Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAȚIE

Subsemnata, ...................................................................................având
funcția .................................................................................,
specializarea..............................................,la ........................................................,
localitatea..................................................................
Declar pe propria răspundere că în anul școlar 2019-2020 am
obținut ..................................................
Menționez faptul că nu am putut intra în posesia documentului doveditor,
întrucât.......................................................................
Înțelegând importanța procesului de echivalare în CPT prevăzut în O.M.
5526/2011, mă angajez ca până la data de 1 martie 2021 să aduc o copie a
documentului original.

Locul și data
Semnătura