Sunteți pe pagina 1din 2

Nr. 2516 / 07.05.

2020

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor
facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor
categorii de debitori si ale Normelor de aplicare a prevederilor acesteia, aprobate prin Hotararea
Guvernului nr. 270/2020,

Iti aducem la cunostinta modificarile contractului de credit avand cont de credit nr 32646284410
(« Contractul de Credit »), intervenite ca urmare a aprobarii solicitarii tale din data de 02.04.2020,
privind suspendarea platii ratelor.

Astfel:

1. De la data solicitarii tale, se suspenda obligatia de plata a ratelor scadente, reprezentand


capital, dobanzi și comisioane, pe o perioada de 9 luni, conform optiunii tale exprimata in
cerere, fara a putea depasi 31.12.2020.
In consecinta, urmatoarea rata lunara de plata, ulterior perioadei de suspendare, va fi perceputa
din contul tau la data de 24.01.2021.

2. Dobanda aferenta perioadei de suspendare se calculeaza potrivit prevederilor Contractului


de Credit si se capitalizeaza la soldul creditului existent la sfarsitul perioadei de suspendare, iar
capitalul astfel majorat se plateste esalonat, ulterior suspendarii, pe toata durata Contractului de
Credit, in conformitate cu prevederile contractuale.

3. Comisioanele datorate in perioada suspendarii se vor plati esalonat, ulterior suspendarii, pe


toata durata Contractului de Credit, fara aplicarea de dobanzi la acestea.

4. Durata creditului, astfel cum este prevazuta in Contractul de Credit, se prelungeste cu


perioada suspendarii obligatiei de plata, in consecinta ultima rata lunara datorata in baza
Contractului de Credit va fi scadenta la data de 20.03.2024.
5. Valoarea ratelor lunare de plata si datele de scadenta a acestora sunt prevazute in Graficul
de rambursare anexat.

Celelalte prevederi ale Contractului de Credit raman neschimbate.

Obligatia de plata a primelor de asigurare nu se suspenda, in consecinta primele de asigurare sunt


datorate pe perioada suspendarii, in conformitate cu conditiile contractuale.

Anexa : Graficul de rambursare a creditului