Sunteți pe pagina 1din 26

• LICEUL „ Carol I” Plopeni

• Clasa/ Nr. Ore/săpt VIIA, VIIB/ 2ore


• Săptămâna/anul 2020-2021
• Disciplina Biologie
PLANIFICARE PE UNITATE DE ÎNVӐŢARE – CLASA A VII-A
AN ŞCOLAR 2020-2021

Unitate de învățare: Recapitulare.


Numar de ore alocate- 4

Resurse
Nr. Detalieri de conţinutCompeteţe Activităţi de predare-învăţare Evaluare
crt. specifice Procedurale Materiale Temporale

1. Recapitularea Toate - Identificarea funcțiilor organismului -explicaţia, materiale 4h


noțiunilor din clasa competențele - Exemplificarea funcțiilor conversaţia, video,
a VI-a clasei a VI a organismului demonstrația, manuale, orală
-Precizarea localizarii organelor din sistemele problematizarea atlase botanice
care asigura funcția de nutriție
Unitate de învățre: Funcția de relație- Sensibilitatea și mișcarea la plante
Numar de ore alocate- 2

Resurse
Nr. Detalieri de conţinutCompeteţe Activităţi de predare-învăţare Evaluare
crt. specifice
Procedurale Materiale Temporale
-lucrari practice-realizarea de expriemente
pentru evidentierea miscarilor la plante
(tactisme, tropisme, nastii) si identifcarea explicaţia, materiale video,
1.1 factorilor deteminanti ai acestora conversaţia; manuale,
1 Sensibilitatea și 1.3 -observarea unor materilae video pentru demonstrația atlase botanice 2h orală
mișcarea la plante 2.1 identifcarea diferitelor tipuri de mișcări problematizarea
întâlnite la plante si corelatia dintre acestea si
factorii determinanti
-utilizarea textului si a imaginilor din manual
pentru clasificarea tipurilor de miscari la plante
Unitate de învățre: Funcția de relație- Sistemul nervos
Numar de ore alocate- 11

Resurse
Nr. Detalieri de conţinutCompeteţe Activităţi de predare-învăţare Evaluare
crt. specifice
Procedurale Materiale Temporale
-Analiza unui text şi rezumarea informațiilor
din acesta
1.1. -Utilizarea text din manual, imagini pentru
1.2. clasificarea sistemului nervos dupa localizare explicaţia, orală
Organizarea 2.1. si rol conversaţia; manual
sistemul nervos la 2.2. - Utilizarea unor imagini, material biologice demonstrația animatii 3D, 1h -la portfoliu
1. om 3.2. proaspete sau naturalizate, mulaje, colecții problematizarea videoproiector desene:
4.2. pentru observarea caracteristicilor sistemelor Neuronul,
biologice Sinapsa-
- Realizarea de desene, machete ale unor organe, alcatuire
modele ale unor tipuri de organisme
2. Neuronul 1.1. -Analiza unor imagini cu țestului nervos şi Observarea, Planşe, mulaje, 1h orală
1.2. precizarea tipurilor de celule ce îl alcătuiesc: explicaţia, microscop,
2.1. neuroni şi celule gliale conversaţia; preparate
2.2. - Observarea planşei cu tipuri de neuroni microscopice,
3.2. - Identificare componentelor neuronului atlase.
4.2. - Stabilirea rolurilor acestuia
- Definirea şi explicarea proprietățiilor
neuronului prin corelarea structurii acestuia
-extragerea informatiilor din text, imagini pentru orala
descoperirea caracterelor morfo-anatomice ale
MS, inclusiv a structurilor de protectie -la portfofoliu
-microscopie pentru observarea structurii interneexplicaţia, desen
1.1. a MS si realizarea unui desen cu sectiune prin conversaţia; manuale, plansa, ,,Sectiune prin
3 Maduva spinarii si 1.2. maduva spinarii demonstrația atlase de maduva spinarii
nervii spinali 2.1. -utilizarea imagini, pentru identifcarea nervilor problematizarea anatomie a (si
2.2. spinali dupa localizare si distributia lor in modelarea omului,, 1h alcatuirea unui
3.2. orgaanism microscop/ nerv spinal)
4.2. -utilizarea imagini si realizarea unui desen videoproiector
pentru identificarea elementelor componente ale
nervilor spinali

4. Funcțiile maduvei 1.1. lucrari practice: evidentierea reflexelor rotulian explicaţia, manuale 1h orală
spinarii 1.2. si achilean conversaţia; plansa
2.1. - descoperirea elementelor componente ale demonstrația tabla
2.2. arculului reflex pe baza textului si imaginilor modelarea markere
3.2. din manual si reprezentarea lor in desen (rosu/albastru
4.2. - compararea refelexelor osteotendinoase si
nociceptive si pe baza unor imagini pentru
identificarea caracteristicilor lor
-extragerea informatiilor din text si imagini din
manual pentru identificarea caracterelor morfo-
anatomice ale trunchiului cerebral , orala
-utilizarea unor imagini pentru identificarea
1.1. distributiei substantei ale si a substantei cenusii explicaţia, manual, -la portofoliu
5 Trunchiul cerebral 1.2. -extragerea informatiilor din text, imagini pentruconversaţia; planşa, 1h desen
și nervii cranieni 2.1. identificarea caracterelor generale ale nervilor demonstrația plase A4, mulaj, ,,Arii corticale”
2.2. cranieni-origine, tipuri problematizarea atlase de “Nervi
3.2. -utilizarea imaginilor pentru identificarea rolului modelarea anatomie a cranieni”’
4.2. lor, a teritoriilor inervate si consemarea datelor omului
in tabele
6. Cerebelul și 1.1. - extragerea informatiilor din text si imagini din explicaţia, manual, 1h orala
diencefalul 1.2. manual pentru identificarea caracterelor morfo- conversaţia; planşa,
2.1. anatomice ale cerebelului și ale diencefalului, demonstrația plase A4, mulaj, -la portofoliu
2.2. -utilizarea unor imagini pentru identificarea problematizarea atlase de desen
3.2. distributiei substantei ale si a substantei cenusii modelarea anatomie a ,,Cerebelul”
4.2. omului “Diencefalul”’

7. Emisferele cerebrale 1.1. - extragerea informatiilor din text si imagini explicaţia, manual, 1h orala
1.2. pentru identifcarea caracterelor morfo- conversaţia; planşa,
2.1. anatomice ale emisferelor cerebrale demonstrația plase A4, mulaj, -la portofoliu
2.2. -observarea imagini-sectiune prin emisferele problematizarea atlase de desen
3.2. cerebrale in vederea identifcarii distributiei modelarea anatomie a ,,Emisferele
4.2. substantei cenusii si a substantei albe omului cerebrale”

-dezbateri vizand comportamente de risc pentru


sistemul nervos- privarea de somn, stresul si orala
drogurile
-conceperea unor scheme, grafice, tabele pentru manual -la portfofoliu
8 Igiena vieţii 1.1. evidențierea legăturilor cauzale între procese, braistorming fise de lucru alcatuiea unui
intelectuale 1.2. influența unor factori asupra proceselor problematizarea -diferite cazuri in 1h ,,Program de
2.1. fiziologice studiate (de exemplu: numărul orelor dezbaterea vederea activitate
2.2. de somn și atenția, consumul de alcool și explicatia dezbaterilor saptamanal’’
3.2. echilibrul, consumul de cofeină și randamentul
4.2. intelectual etc.)
-formularea de concluzii (de exemplu:
formularea unor reguli de igienă/ stil de viață
sănătos, pe baza informațiilor extrase din
diferite surse de documentare, privind funcțiile
de relație
-vizionarea materialului video din manualul
digital in scopul descoperirii simptomelor celor
mai frecvente afectiuni ale sistemului nervos
-extragerea de informatii din text, imagini, orala
material video pentru descoperirea
1.1. particularitailor SN la vertebrate in corelatie cu -la portofoliu
Particularităţi ale 1.2. abilitatile care apar/ se dezvolta la diferite grupe conversatia manual 1h fisa de lucru
9. sistemului nervos la 2.1. de vietuitoare in serie animala explicatia planse (tabel sintetic-
vertebrate 2.2. -stabilirea unor criterii de comparare și Particularitati
3.2. clasificare a unor structuri, procese în scopul ale SN la
4.2. identificării vertebrate)
asemănărilor și deosebirilor dintre ele
-stabilirea unor criterii de compararae a
organelor SN in vederea conceperii unor tabele
sistematice referioare la grupa de vertebrate-
abilitati- particulariti ale SN
planşe,
1.1. -reactualizarea și fixarea cunoștințelor privind explicaţia, mulaje,
10 Recapitulare 1.2. funtia de relatie demonstrația atlase, 1h orală
2.1. problematizarea fise de lucru
2.2.
3.2.
4.2.

1.1. - Rezolvarea unui test ce sumarizează întreaga Conversația,


1.2. informație acumulată la nivelul acestei unități problematizareatest scris/ scrisă /
11 Evaluare 2.1. de învățare test on-line/ 1h test on-line/
2.2. - Discutarea unor răspunsuri ale acestuia porfofolii prezentari de
3.2. portofolii
4.2.
Unitate de învățre: Funcția de relație- Organele de simț
Numar de ore alocate- 9

Resurse
Nr. Detalieri de Competeţe Activităţi de predare-învăţare Evaluare
crt. conţinut specifice
Procedurale Materiale Temporale

-utilizarea de text, imagini pentru descoperirea


rolului organelor de simt, al receptorilor
-extragerea informatiilor din text si imagini
pentru evidentierea structurii morfo-anatomice a orală
1.1. pielii convesatia material video
1 Organele de simț la 1.2. -lucrari practice-evidentierea discriminarii explicatia videoproiector, 1h la portofoliu
om. Pielea 1.3 tactile, a sensibilitatii termice si dureroase investigatia manual desen
2.1. -dezbareri pe teme vizand igiena/ mulaj ,,Structura
3.2. comportamente de risc pentru evidentierea fise de lucru pielii’’
4.2. relatiilor dintre propriul comportament si starea
de sanatate
-formularea unor reguli de igiena/ stil de viata
sanatos pe baza informatiilor extrase din diverse
surse de documentare pentru mentinerea
sanatatii
orală
videoproiector,
- utilizarea de text, imagini pentru descoperirea material ppt la portofoliu
Ochiul și simțul 1.1. rolului ochilor, organele anexe, tunicile globului explicaţia, materiale pentru desen-
2 văzului 1.2. ocular si alcatuirea sistemului dioptric conversaţia; disectie pe glob 1h ,,Structura
Structura ochiului 1.3 -activitate practica- disectia ochiului de mamifer investigatia ocular/ material globului
2.1. -realizarea unui desen ce ilustreaza strucura filmat ocular’’
3.2. globului ocular atlase, mulaj
4.2. manuale
fise de lucru
1.1. -utilizarea de text si imagini pentru descoperirea videoproiector,
1.2. formarii imaginilor pe retina material ppt observarea
Ochiul și simțul 1.3 -realizarea unor experimente demonstrative- explicatia atlase, plansa sistematica
văzului 2.1. reflexul pupilar fotomotor, determinarea conversatia manuale
Fiziologia ochiului 3.2. campului vizual monocular si binocular. investigatia fise de lucru
4.2.
3 Defecte de vedere. 1.1. - dezbareri pe teme vizand igiena/ explicatia videoproiector, 1h observarea
Igiena ochilor 1.2. comportamente de risc pentru evidentierea conversatia material ppt sistematica
1.3 relatiilor dintre propriul comportament si starea investigatia atlase, plansa
2.1. de sanatate manuale la portofoliu
3.2. -formularea unor reguli de igiena/ stil de viata fise de lucru ,,Defecte ale
4.2. sanatos pe baza informatiilor extrase din diverse vederii si
surse de documentare pentru mentinerea corectarea lor’’
sanatatii
-utilizarea text, imagini, film pentru a descoperi observarea
-lucrari practice- evidentierea relului manual, atlase, sistematica
4 Urechea și simțul 1.1. pavilionului urechii, determinarea acuitatii mulaj
auzului și al 1.2. auditive, probe de echilibru static si cinetic explicaţia, fise de lucru 1h -la portfoliu:
echilibrului 1.3 -dezbareri pe teme vizand igiena/ conversaţia; desen
2.1. comportamente de risc pentru evidentierea investigatia ,,Structura
3.2. relatiilor dintre propriul comportament si starea urechii’’
4.2. de sanatate
-extragerea informatiilor din text, imagini pentru
a descoperi rolul nasului, anatomia si fiziologia observarea
analizatorului oflactiv sistematica
-lucrare practica- adaptarea receptorilor olfactivi
1.1. -dezbareri pe teme vizand igiena/ explicaţia, manuale, la portofoliu-
5 Nasul și simțul 1.2. comportamente de risc pentru evidentierea conversaţia; material video, 1h desen
mirosului 1.3 relatiilor dintre propriul comportament si starea investigatia videoproiector ,,Structura
2.1. de sanatate fise de lucru analizatorului
3.2. -formularea unor reguli de igiena/ stil de viata olfactiv ’’
4.2. sanatos pe baza informatiilor extrase din diverse
surse de documentare pentru mentinerea
sanatatii
-extragerea informatiilor din text, imagini pentru
a descoperi rolul limbii, anatomia si fiziologia
analizatorului gustativ manual,altase observarea
1.1. -lucrare practica- determinarea acuitatii planse sistematica
1.2. gustative, evidentierea hartii gusturilor pe limba explicaţia, pahare, subsr
Limba și simțul 1.3 -dezbareri pe teme vizand igiena/ conversaţia dulci, acra,amara 1h la portofoliu-
gustului 2.1. comportamente de risc pentru evidentierea investigatia si sarata, desen
3.2. relatiilor dintre propriul comportament si starea betiosare cu vata, ,,Structura
4.2. de sanatate fise de lucru limbii’’
-formularea unor reguli de igiena/ stil de viata
sanatos pe baza informatiilor extrase din diverse
surse de documentare pentru mentinerea
sanatatii

-stabilirea unor criterii de comparare a unor


structuri-organele de simt la vertebrate- in observarea
Particularități ale scopul identificarii asemanarilor si deosebirilor sistematica
6 organelor de simț 1.1. dintre ele converstia material video
la vertebrate 1.2. -extragerea de informatii din text, imagini, film explicatia videoproiector 1h
1.3 pentru identificarea particularitatilor organelor encinclopedii, la portofoliu
2.1. de simt la vertebrate internet -pe CD-
3.2. -realizarea unui material eleaborat cu mijloace ,,Particularitati
4.2. TIC in scopul expunerii unor informatii extrase ale organelor de
din alte surse de documentare referitoare la simt la
particularitatilor organelor de simt la vertebrate vertebrate’’

1.1. -conceperea unor tabele recapitulative, observatia manual


7 Recapitulare 1.2. chestionare, rebusuri conversatia, fise de lucru 1h orală
1.3 -realizarea de scheme conceptuale, planuri explicatia
2.1. logice
3.2.
4.2.
-Rezolvarea unui test ce sumarizează întreaga Conversația, test scris/ proba scrisă /
8 Evaluare 1.1. informație acumulată la nivelul acestei unități problematizarea test on-line/ 1h test on-line/
1.2. de învățare porfofolii prezentari de
1.3 - Discutarea unor răspunsuri ale acestuia portofolii
2.1.
3.2.
4.2.
Unitate de învățre: Funcția de relație- Glandele endocrine
Numar de ore alocate-3
Nr.crt. Detalieri de Competente Resurse Evaluare
conţinuturi specifice Activităţi de învăţare Procedurale; materiale;
forme de organizare
1. -extragerea de informatii din text si imagini pentru
a obtine informatii despre localizarea glandei hipofize, a -manual, videoproiector,
caracterelor morfo- anatomice ale adenohipofizei si internet, planse A3– glanda
1.1. neurohipofizei hipofiza -observarea
Hipofiza 1.2. -lucrare practica de microscopie si microscopie virtuala http://faculty.cord.edu/todt/ sistematica
2.1. pentru identificarea structurii microscopice a hipofizei, a 336/lab/endocrine/pituitary/
3.1. corelatiei zona a hipofizei-hormoni sintetizati-rolul pituitary3.htm -proba scrisa
3.2. acestora -fise de lucru
4.2. - extragerea informației din tabele pentru identifica -portofoliu
disfunctiile ale secretiei de hormoni hipofizari si tabloul
clinic ce insotesc aceste disfunctii
-proiect digital-Realizează o scurtă documentare pe
internet despre bolile determinate de disfuncțiile hipofizei
și stabilește tabloul clinic al acestora, însoțit de imaginile
corespunzătoare.
2. - extragerea informatiilor din fragmente de text , desene
pentru localizarea glandei tiroide si identificarea -manual, videoproiector,
caracterelor morfo-anatomice internet, planse A 3–foto
1.1. -lucrare practica de microscopie si microscopie virtuala: microscopica: sectiune prin -observarea
1.2. sectiune prin pancreas vazuta la microscop pentru a glanda tiroida sistematica
Tiroida 2.1. identifica foliculii tiroidinei, celulele speciale C https://www.nku.edu/~dem
3.1. -folosirea informatiilor din fragmente de text pentru a pseyd/thyroid-slide.html -proba scrisa
3.2. identifica rolul hormonilor tiroidieni
4.2. -extragerea informatiilor din fragmente de text , imagini
pentru identificarea tabloului clinic in disfunctii ale -fise de lucru
tiroidei
-ateliere de lucru pentru elaborarea/confecționarea unor
materiale de promovare a unui stil de viață sănătos-
importanta sarii iodate in alimentatiei.
3. -lucrul cu manual, utlizarea text si imagini pentru
identificarea caracterelor morfo-anatomice ale glanelor
endocrine -manual, videoproiector, -observarea
-lucrare practica de microscopie si microscopie virtuala internet, planse A 3–foto sistematica
1.1. pentru identificarea zonelor corticala si medulara a microscopica: sectiune prin
Glandele suprarenale 1.2. glandelor suprarenale, corelarea acestor zone cu hormonii glandele suprarenale -proba scrisa
2.1. produsi- efectele hormonilor https://www.wikiwand.com
3.1. -utilizarea tabelelor si imaginilor pentru identificarea /en/Adrenal_gland
3.2. hormonililor produsi, a rolului lor si a zonelor gl.
4.2. suprarenale unde se produc acestia
-extragerea din tabele a informatiilor referitoare la -fise de lucru
disfunctii ale gl. suprarenale si manifestarea lor
-folosirea informatiilor din text si imagini pentru
identificarea caracterelor morfo-anatomice ale -manual, videoproiector,
pancreasului internet, planse A 3–foto -observarea
Pancreasul endocrin 1.1. -utilizarea textului din manual pentru argumetarea faptului microscopica: sectiune prin sistematica
1.2. ca este glanda mixta pancreas
2.1. -lucrare practica de microscopie si microscopie virtuala https://www.researchgate.n -proba scrisa
3.1. pentru identificarea pancreasului endocrin si a celui et/figure/Microscopic-
3.2. exocrin, corelarea dintre aceste zone-produsii de secretie aianatomy-of-the-half-
4.2. acestor zone annulus-of-pancreatic-
-utilizarea textului din manual pentru identificarea tissue-under-low-
corelatiei hormoni produsi de pancreas- rolul acestora power_fig2_276173854
-extragerea de informatii din texte pentru formarea unei
imagini a tabloului clinic in disfunctii ale pancreasului -fise de lucru
Unitate de învățare: Recapitulare si evaluare semestriala
Numar de ore alocate- 3

Resurse
Nr Detalieri de Competeţ Activităţi de predare-învăţare Evaluare
. conţinut e specifice Procedurale Materiale Temporal
crt e
.
1. Recapitulare Toate - Analiza unor situații-problemă cu -explicaţia, materiale 3h
finala competen ajutorul unor modele grafice conversaţia, video,
tele - Stabilirea şi asumarea unor reguli de demonstrația, manuale,fiș Orală
comunicare în diferite contexte problematizare e de lucru scrisă
- Schematizarea informației a atlase
- Reactualizarea cunoştințelor anatomice
Unitate de învățre: Funcția de relație- Sistemul locomotor
Numar de ore alocate-6
Nr.crt.Conţinuturi Competente Resurse Evaluare
specifice Activităţi de învăţare Procedurale; materiale;
forme de organizare
1. Sistemul osos. Tipuri de -realizarea de observatii macroscopice asupra unori -manuale, altase -observarea
oase, compoziție, rol 1.1 magini, mulaje pentru identificarea tipurilor de oase pe -mulaj-scheletul uman sistematica
1.2 baza caracteristicilor lor -videoproiector, internet -la portofoliu
1.3 https://www.youtube.com/ desen
1.3 -realizarea/interpretarea unor desene, mulaje ce ilustreaza watch?v=XSyWgLz47c8 ,,Alcatuirea
aspecte ale sistemului locomotor Structure of Bone unui os lung’’
2. -manuale, altase -observarea
-mulaj (scheletul uman) sistematica
https://www.youtube.com/
watch?v=hmNI38Gwrl0 -la portofoliu
1.1 Skull (cranium) - Overview plansa cu
Scheletul omului 1.2 - realizarea de observatii macroscopice asupra unori of the bones of the skull ,,Sistemul
1.3 magini, mulaje pentru identificarea oaselor ce formeaa (3D animation) osos’’
3.1 scheletul capului, trunchiului si membrelor precum si a https://www.youtube.com/ și
caracteristicilor lor watch?v=SiBzCpg6vu8 ,,Scheletul
The Skeletal System - capului’’
-lucrare practica –evidentierea sarurilor minerale si a Educational Video about Adnotate de
substantelor organice Bones for KIds elevi
-fisa de lucru
-interpretarea unor desene, mulaje ce ilustreaza aspecte ale -spirtiera, -sol. HCl 15%,
sistemului locomotor sol. H2SO4 15%
-microscoape, lamele
-videoproiector, internet
https://www.youtube.com/
watch?v=TzuCb8qgA8g
Chemistry of bones
3. -realizarea de observatii macroscopice asupra unori -observarea
magini, mulaje pentru identificarea oaselor ce formeaa -manuale, altase sistematica
Sistemul muscular. 1.1 scheletul capului, trunchiului si membrelor precum si a -plasa
1.2 caracteristicilor lor -la portofoliu
Principalele grupe 1.3 -fisa de lucru desen
de mușchi scheletici 3.1 -lucrare practica- microscopie- observatii microscopice -microscop, preparate ,,Alcatuirea
asupra fibrei musculare striate microscopice fixe (tesut unui muschi
osos compact si tesut osos striat’’
-adnotarea/interpretarea unor planse ce ilustreaza spongios) si plansa
sistemului muscular, fibra musculara striata, placa motorie ,,Sistemul
-videoproiector, internet, muscular’’
microscopie virtuala adnotate de
elevi
4. -extragerea de infromatii din text, imagini pentru
identificarea alcatuirii placii motorii -observarea
-inregistrarea datelor privind fiziologia sistemului sistematica
1.1 locomotor sub diferite forme -manual
Proprietățile mușchilor 1.2 -lucrare prcatica- evidentierea proprietatilor muschilor -videoproiector/ internet -la portofoliu
1.3 -realizarea de investigatii pentru evidentierea unor procese desen
fiziologice - miscarea de flexie/ extensie a bratului ,,Sectiune prin
fibra musculara
striata’’
5. -manual, atlase
-extragerea de infromatii din text, imagini pentru structurii -videoproiector, internet -observatia
unei articulatii, tipuri de articulatii, tipuri de parghii https://www.youtube.com/ sistematica
1.1 -realizarea/ interpretarea unor machete, modele functionalewatch?v=yYEXQbPq5jM - la portofoliu
Articulațiile. Relația 1.2 ale unor structuri, construite din diverse materiale (de ex. Joints in Our Body desen
mușchi-oase-articulații 1.3 un model al relatiei functionale dintre oase si muschi, ,,Tipurile de
în realizarea mișcărilor 3.1 modele ale unor tipuri de articulatii https://www.youtube.com/ pârghii din
watch?v=d1wS_OlJzmI organismul
Joints and levers in the uman’’
human body || 3D
Animation||Education
Biology
-formularea unor reguli de igiena/ stil de viata sanatos, pe
baza informatiilor extrase din diferite surse de -observarea
Igiena sistemului 2.2 documentare, privind sistemul locomotor sistematica
locomotor 4.1 -atelier de lucru pentru elaborarea/ confectionarea unor
4.1 materiale de promovare a unui stil de viata sanatos -manual, -la portofoliu
-promovarea unor atitudini corecte pentru mentinerea -videoproiector, internet ,,Program
integritatii anatomice si functionale a sistemului locomotor -fise de lucru personal de
(de ex. Dozarea efortului in timpul activitatilor fizice activitate
pentru prevenirea deformarilor coloanei vertebrale etc.) zilnică’’
-realizarea unui program personalizat de activitate zilnica
6.

Adaptări ale locomoției 2.1 -observarea


vertebratelor 2.2 sistematica
la diferite medii de viață -realizarea de tabele comparative privind particularitatile
sistemul locomotor in functie de mediul si modul de viata -manual, -portofoliu in
-videoproiector, internet, format digital
-elaborarea si prezentarea de referate cu mijloace TIC pe
tema lectiei

Unitate de invatare: Functia de relatie recapitulare


Nr de ore: 5 ore

1. Integrarea functiilor 1.1, 1.2, 1.3 -conceperea de tabele recapitulative, chestionare manual, atlase de observarea
de relatie 2.1, 2.3 -prezentarea unor machete, portofolii, portofolii in anatomie umana sistematica
3.1, 3.2 format digital -plansa -evaluare
4.1, 4.2 -videoproiector, internet orala
-fisa de lucru
-portofolii
-portofoliu in format
digital

1.1, 1.2, 1.3 manual, atlase de observarea


2. Elemente de igiena si 2.1, 2.3 -conceperea de tabele recapitulative, chestionare anatomie umana sistematica
de prevenire a 3.1, 3.2 -prezentarea unor machete, portofolii, portofolii in -plansa -evaluare
imbolnavirilor 4.1, 4.2 format digital -videoproiector, internet orala
-fisa de lucru
-portofolii
-portofoliu in format
digital
1.1, 1.2, 1.3 -conceperea de tabele recapitulative, chestionare
3. Recapitulare 2.1, 2.3 -prezentarea unor machete, portofolii, portofolii in -manual, atlase de anatomie observarea
umana
3.1, 3.2 format digital -plansa
sistematica
4.1, 4.2 -videoproiector, internet -portofoliu
-fisa de lucru
-portofolii
-portofoliu in format digital
4.
1.1, 1.2, 1.3 -portofolii
Evaluare 2.1, 2.3 -conceperea de tabele recapitulative, chestionare -proba scrisa/
3.1, 3.2 -prezentarea unor machete, portofolii, portofolii in verificare
4.1, 4.2 format digital online
(test quizze)

Unitate de învățre: Funcția de reproducere


Numar de ore alocate-20

Resurse
Activităţi de predare-învăţare Evaluare
Nr. Detalieri de Competeţe
crt. conţinut specifice Procedurale Materiale Temporale

orală
-extragerea de informatii din film pentru material video
descoperirea importantei reproducererii la plante videoproiector, la portofoliu
1.1 -lucrari practice-evidentierea componentelor vizionare de manual, 2h colaj
1.2 florii la angiosperme si a functiilor fiecareia film planse de ierbar, ,,Identificarea
1 Reproducerea la 1.3 -stabilirea unor reguli de conduita in vederwa explicatia material vegetal pe baza
plante 3.1 desfasurarii eficiente a investigatiei in echipa viu (piciorul aspectului
-realizarea unui desen pentru consemnarea cocosului) florilor a 10
componentelor florii la angiosperme si a rolului mulaj- ,,Floarea’’ specii de plante
fiecarei componente dicotiledonate
-alcatuirea unei colectii de flori pentru si a 10 plante
observarea caracteristicilor si a diversitatii unor monocotiledona
organe te din regiune’’

-extragerea de informatii din text, imagini, film orală


pentru descoperirea functiilor florii- polenizarea animatii 3D-
si fecundatia ,,Fecundatia si la portofoliu
1.1 -microscopie- evidenţierea morfologiei şi explicaţia, polenizarea’’ desen-
2 Fructul si 3.1 structurii conversaţia; videoproiector, 2h ,,Imagine
samanta.Germinați3.2 grăunciorului de polen la tradafirul japonez microscopie; manuale microscopica a
a semințelor. -alcatuirea unei colectii de fructe uscate, semintedemonstrația fise de lucru grauncioarelor
pentru observarea caracteristicilor si diversitatii problematizarea creioane colorate, de polen
unor organe coli A4 observate’’
-utilizarea imaginilor pentru a compara
alcatuirea semintelor plantelor dicotiledonate si farfurie de -la portfoliu:
a celor monocotiledonate plastic, vată, fisa de
utilizarea text, imagini, film pentru a descoperi şerveţel alb, 10 observatie
ce este germinatia si etapele germinatiei seminţe de ,,Germinatia
-lucrare practica- observarea germinării, fasole, fişă de semintelor’’
creşterii şi dezvoltării la planta de fasole si observaţie
consemnarea datelor in fisa de observatie
-elaborarea fiselor de observatie cu respectarea
etapelor de desfasurare a investigatiei
-extragerea informatiilor din text, imagini, film
pentru identificarea etapelor care formeaza orala
ciclul de viata a plantelor, cecresterii si in timpul
devoltarii, la portofoliu-
Cresterea si 1.1 -realizarea unor investigatii pentru evidentierea explicaţia, manuale, fisa de lucru
3 dezvoltarea 1.2 influentei factorilor de mediu asupra conversaţia; material video, 1h ,, Influenat
plantelor 1.3 germinatiei, a cresteri si dezvoltarii plantelor demonstrația videoproiector factorilor de
-stabilirea unor reguli de conduita, in vederea problematizarea fisa de lucru mediu asupra
desfasurarii eficiente a investigatiilor in echipa cresterii, a
-alegerea sarcinilor in cadrul echipelor ce cresterii si
realizeaza investigatia dezvoltarii
-elaborarea fiselor de observatie cu respectarea plantelor’’
etapelor de desfasurare a investigatiei
- utilizarea textelor, imaginilor pentru
clasificarea plantelor in functie de ciclul de viata
-observarea material vegetal viu pentru
demonstrarea reproducerii vegetative a plantelor
-stabilirea unor criterii de comparare si
1.1 clasificare a reproducerii vegetative in scopul manual, orala
1.2 identificarii asemanarilor si deosebirilor intre eleexplicaţia, bulbi, rizomi,
4 Reproducerea 1.3 -observarea macroscopica de bulbi, rizomi, conversaţia tuberculi, fise de 1h proiect de grup
vegetativa la plante 3.2 tuberculi in vederea descoperirii alcatuirii demonstrația lucru (pag 87, manual
organelor ce asigura reproducerea vegetativa material video, Saitan si colab.)
naturala videoproiector
-vizionare de film pentru descoperirea
metodelor artificiale de reproducere la
plante:butasirea, altoirea, marcotajul
-realizarea unor lucrari de inmultire a plantelor
ornamentale/ de cultura prin insamantare,
butasire, altoire
-utilizarea de text, material video (din manualul
digital) sau de pe internet pentru descoperirea material video orala
1.1 altor tipuri de reproducere: diviziune directă, videoproiector
5 Alte tipuri de 1.2 înmugurire şi prin spori converstia drojdie de bere, la portofoliu
reproducere 3.1 -lucrare practica- realizarea de observatii explicatia pahar, zahăr, 1h fisa de lucru-
3.2 microscopice pentru evidenţierea reproducerii modelarea microscop, lame, ,, Evidenţierea
prin înmugurire la drojdia de bere si realizarea lamele reproducerii
unui desen cu imaginea microscopica fise de lucru prin înmugurire
-elaborarea fiselor de lucru cu respectarea la drojdia de
etapelor de desfasurare a investigatiei bere’’
- modelarea din plastilina a unor procese
(diviziune bacteriilor, inmugurirea drojdiilor)

-extragerea de informatii din textm imagini, film manual


pentru descoperirea rolului reproducererii la om, atlas de anatomie
a caracterelor morfo-anatomice ale gonadelor a omului observarea
1.1 feminine si a functiei exo- si endocrine ale sistematica
1.2 acestora material video
6 Sistemul 1.3 -adnotarea unor planse in alb pentru explicatia videoproiector 1h la portofoliu:
reproducător 3.1 evidentierea organelor componente ale SR conversatia desen
feminin feminin microscopie planse ,,Ovulul-
-microscopie- observarea unei sectiuni prin orar neadnotate alcatuire,,
de mamifer pentru evidentierea foliculilor
ovarieni in diferite stadii de evolutie preparate fixe
-realizarea unor desene cu imaginea microscop
microscopica a ovulului in scopul evidentierii
structurii acestuia
- utilizarea de texte, imagini pentru manual, observarea
identificarea caracterelor morfo-anatomice ale atlase de sistematica
organelor componente ale SR masculin anatomie a
Sistemul 1.1 -adnotarea unor planse in alb pentru explicaţia, omului, la portofoliu:
7 reproducător 1.2 evidentierea organelor componente ale SR conversaţia; 1h ,,Spermatozoidul
masculin 2.2 masculin microscopie planse -alcatuire,,
3.1 -microscopie- observarea unei sectiuni prin neadnotate
testicul de mamifer si realizarea desenului proiect-referat
imaginii microscopice preparate fixe (pag 95, Șăitan si
-realizarea desenului unui sprematozoid pentru microscop colab)
identificarea partilor sale componente
-elaborarea si prezentarea de referate pe o tema
data
-utilizarea text, imagini, grafice pentru a observarea
Modificări descoperi modifcari hormonale ce apar la sistematică
hormonale, 1.1 pubertate, a cauzelor ce determina aceste explicaţia, manual 2h
8. somatice, afectiv- 2.2 modificari hormonale conversaţia; videoproiector la portfoliu:
emoţionale 3.1. -utilizarea textului si imaginilor pentru a observatia eseu
şi 3.2 descoperi somatice, afectiv-emoţionale şi ,,Pubertatea- o
comportamentale comportamentale ce apar la fete la vârsta experineta
la vârsta pubertăţii pubertăţii normala’’
-utilizarea textului si imaginilor pentru a
descoperi somatice, afectiv-emoţionale şi
comportamentale ce apar la baieti la vârsta
pubertăţii
-elaborarea si prezentarea unor referate pe o
tema data si formularea unor concluzii in scopul
interpretarii informatiilor stiintifice referitoare la
pubertate
-utilizarea de text, imagini, film pentru a
descoperi procele care au loc in timpul observarea
conceptiei sistematică
-utilizarea textului pentru identifcarea semnelor
Concepția. De la 1.1 de sarcina explicaţia, manuale, la portofoliu:
9. fecundaţia ovulului1.2 -utilizarea de text, imagini pentru obtinerea de conversaţia; material video, 2h eseu cu tema
la naştere 1.3 informatii referitoare la dezvoltarea intrauterina- observatia videoproiector, ,,Călătoria mea
2.2 organele care asigura protectia, legatura si atlase de de la fecundaţie
schimbul de substante dintre fat si organismul anatomie la naştere’’
mamei, obtinerea de informatii referitoare la
corelatia dintre perioada sarcinii si evenimentele
din timpul dezvoltarii sarcinii
-elaborarea si prezentarea unor referate pe o
tema data si formularea unor concluzii in scopul
interpretarii informatiilor stiintifice referitoare la
conceptie
--intalniri cu specialisti in scopul identificarii
unor comportamente de risc si al realizarii de
predictii referitoare la consecintele medicale si manual, observarea
sociale ale adoptarii unor astfel de dezbaterea material video sistematica
1.1 comportamente- sarcina la varsta nepotrivita explicaţia, videoproiector
Contracepția 2.1 -analiza unor date statistice: ex corelarea dintre conversaţia la portofoliu:
2.2 comportamentul sexual iresponsabil- sarcina demonstrația eseu cu tema
4.2 nedorita in scopul identificarii ,,Contraceptia’’
comportamentelor de risc
--extragerea de informatii din text, imagini,
tabele referitoare la corelatia dintre metodele
contraceptive-mijloace-metoda de actiune –
eficienta
--elaborarea si prezentarea unor referate pe o
tema data si formularea unor concluzii in scopul
interpretarii informatiilor stiintifice referitoare la
contraceptie
-dezbateri, mese rotunde pe teme vizand igiena/
comportamente de risc/ mituri privind functiile
Igiena sistemului de reproducere observarea
10. reproducător la 1.1 -intalniri cu specialisti in scopul identificarii dezbaterea manual sistematica
om. Infecţii cu 2.1 unor comportamente de risc si al realizarii de converstia material video 2h
transmitere 2.2 predictii referitoare la consecintele medicale si explicatia videoproiector la portofoliu:
sexuală 4.2 sociale ale adoptarii unor astfel de ex 1,2,3/ pag
comportamente- BTS 105- Șăitan și
--analiza unor date statistice: ex corelarea dintre colab.)
comportamentul sexual iresponsabil- ITS
nedorita in scopul identificarii
comportamentelor de risc
-formularea unor reguli de igiena pe baza
discutiilor, informatiilor extrase din diferite
surse de documentare privind functiile de
reproducere
-extragerea de informatii din text, imagini, film observatia
11. Particularităţi ale referitoare la particularitati ale reproducerii observatia manual sistematica
reproducerii 1.1 sexualte la vertebrate – pesti, amfibieni, reptile, conversatia material video 2h
sexuate la 3.2 pasari, mamifere explicatia videoproiector la portofoliu:
vertebrate -identificarea criteriilor de comparatie ale ex 1,2,3/ pag 105
particularitatilor reproducerii sexuate la (Șăitan și colab.)
vertebrate in scopul completarii unor tabele
sintetice
-vizioanare de film, utilizarea de texte, imagini
pentru obtinerea de informatii referioare la
comportamentele de reproducere in lumea
vertebratatelor, la strategiilor de reproducere, observarea
Comportamente de1.1 grija fata de ponta si de urmasi observatia manual sistematica
12. reproducere în 1.2 -realizarea unor investigatii pentru observarea conversatia material video 1h
lumea 1.3 comportamentului de reproducere la diferite explicatia videoproiector
vertebratelor 3.2 grupe de vertebrate la portofoliu-
-stabilirea resurselor disponibile pentru fisa de observatie
observarea comportamentului reproductiv la
animale
-elaborarea unor fise de observatie cu
respectarea etapelor de desfasurare a
investigatiei
-formularea de concluzii pe baza informatiilor
extrase din diferite surse de documentare
privind comportamente de reproducere in lumea
vertebratelor

13. Recapitulare 3.1 -conceperea unor tabele recapitulative, observatia manual observatia
3.2 chestionare conversatia, fise de lucru 1h sistematica
-crearea de rebususri, hărti conceptuale utilizand explicatia
aplicatii on-line si off-line

1.1, 1.2, 1.3 test scris/ proba scrisă /


2.1, 2.2 test on-line/ 1h test on-line/
14. Evaluare 3.1, 3.2 porfofolii prezentari de
4.1, 4.2 portofolii

Unitate de învățare: Mecanisme de autoreglare: feedback, termoreglare, bioritm


Numar de ore alocate- 2 ore

Resurse
Nr. Detalieri de conţinutCompeteţe Activităţi de predare-învăţare Evaluare
crt. specifice Procedurale Materiale Temporale
1. Mecanisme de 1.1, 1.2, - vizioanare de film, utilizarea de texte, -explicaţia, materiale 2h
autoreglare: 2.1, 3.1,4.1. imagini pentru obtinerea de informatii conversaţia, video,
feedback, referioare la homeostazie și la mecanismele demonstrația, manuale, orală
termoreglare, de păstrare a ei problematizarea atlase
bioritm - vizioanare de film, utilizarea de texte,
imagini pentru obtinerea de informatii
referioare la termoreglare și bioritm

Unitate de învățare: Recapitulare finală


Numar de ore alocate- 3

Resurse
Nr. Detalieri de conţinutCompeteţe Activităţi de predare-învăţare Evaluare
crt. specifice Procedurale Materiale Temporale

1. Recapitulare finala Toate - Analiza unor situații-problemă cu ajutorul -explicaţia, materiale 3h Orală
competentele unor modele grafice conversaţia, video, scrisă
- Stabilirea şi asumarea unor reguli de demonstrația, manuale,fișe
comunicare în diferite contexte problematizarea de lucru
- Schematizarea informației atlase
- Reactualizarea cunoştințelor anatomice