Sunteți pe pagina 1din 2

Lista proiectelor în curs de implementare la 17 octombrie 2020,

finanțate prin intermediul PARȚ 2020

Nr Denumirea activităţilor Beneficiarii Termenul Buget Gradul de realizare

1 2 3 4 5
1. Dezvoltarea şi modernizarea instituțiilor din sistemul educațional
Reparația capitală a acoperișului asupra sălii de festivități și sălii sport a Consiliul Raional Trimestrul 500,0 90 % / În curs de realizare
1.
Liceului Teoretic „Olimp”, or. Rezina Rezina IV
Copii de azi - viitorul de mâine (construcția unui gard de protecție la Primăria Speia Trimestrul 737,6 În curs de realizare
2.
instituția preșcolară Scufița Roșie, satul Speia, raionul Anenii Noi IV
Reparația capitală și termoizolarea acoperișului grădiniței de copii Primăria Plop- Trimestrul 500.00 În curs de realizare / Etapa
3.
Licurici din satul Plop-Știubei (Etapa I), raionul Căușeni Știubei IV de evaluare
Termoizolarea pereților clădirii grădiniței de copii „Izvorașul” din satul Primăria Copanca Trimestrul 350,0 În curs de realizare / Etapa
4.
Copanca, raionul Căușeni IV de evaluare
Reparația sălilor pentru grupele inferioare la Grădinița din satul Primăria Hagimus Trimestrul 580,0 70% / Etapa de evaluare
5.
Hagimus, raionul Căușeni IV
Reparația capitală a Gimnaziului „Anatol Codru" din comuna Consiliul Raional Trimestrul 92,0 În curs de realizare
6.
Molovata Nouă, raionul Dubăsari Dubăsari IV
Amenajarea terenului aferent (construcția pavilioanelor la aer liber) la Primăria Coșnița Trimestrul 450,0 75%
7.
Grădinița pentru copii nr. 2 din comuna Coșnița, raionul Dubăsari IV
2. Reparația sau dotarea edificiilor administrative, instituțiilor de cultură, sport și medico-sanitare
Modernizarea oficiului medicilor de familie Cocieri, raionul Dubăsari Consiliul raional Trimestrul 180,0 În curs de realizare
8.
(dotarea cu utilaj medical) Dubăsari IV
Asigurarea condițiilor sanitare în cadrul Căminului Cultural din Primăria Molovata Trimestrul 175,0 În curs de realizare
9.
comuna Molovata Nouă, raionul Dubăsari Nouă IV
Schimbarea sistemului de încălzire în sediul Inspectoratului de poliție Inspectoratul Trimestrul 500,0 În curs de realizare
10.
Bender General al Poliției IV
Schimbarea geamurilor și ușilor în clădirea Statului Major al Ministerul Apărării Trimestrul 495,0 80%
11. Batalionului nr.1 independent al Forțelor de Menținere a Păcii, IV
amplasat în comuna Cocieri, raionul Dubăsari
3. Iluminarea stradală și reconstrucția apeductelor
12. Extinderea rețelelor de iluminat stradal în satul Varnița, raionul Anenii Primăria Varnița Trimestrul 695,5 În curs de realizare
1 2 3 4 5
Noi IV
13. Continuarea extinderii rețelei de iluminare stradală prin utilizarea Primăria Trimestrul 873,0 În curs de realizare
tehnologiilor noi în satul Hârbovăț, raionul Anenii Noi Hârbovăț IV
14. Reparația capitală a sistemului de iluminat stradal în satul Ursoaia, Primăria Ursoaia Trimestrul 284,0 În curs de realizare
raionul Căușeni IV
15. Extinderea rețelelor de iluminare stradală în comuna Fârlădeni, Primăria Fârlădeni Trimestrul 400,0 În curs de realizare
raionul Căușeni (Etapa finală) IV
16. Iluminarea stradală (Etapa finală) în satul Jevreni, raionul Criuleni Primăria Jevreni Trimestrul 190,0 În curs de realizare
IV
17. Extinderea sistemului de iluminat public stradal cu plafoane LED în Primăria Slobozia- Trimestrul 270,0 În curs de realizare
comuna Slobozia-Dușca, raionul Criuleni Dușca IV
18. Renovarea iluminării stadionului din satul Onițcani, raionul Criuleni Primăria Onițcani Trimestrul 29,8 În curs de realizare
IV
19. Instalarea unui turn de apă potabilă în satul Doroțcaia, raionul Primăria Doroțcaia Trimestrul 300,0 80% / în curs de realizare
Dubăsari IV
20. Extinderea și modernizarea sistemului public de iluminat stradal în Primăria Molovata Trimestrul 200,0 În curs de realizare
satul Molovata, raionul Dubăsari IV
21. Extinderea sistemului de iluminare stradală în comuna Pârâta, raionul Primăria Pârâta Trimestrul 326,6 91.78 % / în curs de realizare
Dubăsari IV
22. Renovarea sistemului de iluminat public în comuna Vadul-Rașcov, Primăria Vadul- Trimestrul 183,6 În curs de realizare
raionul Șoldănești Rașcov IV
23. Sistem de iluminare pentru tabăra de odihnă Poiana-Nistru, raionul Primăria Poiana Trimestrul 266,1 50% / în curs de realizare
Șoldănești IV
24. Extinderea sistemului de iluminat în satul Cioburciu, raionul Ștefan Primăria Cioburciu Trimestrul 175,3 În curs de implementare
Vodă IV
25. Modernizarea sistemului de iluminare stradală în satul Năpadova, Primăria Năpadova Trimestrul 232,2 În curs de implementare
raionul Florești IV
4. Alte activităţi
26. Dotarea cu mobilier și containere sanitare a unităților militare ale Ministerul Apărării Trimestrul 660,0 80%
Forțelor de Menținere a Păcii ale Republicii Moldova amplasate în IV
Zona de Securitate
TOTAL 15 000,0