Sunteți pe pagina 1din 1

AV

P Q TR AFC FC C VC AC TC Aп Tп
1 100           12500     38  
20
2   0   15   45       240  
3             3000 60     54000
4 700         25   85      
5 800     120       140      
6 1000 10           322      
Completați tabelul:

Unde:

P- preț de realizare;

Q- cantitate de producție;

TR- cifra de afaceri;

AFC-costul mediu fix;

AVC-costul mediu variabil;

FC-costul global fix;

VC-costul global variabil;

AC-costul mediu;

TC- costul global total;

Aп- profitul mediu;

Tп- profitul total.