Sunteți pe pagina 1din 1

Data: Nume:

Prenume:
Clasa:

Test de evaluare

Din oficiu se acordă 10 puncte.

Citeşte cu atenţie textul:


,, […] Primele lecturi adevărate – adică ale unor istorii lungi, cu personaje şi învăţăminte – […] au fost
pentru mine două ediţii pentru copii a două poveşti superbe – în orice caz, eu le consider cele mai frumoase
care s-au scris vreodată. Le-am tot citit, le-am purtat după mine între casa bunicilor şi casa părintească, […]
le luam la culcare aşa cum alteori îmi luam păpuşile, ca o poartă spre linişte şi spre mine însămi. Mă amuz
uneori, acum, să descopăr ce urme adânci au lăsat în mine, în felul meu de a fi, poveştile cele două.[…]
Lizuca din Dumbrava minunată, de Mihail Sadoveanu, şi Eliza din Povestea celor douăsprezece lebede, de
Hans Christian Andersen, sunt primele mele prietene imaginare, măştile cele mai durabile pe care Ioana –
cititoarea ce sunt le poartă, când iese în lume.”
(Ioana Bot, Pofta vine citind)

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat.

A. (48 de puncte)

1.Transcrie, din text, secvenţa care evidenţiază ce înseamnă lectura pentru autoare. (6 p.)
2.Scrie două sinonime pentru substantivul învăţăminte din text. (6p.)
3. Scrie trei expresii care să conţină cuvântul lume. (6p.)
4.Precizează modul în care s-au format următoarele cuvinte din text : vreodată, bunic, părintesc, alteori,
imaginare, culcare. (6 p.)
5.Indică cele două sensuri ale cuvântului poartă din textul dat. (6 p.)
6. Corectează următoarele enunţuri:
a) Eu continui tratamentul început.
b) N-am decât numai o întrebare de pus.
c) Condiţiile sunt mai optime pentru desfăşurarea experimentului. (6 p.)
7. Realizează enunţuri cu următoarele formule internaţionale: rara avis, magna cum laude, călcâiul lui Ahile.
(6 p.)
8. Realizează enunţuri cu paronimele cuvintelor oral, familiar. (6 p.)

B. (30 de puncte)
Fă o scurtă prezentare, în 10-15 rânduri, pentru una dintre cărţile citite, arătând ce-ţi aminteşti în legătură cu
ea: când ai citit-o, ce ţi-a rămas viu în memorie referitor la acestă carte.
În compunerea ta, va trebui:
- să respecţi structura unei compuneri;
- să existe o legătură între titlu şi conţinut;
- să te înscrii în limitele de spaţiu indicate;
-să repecţi normele limbii literare (normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie).
Mult succes!!! 
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie, de
punctuaţie şi de exprimare, respectarea limitelor de spaţiu indicate).