Sunteți pe pagina 1din 3

Resurse Minerale

Tipuri de resurse
• Resurse geologice
• Resurse energetice
• Metale
• Resurse nemetalice
• Toti sunt resurse neregenerabile
- Apa subterana o exceptie
• Resurse vs. Rezerve
Tipuri de resurse geologice

• Resursele geologice pot fi grupate întrei mari categorii:


- Resurse energetice
- petrol (petrolșigaze naturale), cărbune, uraniu, geotermalresurse
- Metale
- fier, cupru , aluminiu, plumb, zinc,aur, argint , platină,etc.
- Resurse nemetalice
- nisip și pietriș;calcar, piatră de construcție, sare, sulf , pietre prețioase,gips, fosfați etc.
• Apa subterană este inclusă în această categorie

Metale și minereuri
• Minereu = un mineral sau agregat de minerale care pot fi exploatate(extras și prelucrat) la profit
Resurse și rezerve
• Resurse
- suma totalăa unui valoros material geologicîn
toate depozitele, descoperit șinedescoperit
• Rezerve
- descoperitdepozite de resurse geologicecare poate fi extras
economic și legal în condițiile actuale
- Pe termen scurt furnizarea unuimateriale geologice
Resurse geologice și Sistemele Pământului
• Resurse geologice sunt materiale valoroase aleorigine geologică care poate fi extrasă din Pământh
- Multe resurse geologice își au originea în hidrosferă
• Petrolul și cărbunele provin din organisme care au trăit șia murit in apă
• Halitul (sarea) și alte minerale evaporite provin din uscatpaturi de lac
- Interacțiuni meteorologice între geosferă, atmosfera și hidrosfera produc oxid de metal minereuri
- Oamenii (biosferă) interacționează direct cu geosfera,hidrosfera și atmosfera la extragere și
utilizarea resurselor
- Chiar apă, când se găsește sub suprafața Pământului, este o resursă geologică (regenerabilă).

Originea depozitelor de minereuri metalice


• Minereuri formate prin procese de suprafață
- Precipitații chimice în straturi
- Depuneri de plasare
- Îmbogățirea supergenică
• Minereuri metalice și tectonică de plăci
- Limitele divergente ale plăcilor
- Limitele convergente ale plăcilor
• Minerit
• Efecte asupra mediului

Depozite de minereuri metalice


- Fier
- Cupru
- Aluminiu
- Zinc
- Argint
- Aur
- Alte metale
Resurse nemetalice
• Materiale de construcție
- Nisip și pietriș
- Piatră
- Calcar
- Argilă
• Îngrășăminte și evaporite
- Îngrășăminte
• Fosfat; nitrat; compuși de potasiu
- Sare de stâncă
- Gips
- Sulf
• Alți nemetalici
Metale și minereuri
• Metal minereuri ce apar în mod natural, materiale care pot fi exploatate profitabil
• Dacă este sau nu un zăcământ mineral considerat un minereu depinde de acesta compoziție chimică,
procent demetal extractibil, și actual valoare de piață a metalului
• Zăcămintele de minereu metalic pot proveni din decantarea cristalelor în pătrunderi magmatice, din
fluide hidrotermale răcire în pori și facturi, de chimic precipitare în suprafață sau apă subterană sau pe
râu sedimentare (plasatoare).
Resurse nemetalice
• Resurse nemetalice sunt cele care nu sunt exploatate pentru a extrage un metal sau la fel de o sursă de
energie
- Astfel de resurse sunt utilizate pentru materiale de construcție (nisip, pietriș, calcar, argilă și
gips), agricultură (fosfat, var, nitrat și compuși de potasiu), utilizări industriale (sare de rocă, sulf,
azbest), pietre prețioase (diamante, rubine), și pentru fabricarea produse de uz casnic și de afaceri
(sticlă, nisip, fluorit, diatomit, grafit).

Aprovizionare minerală mondială


• Cererea mondială fluctuează întotdeauna
• Mărfurile nu urmează tendințe fluctuante
• Rezervele minerale vor fi în cele din urmă epuizate
• Relațiile de import / export vor fluctua
• Tehnologia permite adesea mai mult acces la zăcăminte de minereu dificile sau de grad scăzut
• Viitoarele deficiențe de resurse minerale vor apărea și provoacă tensiune internațională
Impactul activităților miniere
• Activitățile miniere și de prelucrare a mineralelor pot modifica mediul în diferite moduri
• Atât minele subterane, cât și minele de suprafață au propriile lor seturi de impacturi asociate
• Siguranță, pericole și poluarea apei și a aerului nu trebuie trecut cu vederea
• Foarte stresant pentru mediu
- Trebuie planificat cu atenție
- Trebuie să fie în siguranță pentru mineri și vecinii lor
- Trebuie să fie conținut poluarea apei și a aerului este o problemă majoră
- Prăbușirea suprafeței general limitată și control abilă cu practici moderne de recuperare a minelor
- Minele vechi, abandonate și uitate sunt încă o problemă

S-ar putea să vă placă și