Sunteți pe pagina 1din 2

Nume: Data:

Prenume:
Test de evaluare
Clasa a VIII-a
Se acordă 10 puncte din oficiu.

Citeşte cu atenţie textul următor:


,, Toamnă! Pădurea fumegă. Negurile se lasă perdeluind zările. Păsările se rotesc în înalt, se
deşiră, iar se strâng şi iar se răresc, apoi îşi aleg călăuzele, le pun în frunte, şi-n vârf de săgeată
călătoresc. Se ridică stolul sus-sus, pe apa albastră a cerului, şi lin, ca împinse de un dor tainic,
vâslesc, se şterg, din zarea plaiurilor noastre.

Încotro?

În nopţile reci de toamnă, văzduhul parcă freamătă. O lume ciudată pare că prinde fiinţă sub
stele; noiane de frunze desprinse pare că sunt purtate de vânturi; umbre se strecoară rătăcite; ţipete
răsar şi se sting; chemări de călăuzire umplu largul cuprinsului. Sunt păsările călătoare. Şi cu ele
parcă iau ceva din sufletul nostru, în ochii lor parcă fură soare, pe aripile lor parcă duc primăvara. ”

(Emil Gârleanu, Nedespărţite!...)

Subiectul I ( 48 de puncte )
Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Menţionează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al următoarelor cuvinte: perdeluind,
ciudată, lume. 6 puncte
2. Identifică în textul dat un diftong, un triftong şi un hiat. 6 puncte
3. Explică cum s-au format următoarele cuvinte: perdeluind, nopţile, primăvara. 6 puncte
4. Realizează pe rând trei enunţuri în care cuvântul înalt să fie adjectiv, substantiv, adverb. 6 puncte
5. Găseşte trei sensuri ale cuvântului polisemantic a ridica. 6 puncte
6. Realizează două propoziţii din care să rezulte omonimia cuvântului călătoare. 6 puncte
7. Rescrie următoarele enunţuri corectând pleonasmele: 6 puncte
a) Protagoniştii principali ai filmului Pretty Woman sunt actorii Julia Roberts şi Richard Gere.
b) Prin mijloacele mass – media aflăm ştirile cele mai importante.
c) Sportivul a lansat un atac inofensiv asupra adversarului concurent.
8. Subliniază paronimul corect în exemplele următoare:
a) Temporal / temporar ea va locui la noi.
b) Tot ceea ce am făcut pentru tine e de prinos / prisos dacă nu exersezi.
c) Ecuador / Ecuator este un stat situat în America de Sus.
6 puncte
Subiectul II ( 30 de puncte )
Realizează o compunere la alegere de 10 -15 rânduri în care să utilizezi două neologisme, două
regionalisme, două arhaisme, doi termeni argotici şi două tautologii.
În compunerea ta trebuie:

- să alegi un titlu potrivit compunerii tale;

-să te înscrii în limitele de spaţiu indicate;

- să respecţi normele limbii literare (normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie).

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie, de
punctuaţie şi de exprimare, respectarea limitelor de spaţiu indicate).
Mult succes!!! 