Sunteți pe pagina 1din 2

NUME ȘI PRENUME____________________________ DATA_____________

TEST ( VOCABULAR)

1. Demonstrează polisemia cuvântului a bate, folosindu-l cu sensurile indicate în paranteză.


(4x0,2=0,8p)
a) ________________________________________________________( a lovi)
b) ________________________________________________________( a ciocăni)
c) ________________________________________________________( a scutura)
d) ________________________________________________________( a învinge)
2. Alcătuiți enunțuri cu sensuri diferite ale cuvântului mână și precizați sensurile.( 3x0,2=0,6p)

3. Trasați corespondentul coloană A- coloană B, identificând sinonimele neologice:


(14x0,1=1,4p)

A bănui A domicilia
A coti Etern
Dușman Opinie
A hotărî Fantezie
Imaginație Avariție
A locui A vira
Milă A decide
Părere Stupefacție
Răscruce Inamic
Tratative A suspecta
Uimire Intersecție
Veșnic Negocieri
Zadarnic Compasiune
zgârcenie Implementare
Inutil

4. Alege paronimul corect utilizat: (5x0,1=0,5p)


a) Alegerea mea a fost arbitrară/arbitrală.
b) E necesar să realizăm o transcriere literală/literară a fragmentului.
c) Vasile Alecsandri este numit bardul/ bradul din Mircești.
d) El locuia într-o dependință/ dependență insalubră.
e) Ionel este un virtuos/virtuoz al pianului.

5. Alcătuiți enunțuri cu formele diferite de plural ale cuvintelor: cap și corn.(6x0,2=1,2p)

Notă: se acordă 1 punct din oficiu.


6. Alcătuiți enunțuri cu omonimele cuvântului care.(4x0,4=1,6p)

7. Încercuiește litera corespunzătoare fiecărei afirmații corecte: (5x0,3=1,5p)


1. Următoarea propoziție nu conține nicio structură pleonastică:
a) I-a fost retrocedat înapoi pământul.
b) Vecinul cobora jos spre parter.
c) Avea o mașină foarte mare.
2. Următoarea propoziție conține o structură pleonastică:
a) Am citit un ziar interesant.
b) Avionul a survolat peste Oceanul Pacific.
c) Au fost anunțate averse.
3. Următoarea serie conține doar structuri pleonastice:
a) Babă bătrână, mașină nouă
b) Alocuțiune scurtă, s-a reîntors înapoi
c) Om fericit, rezumat scurt
4. Care enunț conține pleonasm:
a) A rescris din nou răspunsul la întrebarea colegei.
b) Ei conlocuiau de zece ani.
c) Am admirat caligrafia Dianei.
5. Care propoziție conține pleonasm:
a) Sergiu Nicolaescu este protagonistul principal al filmului.
b) S-a lovit la genunchiul drept.
c) A obținut 15% din profit.

8. Reconstituiți expresiile/ locuțiunile din lista de mai jos: (7x0,2=1,4p)

A duce Purtare A face cu ou


a-și lua șaua A trece
a bate a vinde grădinarului Nasul la
ca gâsca prin castraveți și cu oțet
a avea ac cu preșul cojocul
apă cuiva ca să priceapă iapa

Notă: se acordă 1 punct din oficiu.