Sunteți pe pagina 1din 7

Proiecte PARȚ 2020

17 octombrie 2020

Biroul politici de reintegrare


Finalizate – 16 proiecte
În curs de implementare – 26 de proiecte
Total – 42 proiecte

32%

68%
Lista proiectelor finalizate
Denumirea activităţilor Beneficiarii Buget Gradul de realizare

Acordarea unui ajutor


material unic, în sumă de
100 mii lei, destinat dotării
liceelor teoretice din or.
Tiraspol, Bender,
Ministerul Educației,
Grigoriopol, Dubăsari, 800,0 Finalizat
Culturii și Cercetării
Râbniţa, Gimnaziului
Internat din or. Bender,
gimnaziilor din satele
Corjova şi Roghi, raionul
Dubăsari.
Procurarea unei unități de
transport (autobuz pentru
transportarea elevilor) Ministerul Educației,
515,0 95%
pentru Liceul Teoretic Culturii și Cercetării
„Mihai Eminescu”, or.
Dubăsari
Condiții mai bune de studii
și creație pentru copiii din Finalizat
grădinița – gimnaziu Telița, Primăria Telița 234,1 02.08.2020
raionul Anenii Noi (reparația
sălilor instituției)
Reparația capitală a sălii de Finalizat
festivități la Gimnaziul Consiliul raional Căușeni 269,1 24.06.2020
Ursoaia, raionul Căușeni
Renovarea grupului sanitar
și igienă personală
Consiliul raional Rezina 158,5 Finalizat
amplasate în incinta
Centrului Multifuncțional
Rezina
Reparații curente în Oficiile
Medicilor de Familie
Leuntea și Grădinița din Consiliul raional Căușeni 377,0 Finalizat
Centrul de Sănătate
Copanca, raionul Căușeni
Crearea Centrului de Finalizat
Tineret în satul Mălăieștii Primăria Bălăbănești 500,0 10.07.2020
Noi, raionul Criuleni

Amenajarea stadionului Finalizat


multifuncțional din satul Primăria Holercani 100,0 01.10.2020
Holercani, raionul Criuleni

Reparația capitală a
acoperișului și lucrări
Finalizat
exterioare la Oficiul Primăria Sănătăuca 400,0
17.10.2020
administrativ din satul
Sănătăuca, raionul Florești
Renovarea rețelelor Finalizat
electrice de iluminare 15.07.2020
Primăria Bălăbănești 180,2
stradală în comuna
Bălăbănești, raionul Criuleni

Dezvoltarea durabilă a
Finalizat
comunei Boșcana, raionul
Primăria Boșcana 300,0 15.06.2020
Criuleni prin reabilitarea
rețelelor de iluminat public

Extinderea rețelei de
Finalizat
iluminare stradală în satul Primăria Doroțcaia 200,0
15.07.2020
Doroțcaia, raionul Dubăsari
Extinderea iluminării Finalizat
stradale în comuna 31.07.2020
Primăria Molovata Nouă 200,0
Molovata Nouă, raionul
Dubăsari

Iluminarea stradală în Finalizat


comuna Cocieri, raionul Primăria Cocieri 700,0 14.10.2020
Dubăsari

Extinderea sistemului de
iluminare publică în satul Finalizat
Primăria Talmaza 220,4
Talmaza, raionul Ștefan 13.10.2020
Vodă

Acordarea suportului
financiar pentru asigurarea
activității delegației
Ministerul Apărării 200,0 Finalizat
Republicii Moldova în
Comisia Unificată de
Control