Sunteți pe pagina 1din 6

CAPITOLUL VI

6. SISTEME INTELIGENTE ŞI INFORMAŢIONALE CU CNC

6.1. SISTEME INTELIGENTE ŞI INFORMAŢIONALE CU CNC


DESTINATE PROCESELOR DE MĂSURARE ÎN 3D CU
PRECIZII SUBMICRONICE ŞI NANOMETRICE

Sistemele inteligente şi informaţionale cu CNC destinate proceselor


de măsurare în 3D cu precizii submicronice şi nanometrice (fig. 1), sunt
concepute şi realizate în soluţii mecatronice care să asigure proceselor
industriale, precizie şi fidelitate, cu valori excepţionale.
Astfel, aceste sisteme inteligente şi informaţionale în 3D asigură
următoarea paletă de caracteristici:

Fig. 1

39
• domeniu de temperatură: 18°C ÷ 22°C;
• viteză rapidă: 200 mm/s;
 L 
• acurateţea: E =  0,48 + 0,1 ⋅ 100 µm ; [L = mm];
 
• domeniu de măsurare: x = 705 mm;
y = 605 mm;
z = 455 mm;
Sistemele inteligente şi informaţionale în 3D sunt constituite în
„maşini de măsurare în coordonate 3D cu CNC”, în „centre de inspecţie în
coordonate 3D cu CNC”, în „roboţi de măsurare în 3D cu CNC”, etc.
Performanţele excepţionale ale acestor sisteme inteligente şi
informaţionale în 3D cu CNC, asigură proceselor de măsurare şi control,
parametrii metrologici de excelenţă, parametrii de mediu foarte bine
stabilizaţi, parametrii dinamici optimizaţi şi parametrii ergonomici înalt
calificaţi.
Din categoria „maşinilor de măsurare în coordonate 3D cu CNC”, se
prezintă, în continuare:
(a) maşina de măsurare în 3D cu CNC, tip QM-M333 Mitutoyo, (fig.
2)

Fig. 2

Această maşină de măsurare în 3D, este flexibilă, are o structură unică


„open-space”, este adaptabilă mediului de lucru, prezintă sistem de
compensare automată pentru variaţia parametrilor de mediu şi este realizată
la parametrii dimensionali de excepţie.
Performanţele tehnico-metrologice sunt:
• domeniul de măsurare: (300 x 300 x 300) mm;

40
 L 
• acurateţea: E =  0,3 + 0,4 ⋅ 100 µm ;
 

(b) maşina de măsurare în 3D cu CNC, tip CRYSTA – PLUS M, (fig.


3).

Fig. 3

Această maşină de măsurare în 3D, este cu manevrare manuală şi


automată, are sisteme de compensare automată a variaţiilor parametrilor de
mediu, are spaţiu optim pentru procesul de lucru şi se prezintă constructiv, în
patru variante sortotipodimensionale.
Caracteristicile tehnice de excepţie sunt:
M544 M574 M776 M7108
• domeniu de 500x400x400 500x700x400 700x700x600 700x1000x600
măsurare
(mm)
• acurateţea  L  L L  L 
E =  0,35 + 0,45E =  0,µ
35 µ
m + 0,45E =  0 µ
m + 0,45E =  0
,45 m + 0,45
,45 µm
[µ m]  100 100 100 100 

41
Domeniul de aplicabilitate este în industria mecanică fină şi
mecatronică.
(c) maşina de măsurare în 3D cu CNC, tip QUICK VISION –
ACCEL, (fig. 4)

Fig. 4

Maşina de măsurare în 3D cu CNC tip QVA, este flexibilă, cu o


structură compactă şi rigidă, este prevăzută cu sisteme automate de
compensare pentru parametrii de mediu şi pentru erorile proprii, este
programabilă şi utilizează software-urile performante ale tehnicii de măsurare
în 3D şi este realizată în şase variante sortotipodimensionale.
Performanţele tehnico-metrologice sunt:
QVA404PT QVA606PT QVA806PT sQVA404PTSQVA606PTSQVA806PT
• domeniu de 400x400 600x650 800x800 400x400 600x650 800x800
x150 x150 x150 x150 x150 x150
măsurare
(mm)
• acurateţea 0,22+0,3L/ 0,22+0,3L/ 0,22+0,3L/ 0,15+0,3L/ 0,15+0,3L/ 0,15+0,3L/
100 100 100 100 100 100
[µ m]

42
Domeniul de aplicabilitate este în industria de mecanică fină şi
mecatronică.
(d) maşina de măsurare în 3D cu CNC, tip QUICK VISION –
HYBRID (fig. 5)

Fig. 5

Maşina de măsurare în 3D cu CNC, tip QVH, este cu un sistem cu


laser pentru măsurare, este flexibilă, are o structură compactă, are sisteme
automate de compensare erori dimensionale şi de mediu, este programabilă şi
acceptă software-uri de ultimă generaţie şi este realizată în nouă
sortotipodimensiuni.
Performanţele tehnico-metrologice sunt:
QVH QVH QVH SQVH SQVH SQVH HQVH HQVH HQVH
302 404 606 302 404 606 302 404 606
• domeniu de 300x 400x 600x 300x 400x 600x 300x 400x 600x
200x 400x 650x 200x 400x 650x 200x 400x 650x
măsurare 200 250 250 200 250 250 200 250 250
(mm)
• acurateţea 0,22+ 0,22+ 0,22+ 0,15+ 0,15+ 0,15+ 0,08+ 0,08+ 0,08+
0,3L/ 0,3L/ 0,3L/ 0,3L/ 0,3L/ 0,3L/ 0,2L/ 0,2L/ 0,2L/
[µ m] 100 100 100 100 100 100 100 100 100

43
Domeniul de aplicabilitate este în industria de mecanică fină şi
mecatronică.
(e) maşina de măsurare în 3D cu CNC, tip QUICKSCOPE, (fig. 6)

Fig. 6

Maşina de măsurare în 3D cu CNC, tip QS este cu sistem de


proiecţie / cu sistem puternic de zoom / cu sistem de focusare, este
programabilă cu software-uri de ultimă generaţie şi este construită în patru
variante sortotipodimensionale.
Caracteristicile tehnice sunt următoarele:
QS-E 1020 QS-L QS-L 1020Z QS-L
1020AF 1020Z/AF
• domeniu de 200x100x150 200x100x150 200x100x150 200x100x150
măsurare
(mm)
• acurateţea 0,3+0,2L/100 0,3+0,2L/100 0,3+0,2L/100 0,3+0,2L/100
[µ m]

Domeniul de aplicabilitate este în industria mecanică fină şi


mecatronică.

44