv
prin auto-înregistrare pe bază de e-mail, unde vă creați propriul cont. Dacă vă conectați la un server
gestionat de universitatea sau departamentul dvs., consultați administratorul Moodle pentru a vedea
dacă trebuie să creați un cont.

Figura 1.2. Pagina de site cu formularul de log-are a utilizatorului.

5
Dacă trebuie să creați un cont nou, urmați pașii:
1. Faceți clic pe butonul "Creează un cont nou".
2. Completați formularul de cont nou creând un nume de utilizator și o parolă pentru dvs, figura
1.3.

Figura 1.3. Pagina de site cu formularul de creare a unui cont nou.


3. Introduceți o adresă de e-mail validă. Sistemul vă va trimite un e-mail pentru a vă confirma
contul. Nu veți putea să vă conectați din nou până când nu vă confirmați contul.
4. Faceți clic pe "Creați noul cont.".
5. În câteva minute, ar trebui să primiți un e-mail la contul pe care l-ați specificat în formular.
Faceți clic pe linkul din e-mail (sau copiați / inserați-l în fereastra de adrese din browser) pentru
a vă confirma contul. Acum aveți un cont verificat. Contul dvs. nu este asociat automat cu cursurile
pe care le predați. Cel mai probabil, administratorul de sistem vă va acorda rolul de profesor în
cursurile pe care le predați.

6
2. Crearea unității de curs
Moodle este un sistem e-learning, la baza căruia sunt amplasate unitățile de curs. Pentru a efectua
operații cu unitățile de curs intrați în categoria de cursuri personală, figura 2.1 (1.).
Pentru a crea o unitate de curs urmați pașii:
1. Selectăm butonul „Adaugă curs nou”, figura 2.1 (2.).

Figura 2.1. Crearea unui curs nou.


2. Pe formularul apărut, figura 2.2. obligator, completați câmpurile:
- Nume complet curs* (1)- Numele complet al cursului este afişat în partea superioară a
fiecărei pagini din curs şi în lista de cursuri.
- Numele scurt al cursului* (2)- Multe instituții de învățământ folosesc o prescurtare ca
referință pentru curs, precum BP102 sau COMMS. Chiar dacă nu aveți o asemenea
prescurtare pentru cursul vostru, concepeți una. Ea va fi folosită în acele locuri în care
numele complet este nepotrivit (ex. în rubrica Subiect a unui mesaj e-mail).
- Data încheierii cursului (3)– dezactivați opțiunea – Dacă este activă, atunci utilizatorii
nu pot să intre în curs după data de încheiere.
- Sumar curs (4)– Sumarul cursului este afișat în lista de cursuri. O căutare de curs va
căuta, pe lângă numele cursurilor și în sumarul de curs.
- Format (5)– Formatul de curs determină modul de afișare a paginii de curs.
● Format SCORM - Pentru afişarea unui pachet SCORM în prima secţiune a
paginii de curs (ca alternativă la folosirea modulului SCORM/AICC)
● Format social - Pe pagina de curs se afişează un forum.
● Format lecţii - Pagina de curs este organizată în secţiuni asemănătoare unor
lecţii.
● Format săptămânal - Pagina de curs este organizată în secţiuni săptămânale,
prima săptămână începând la data de început a cursului.
- Număr de săptămâni/teme (6)– Numărul de teme în curs, se introduce obligator
deoarece după salvarea structurii cursului acest parametru nu mai poate fi schimbat.
- Selectăm butonul „Salvați și reveniți” (7) – se creează unitatea de curs cu parametrii
specificați, cu reîntoarcerea în categoria de cursuri personală.

7
... ... ...

... ... ...

... ... ...

Figura 2.2. Formularul cu parametrii de structură a cursului.


După preferință puteți seta și ceilalți parametri de structură a unității de curs.

8
3. Crearea activității LECȚIE
Pentru plasarea unei lecții de curs putem folosi activitatea Curs (Lesson) sau plasa conținuturile lecției
în direct pe pagină, fișiere în format PDF, figura 3.1. (1).

Figura 3.1. Curs de prelegeri organizat pe bază de fișiere PDF.


Pentru a crea o lecție bazată pe fișiere PDF, urmați pașii:
1. În editorul textual MS Word divizați tema în fișiere aparte care conțin subiectele ei (de exemplu:
1.1. Denumire; 1.2. Denumire; etc);
2. Denumirea fișierelor *.docx să fie echivalent cu denumirea subpunctului (de exemplu: 1.1.
Denumire.docx; 1.2. denumire.docx; etc);
3. Salvați fișierele în format PDF (se deschide fișierul subpunctului în editorul MS Word; Se
salvează ca ...; tip fișier *.pdf);
4. Pe pagina cursului, apăsați butonul „Activează modul de editare”, figura 3.1. (2);

Figura 3.2. Plasarea fișierului PDF în pagina de curs folosind metoda apucă-deplasează-plasează, în
browser-ul Google Chrome.
5. Apucăm fișierul de pe masa de lucru, figura 3.2. (1); deplasăm fișierul în pagină; plasăm (2);
6. Deplasăm fișierul în pagină pe poziția stabilită (3);
7. Astfel se procedează cu toate fișierele care doresc să fie plasate în pagină.
8. Pentru a ieși din modul de editare curs se apasă butonul „Dez-activează modul de editare”.
Rem. În antetul cursului se plasează obligator:
- Curriculum/Programa analitică;
- Întrebări pentru examinare;
- Bibliografie;

9
4. Crearea activității SEMINAR
Activitatea Lecție de laborator se poate plasa la fel ca un fișier PDF, atunci studentul nu va putea
plasa, pe platforma Moodle, rezultatele lucrului său, referate, rapoarte, rezultate etc, pentru ca cadrul
didactic să-l noteze.
Deci pentru Lecțiile de laborator o să folosim activitatea Seminar, figura 3.1. (4), urmând pașii:
1. Se formează fișierul PDF cu indicațiile metodice pentru lucrarea de laborator, analogic
punctului 3, pașii 1-3;
2. Pe pagina cursului, apăsați butonul „Activează modul de editare”, figura 3.1. (2);
3. În compartimentul temei, de exemplu tema 1, selectăm Adaogă activitate, figura 4.1. (1), apoi
Seminar (2);

Figura 4.1. Adăogarea activității Seminar.


4. În formularul structură activitate Seminar se plasează parametri, figura 4.2:
- Nume workshop * (1)- denumirea/tema lecției de laborator;
- Instructions for submission (2)- plasarea instrucțiunilor lecției de laborator:
- se scrie tema lucrării de laborator (2);
- se selectează textul;
- se formează link spre fișierul cu indicațiile metodice al lucrării de laborator (3).

10
Figura 4.2. Completarea parametrilor pentru activitatea Seminar.
5. Selectăm butonul „Salvați și revină la curs” (7) – se creează activitatea Seminar/lecție de
laborator cu parametrii specificați, cu reîntoarcerea la pagina de bază a cursului.
6. Pentru a ieși din modul de editare curs se apasă butonul „Dez-activează modul de editare”.
8. Se efectuează permisiunea ca studentul să poată intra și rezolva sarcinile lecției de laborator,
figura 4.3. (1).

Figura 4.3. Permisiunea ca studentul să poată avea acces la indicațiile metodice al lecției de laborator.

Rem. Deci studentul are acces la indicațiile metodice ale lucrării, poate atașa fișiere cu rezultatele
îndeplinirii sarcinilor. Cadrul didactic accesează fișierele, le verifică și notează/evaluează plasând
notele în sistem.

11
5. Crearea bancului de întrebări pentru teste
Banca de întrebări servește pentru distribuirea întrebărilor de evaluare în diferite tipuri de teste.
Pentru crearea banca cu întrebări urmați pașii, figura 5.1 (1):
1. Crearea categoriilor de grup pentru întrebări;
2. Plasarea întrebărilor în categoriile de grup.

Figura 5.1. Banca cu întrebări pentru unitatea de curs curentă.


Pentru crearea categoriilor de grup pentru întrebări urmați pașii:
a. Activează formularul de crearea categoriilor de grup pentru întrebări, figura 5.1 (2);
b. Alege categoria de bază în care se va crea categoria nouă, figura 5.2 (1);
c. Se scrie categoria nouă, figura 5.2 (2);
c. Se adaogă categoria nouă în lista de categorii, figura 5.2 (3);

Figura 5.2. Formularul de operații cu categoriile banca cu întrebări.

Pentru plasarea întrebărilor în categoriile de grup, urmați pașii:


a. Activează formularul de plasarea întrebărilor în categoriile de grup, figura 5.2 (3);
b. Selectează categoria în care va fi plasată întrebarea, de exemplu: Tema 01, figura 5.3 (1);
c. Activează formularul de selecție a tipului de întrebare, figura 5.3 (2);

12
Figura 5.3. Formularul de plasare a întrebărilor în categoriile de grup.
d. Activează formularul de selecție a tipului de întrebare, figura 5.3 (2);
e. Fie că dorim să plasăm o întrebare cu 4 variante de răspuns, din care doar o variantă de răspuns
este corectă. Selectează tipul de întrebare, Opțiune multiplă, figura 5.4 (1);
f. Pentru crearea întrebării apasă butonul Adaugă , figura 5.4 (2);

Figura 5.4. Formularul de selecție a tipului de întrebare.


g. În formularul de structură întrebare, figura 5.5, stabiliți parametri:
- se verifică repetat dacă categoria de amplasare a întrebării corespunde, figura 5.5 (1);
- se plasează numele întrebării, de exemplu: Tema 01.08, aceasta înseamnă întrebarea 08
din tema 01, figura 5.5 (2);
- se plasează textul întrebării, figura 5.5 (3);
- se plasează punctajul/nota pentru răspuns corect la această întrebare, de lăsat valoarea 1,
figura 5.5 (4);
- se plasează câte variante de răspuns pot fi corecte, de lăsat un singur răspuns, figura 5.5
(5);
- amestecarea automată a variantelor de răspuns, de lăsat activ/bifat, figura 5.5 (6);
- de plasat tipuri de numerotație pentru variantele de răspuns, de lăsat valoarea implicit,
figura 5.5 (7);
- se scrie textul pentru prima variantă de răspuns, fie cea corectă, figura 5.5 (8);
- se selectează cota parte pentru răspuns corect, noi avem doar o variantă de răspuns corect,
deci se selectează 100%, figura 5.5 (9);
- se scrie textul pentru varianta de răspuns 2, variantă de răspuns greșită, figura 5.5 (10);

13
- se selectează cota parte pentru răspuns corect, noi avem varianta de răspuns greșită, deci
se selectează 0% sau nici unul, valoarea implicită, figura 5.5 (11);

... ... ...

Figura5.5. Formularul cu parametri al structurii întrebării.


- se scrie textul pentru varianta de răspuns 3, variantă de răspuns greșită, figura 5.5 (12);
- se selectează cota parte pentru răspuns corect, noi avem varianta de răspuns greșită, deci
se selectează 0% sau nici unul, valoarea implicită, figura 5.5 (13);
- se scrie textul pentru varianta de răspuns 4, variantă de răspuns greșită, figura 5.5 (14);

14
- se selectează cota parte pentru răspuns corect, noi avem varianta de răspuns greșită, deci
se selectează 0% sau nici unul, valoarea implicită, figura 5.5 (15);
- Se salvează parametrii întrebării, apăsați butonul Salvează modificări, figura 5.5 (16).
Urmați acești pași pentru plasarea tuturor întrebărilor în categoriile de grup.

15
6. Crearea activității TEST
Activitățile TEST se creează în compartimentele temei din curs.
Este necesar de creat teste de:
- autoevaluare – pentru fiecare temă în parte;
- Test 50% din material, autoevaluare – un test pentru un curs;
- Test 50% din material, evaluare, cu cheie – un test pentru un curs;
- Test 100% din material, pentru examen, cu cheie – un test pentru un curs;
Crearea activității TEST:
1. Pe pagina cursului, apăsați butonul „Activează modul de editare”, figura 3.1. (2);
2. În compartimentul temei, de exemplu tema 1, selectăm Adaogă activitate, figura 6.1. (1), apoi
Test (2);

Figura6.1. Adăogarea activității Test.


4. În formularul structură activitate Test se plasează parametri, figura 6.2:
- în câmpul Nume se scrie denumirea testului, figura 6.2. (1);
- în câmpurile Deschide test și Închide test se specifică perioada când va fi accesibil testul,
pentru testele de autoevaluare nu se specifică nici o perioadă, figura 6.2. (2)-(3);
- se specifică dacă întrebările apar pe foi aparte sau în pagină comună, lăsați fiecare
întrebare din pagină nouă, figura 6.2. (4);
- testele de evaluare 50% sau 100%, pot fi restricționate prin parolă, figura 6.2. (5);
- apăsați butonul Salvează și revin-o la curs, figura 6.2. (6), pentru salvarea parametrilor și
revenirea la pagina de bază a cursului.
Rem. Restricționarea testelor de evaluare 50% sau 100% cel mai ușor restricționați cu data și
ora de deschidere test și închidere test, figura 6.2. (2)-(3).

16
Figura6.2. Completarea parametrilor pentru activitatea Test.
5. Pentru a ieși din modul de editare curs se apasă butonul „Dez-activează modul de editare”.
6. Din compartimentul temei, activați activitatea Test (nou creată), figura 3.1. (4).
7. La ecran apare formularul testului cu invitația de a plasa întrebări în testul curent, apasă butonul
Editează Test, această procedură se realizează doar o singură dată, figura 6.3. (1).

Figura6.3. Formularul activitate Test.


8. Folosește referința Adaogă pentru adăugarea întrebărilor în test; selectați Adaogă=>o
întrebaare aliatoare, figura 6.4. (1), pentru adăogarea întrebărilor din bancul de întrebări.

Figura6.4. Formularul de adăugare a întrebărilor.


9. Pe caseta de adăugare a întrebărilor aliatorii selectați categoria/tema din care se va lua aliator
întrebările, de exemplu Tema 01, figura 6.5. (1).
10. Bifați să ia în considerație și subcategoriile, dacă există, figura 6.5. (2).
11. Specificați numărul de întrebări din categoria Tema 01 care v-or fi plasate în test, figura 6.5.
(3).
12. Pentru plasarea întrebărilor în test apăsați butonul Adaogă întrebare aliatoare, figura 6.5. (4).

17
Figura6.5. Caseta de adăugare a întrebărilor aliatorii.
13. Rezultatul plasării a 5 întrebări din categoria Tema 01, figura 6.6.

Figura 6.6. Rezultatul plasării a 5 întrebări din categoria Tema 01.


14. Selectați referința Adaogă=>o întrebaare aliatoare , figura 6.6. (1). În poziția dată o să fie
adăugate noi întrebări, urmând pașii 9-13, (dacă este necesar).
15. Salvați datele , figura 6.6. (2).
16. Ieșiți din regimul de editare, figura 6.6. (3).
17. Apăsați pe referința testului și intrați în regimul de testare, figura 6.7.

Figura 6.7. Formularul cu testul nou creat.

18
Bibliografie.

Publicații electronice de referință.


1. https://moodle.uasm.md/moodle/
2. https://docs.moodle.org/39/en/Main_page

19

S-ar putea să vă placă și