Sunteți pe pagina 1din 5

Implementarea PARȚ 2020 (17 octombrie 2020)

Finisate – 16 proiecte
În curs de implementare – 26 de proiecte
Total – 42 proiecte

Finisate
32%

În curs de implementare
68%

Proiecte Finalizate:

Nr. Denumirea proiectului și localitatea / APC / APL Localitate, APC, APL Buget mii
ord lei
1 Condiții mai bune de studii și creație pentru copiii din grădinița (reparația sălilor instituției) Telița Telița, r. Anenii Noi 234
2 Reparația capitală a sălii de festivități la Gimnaziul Ursoaia, raionul Căușeni Ursoaia, r. Căușeni 269
3 Crearea Centrului de Tineret în satul Mălăieștii Noi, raionul Criuleni Mălăieștii Noi, r. Criuleni 500
4 Amenajarea stadionului multifuncțional din satul Holercani, raionul Criuleni Holercani, r. Criuleni 100
5 Renovarea rețelelor electrice de iluminare stradală în comuna Bălăbănești, raionul Criuleni Bălăbănești, r. Criuleni 180.2
6 Dezvoltarea durabilă a comunei Boșcana, raionul Criuleni prin reabilitarea rețelelor de iluminat public Boșcana, r. Criuleni 300
7 Extinderea rețelei de iluminare stradală în satul Doroțcaia, raionul Dubăsari Doroțcaia, r. Dubăsari 200
8 Extinderea iluminării stradale în comuna Molovata Nouă, raionul Dubăsari Molovata Nouă, r. Dubăsari 200
9 Reparații curente în Oficiile Medicilor de Familie Leuntea și Grădinița din Centrul de Sănătate Copanca, raionul OMF Copanca, Criuleni 377
Căușeni (147 mii MDL au rămas);
10 Extinderea sistemului de iluminare publică în satul Talmaza, raionul Ștefan Vodă Talmaza, r. Ștefan Vodă 220.4
11 Acordarea unui ajutor material unic, în sumă de 100 mii lei, destinat dotării liceelor teoretice din or. Tiraspol, Școlile din SN și mun. 800
Bender, Grigoriopol, Dubăsari, Râbniţa, Gimnaziului Internat din or. Bender, gimnaziilor din satele Corjova şi Bender.
Roghi, raionul Dubăsari – 800 mii MDL
12 Iluminarea stradală în comuna Cocieri, raionul Dubăsari Cocieri, r. Dubăsari 700
13 Renovarea grupului sanitar și igienă personală amplasate în incinta Centrului Multifuncțional Rezina Rezina 158.5
14 Procurarea unei unități de transport (autobuz pentru transportarea elevilor) pentru Liceul Teoretic LT Mihai Eminescu, 515
„Mihai Eminescu”, or. Dubăsari Dubăsari
15 Acordarea suportului financiar pentru asigurarea activității delegației Republicii Moldova în Comisia CUC, MA 200
Unificată de Control
16 Reparația capitală a acoperișului și lucrări exterioare la Oficiul administrativ din satul Sănătăuca, Sănătăuca, Florești 400
raionul Florești

PARȚ 2020

Nr Gradul de realizare
Denumirea activităţilor Beneficiarii Termenul Buget

1 2 3 4 5
1. Dezvoltarea şi modernizarea instituțiilor din sistemul educațional
Acordarea unui ajutor material unic, în sumă de 100 mii lei, destinat Ministerul Trimestrul 800,0 Finalizat
dotării liceelor teoretice din or. Tiraspol, Bender, Grigoriopol, Educației, Culturii IV
1. Dubăsari, Râbniţa, Gimnaziului Internat din or. Bender, gimnaziilor și Cercetării
din satele Corjova şi Roghi, raionul Dubăsari.
Procurarea unei unități de transport (autobuz pentru transportarea Ministerul Trimestrul 515,0 95% / În curs de realizare
2. elevilor) pentru Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, or. Dubăsari Educației, Culturii IV Urmează să ajungă autocarul.
și Cercetării
Reparația capitală a acoperișului asupra sălii de festivități și sălii sport Consiliul Raional Trimestrul 500,0 90 % / În curs de realizare
3. a Liceului Teoretic „Olimp”, or. Rezina Rezina IV
Condiții mai bune de studii și creație pentru copiii din grădinița – Primăria Telița Trimestrul 234,1 Finalizat
4. gimnaziu Telița, raionul Anenii Noi (reparația sălilor instituției) IV 02.08.2020
Copii de azi - viitorul de mâine (construcția unui gard de protecție la Primăria Speia Trimestrul 737,6 În curs de realizare
5. instituția preșcolară Scufița Roșie, satul Speia, raionul Anenii Noi IV
Reparația capitală și termoizolarea acoperișului grădiniței de copii Primăria Plop- Trimestrul 500.00 În curs de realizare / Etapa de
6. Licurici din satul Plop-Știubei (Etapa I), raionul Căușeni Știubei IV evaluare
Termoizolarea pereților clădirii grădiniței de copii „Izvorașul” din Primăria Copanca Trimestrul 350,0 În curs de realizare / Etapa de
7. satul Copanca, raionul Căușeni IV evaluare
1 2 3 4 5
Reparația sălilor pentru grupele inferioare la Grădinița din satul Primăria Hagimus Trimestrul 580,0 70% / Etapa de evaluare
8. Hagimus, raionul Căușeni IV
Reparația capitală a sălii de festivități la Gimnaziul Ursoaia, raionul Consiliul raional Trimestrul 269,1 Finalizat
9. Căușeni Căușeni IV 24.06.2020
Reparația capitală a Gimnaziului „Anatol Codru" din comuna Consiliul Raional Trimestrul 92,0 În curs de realizare
10.
Molovata Nouă, raionul Dubăsari Dubăsari IV
Amenajarea terenului aferent (construcția pavilioanelor la aer liber) Primăria Coșnița Trimestrul 450,0 75% / Preconizată finisarea în
11.
la Grădinița pentru copii nr. 2 din comuna Coșnița, raionul Dubăsari IV 15 zile
2. Reparația sau dotarea edificiilor administrative, instituțiilor de cultură, sport și medico-sanitare
Renovarea grupului sanitar și igienă personală amplasate în incinta Consiliul raional Trimestrul 158,5 Finalizat
12.
Centrului Multifuncțional Rezina Rezina IV
Reparații curente în Oficiile Medicilor de Familie Leuntea și Grădinița Consiliul raional Trimestrul 377,0 Finalizat
13.
din Centrul de Sănătate Copanca, raionul Căușeni Căușeni IV
Crearea Centrului de Tineret în satul Mălăieștii Noi, raionul Criuleni Primăria Trimestrul 500,0 Finalizat
14.
Bălăbănești IV 10.07.2020
Modernizarea oficiului medicilor de familie Cocieri, raionul Consiliul raional Trimestrul 180,0 În curs de realizare
15.
Dubăsari (dotarea cu utilaj medical) Dubăsari IV
Asigurarea condițiilor sanitare în cadrul Căminului Cultural din Primăria Molovata Trimestrul 175,0 În curs de realizare
16.
comuna Molovata Nouă, raionul Dubăsari Nouă IV
Amenajarea stadionului multifuncțional din satul Holercani, raionul Primăria Holercani Trimestrul 100,0 Finalizat – 01.10.2020
17.
Criuleni IV
Reparația capitală a acoperișului și lucrări exterioare la Oficiul Primăria Sănătăuca Trimestrul 400,0 Finalizat – 17.10.2020
18.
administrativ din satul Sănătăuca, raionul Florești IV
Schimbarea sistemului de încălzire în sediul Inspectoratului de Inspectoratul Trimestrul 500,0 În curs de realizare
19.
poliție Bender General al Poliției IV
Schimbarea geamurilor și ușilor în clădirea Statului Major al Ministerul Apărării Trimestrul 495,0 80%
20. Batalionului nr.1 independent al Forțelor de Menținere a Păcii, IV
amplasat în comuna Cocieri, raionul Dubăsari
3. Iluminarea stradală și reconstrucția apeductelor
21. Extinderea rețelelor de iluminat stradal în satul Varnița, raionul Primăria Varnița Trimestrul 695,5 În curs de realizare
Anenii Noi IV
22. Continuarea extinderii rețelei de iluminare stradală prin utilizarea Primăria Trimestrul 873,0 În curs de realizare
tehnologiilor noi în satul Hârbovăț, raionul Anenii Noi Hârbovăț IV
23. Reparația capitală a sistemului de iluminat stradal în satul Ursoaia, Primăria Ursoaia Trimestrul 284,0 În curs de realizare / caietul de
1 2 3 4 5
raionul Căușeni IV sarcini
24. Extinderea rețelelor de iluminare stradală în comuna Fârlădeni, Primăria Fârlădeni Trimestrul 400,0 În curs de realizare / lucrările
raionul Căușeni (Etapa finală) IV demarează la 10.08
25. Iluminarea stradală (Etapa finală) în satul Jevreni, raionul Criuleni Primăria Jevreni Trimestrul 190,0 În curs de realizare /
IV selectarea agentului economic
26. Extinderea sistemului de iluminat public stradal cu plafoane LED în Primăria Slobozia- Trimestrul 270,0 În curs de realizare / Etapa de
comuna Slobozia-Dușca, raionul Criuleni Dușca IV proiectare
27. Renovarea iluminării stadionului din satul Onițcani, raionul Criuleni Primăria Onițcani Trimestrul 29,8 În curs de realizare
IV
28. Renovarea rețelelor electrice de iluminare stradală în comuna Primăria Trimestrul 180,2 Finalizat
Bălăbănești, raionul Criuleni Bălăbănești IV 15.07.2020
29. Dezvoltarea durabilă a comunei Boșcana, raionul Criuleni prin Primăria Boșcana Trimestrul 300,0 Finalizat
reabilitarea rețelelor de iluminat public IV 15.06.2020
30. Extinderea rețelei de iluminare stradală în satul Doroțcaia, raionul Primăria Doroțcaia Trimestrul 200,0 Finalizat
Dubăsari IV 15.07.2020
31. Instalarea unui turn de apă potabilă în satul Doroțcaia, raionul Primăria Doroțcaia Trimestrul 300,0 80% / în curs de realizare
Dubăsari IV
32. Extinderea și modernizarea sistemului public de iluminat stradal în Primăria Molovata Trimestrul 200,0 În curs de realizare
satul Molovata, raionul Dubăsari IV
33. Extinderea sistemului de iluminare stradală în comuna Pârâta, Primăria Pârâta Trimestrul 326,6 91.78 % / în curs de realizare
raionul Dubăsari IV
34. Extinderea iluminării stradale în comuna Molovata Nouă, raionul Primăria Molovata Trimestrul 200,0 Finalizat / 31.07.2020
Dubăsari Nouă IV
35. Iluminarea stradală în comuna Cocieri, raionul Dubăsari Primăria Cocieri Trimestrul 700,0 Finalizat / 14.10.2020
IV
36. Renovarea sistemului de iluminat public în comuna Vadul-Rașcov, Primăria Vadul- Trimestrul 183,6 În curs de realizare
raionul Șoldănești Rașcov IV
37. Sistem de iluminare pentru tabăra de odihnă Poiana-Nistru, raionul Primăria Poiana Trimestrul 266,1 50% / în curs de realizare
Șoldănești IV
38. Extinderea sistemului de iluminat în satul Cioburciu, raionul Ștefan Primăria Cioburciu Trimestrul 175,3 În curs de implementare /
Vodă IV lucrările încep cu 14 august
2020
39. Extinderea sistemului de iluminare publică în satul Talmaza, raionul Primăria Talmaza Trimestrul 220,4 Finalizat / 13 octombrie 2020
Ștefan Vodă IV
40. Modernizarea sistemului de iluminare stradală în satul Năpadova, Primăria Năpadova Trimestrul 232,2 În curs de implementare /
1 2 3 4 5
raionul Florești IV etapa de selectare antreprenor
4. Alte activităţi
41. Acordarea suportului financiar pentru asigurarea activității delegației Ministerul Apărării Trimestrul 200,0 Finalizat
Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control IV
42. Dotarea cu mobilier și containere sanitare a unităților militare ale Ministerul Apărării Trimestrul 660,0 80%
Forțelor de Menținere a Păcii ale Republicii Moldova amplasate în IV
Zona de Securitate
TOTAL 15
000,0