Sunteți pe pagina 1din 2

SUBIECTUL

DEFINIŢIE : partea principală de propoziţie despre care se spune ceva


cu ajutorul predicatului şi răspunde la întrebarea cine (ce)?

Întrebarea CINE? adresată predicatului

1. SUBIECT EXPRIMAT
a) SIMPLU exprimat printr-o singură parte de vorbire:
- SUBSTANTIV A răsărit soarele.

- PRONUME PERSONAL Ei vor schimba lumea.


DE POLITEŢE Dumneavoastră veţi reuşi sigur.
DE ÎNTĂRIRE Însumi am sperat.
POSESIV Ai noştri au câştigat competiţia.
DEMONSTRATIV în N Aceştia vor fi răspunzători.
NEHOTĂRÂT Fiecare răspunde de sine.
NEGATIV Nici unul nu s-a descurajat
INTEROGATIV Cine poate uita trecutul?
RELATIV Nu am văzut / cine a venit. /

- NUMERAL cu valoare substantivală în N Trei dintre copii s-au rătăcit.


- ADJECTIV SUBSTANTIVAT în N Cei tari reuşesc.
- VERB LA MODUL - INFINITIV A citi este o necesitate.
- SUPIN De vorbit e uşor, de făcut e mai greu.

b) MULTIPLU exprimat prin două sau mai multe părţi de vorbire aflate în raport de coordonare
Ghioceii, brânduşele şi clopoţeii sunt primele flori ale primăverii

c) LA NIVELUL FRAZEI printr-o propoziţie numită SUBIECTIVĂ – când predicatul


este exprimat prin:
- verb personal Cine sapă groapa altuia 1/ cade singur în ea. 2/
- verb impersonal Trebuie 1/ să ai curaj 2/, când nu se ştie 3/ ce va fi.
- expresie verbală impersonală E bine 1/ să citeşti zilnic. 2/
- adverb predicativ Fireşte 1/ că vom reuşi. 2/
- locuţiune adverbială predicativă De bună seamă 1/ că s-a rătăcit. 2/

2. SUBIECT NEEXPRIMAT
a) INCLUS în persoana verbului – când predicatul este exprimat printr-un verb sau o locuţiune verbală
la persoanele I şi a II-a
- Ce faci duminică? [tu]
- Plec din Bucureşti. [eu]

b) SUBÎNŢELES din textul anterior – când predicatul este exprimat printr-un verb sau locuţiune verbală
la persoana a III-a
Părinţii au ajuns înaintea mea la teatru 1/ şi au intrat în sală. 2/

par int ii din propoziţia 1 sau ei, el, ea , el


3. PROPOZIŢII ELIPTICE DE SUBIECT care au predicatul exprimat printr-un verb impersonal
care exprimă un fenomen al naturii

Afară plouă violent 1/ şi , din când în când, tună 2/ şi fulgeră spectaculos. 3/

* SUBIECTUL LOGIC ŞI SUBIECTUL GRAMATICAL există în aceeaşi propoziţie,


când predicatul e verb la diateza pasivă

La Muzeul Ţăranului Român vizitatorii sunt conduşi de un ghid.

Subiect gramatical subiect logic


[substantiv în N – cine?] [complement de agent]
[substantiv în Ac – de cine?]

TOPICA SUBIECTULUI

- la începutul propoziţiei:
Iubirea de oameni te face fericit, 1/ credinţa te întăreşte 2/ şi blândeţea te alină. 3/

- în interiorul propoziţiei:
În orice împrejurare, chibzuinţa e un bun sfătuitor.

- la sfârşitul propoziţiei:
Cât de adânc te emoţionează amintirile!
Mi-e dor 1/ şi mi-e teamă 2/, dar va sosi şi vremea 3/ când voi fi liniştit. 4/
E toamnă 1/ şi afară e vânt. 2/

REGULĂ DE PUNCTUAŢIE FOARTE IMPORTANTĂ!

Între subiect şi predicat NU se pune virgulă.