Sunteți pe pagina 1din 17

Tutorial privind introducerea solicitarii pentru măsura 2

Granturi pentru capital de lucru


- 2.1 - IMM cu activitati prevazute de anexa 2

- 2.2 - ONG cu activitate economică care desfășoară activitatea în domeniul


învățământului
Cuprins
1. Introducerea unei solicitari ................................................................................................................ 3
2. Acte necesare Schema 2 ...................................................................................................................... 4
3. Adaugarea unei cereri ........................................................................................................................ 4
3.1 Introducere cerere ............................................................................................................................ 6
3.1.1 Conditii depunere....................................................................................................................... 6
3.1.2 Editare cerere ...................................................................................................................... 7
3.1.3 Avertizari ........................................................................................................................... 14
3.1.4 Intrebari frecvente ............................................................................................................ 14
3.1.5 Transparenta ..................................................................................................................... 16
1. Introducerea unei solicitari
Introducerea unei solicitari pe măsura 2 – granturi pentru capital de lucru presupune parcurgerea
următorilor pași:

 Creare cont
 Completare Profilul meu
 Completare Identificare electronica
 Inrolare entitate juridica
 Completare Informatii persoana juridica
 Completare Locatia implementarii
 Completare actionari/asociati/titulari
 Completare informatia cu privire la categoria intreprinderii in functie de dimensiune
 Completare declarație ajutoare de stat.

In cazul in care utilizatorul sistemului informatic nu completeaza toate informatiile mentionate,


acesta va notifica utilizatorului prin trimiterea de avertizari, de tipul:

 Nu ai completat încă informația despre categoria întreprinderii în funcție de


dimensiune. Accesează pagina.
 Nu ai completat încă informațiile despre locația implementării. Accesează pagina.
 Nu ai completat inca informațiile despre acționari/ asociați/ titulari. Accesează
pagina.
 Nu ai încărcat încă declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria
întreprinderilor mici și mijlocii. Accesează pagina.
 Nu ai încărcat încă declarația privind ajutoarele de stat. Accesează pagina.
Imaginea 1- Avertizari

2. Acte necesare măsura 2

2.1 - IMM cu activitati prevazute de anexa  Declaratie IMM


2  Declaratie ajutoare de stat
2.2 - ONG cu activitate economica care isi  Extras Revisal (emis cu maxim 24
desfasoara activitatea in domeniul de ore înaintea înscrierii)
invatamantului  Imputernicire (daca este cazul)

3. Adaugarea unei cereri


Pentru adaugarea unei cereri, utilizatorul aplicatiei se va autentifica->va selecta entitatea
juridica sau va inrola persoana juridica (Sectiunea Gestionare Persoane Juridice) -> sistemul
deschide pagina Depunere.
Utilizatorul deschide pagina pentru adaugarea unei Ciorne si apasa butonul Adauga. Ulterior,
aceasta va fi listata si poate fi modificata, blocata, stearsa. Dupa depunere, statusul ei va fi Cerere
transmisa.
Imaginea 2- Adauga cerere

Apasarea butonului Adauga va genera deschiderea modalului Adaugare cerere, iar campurile vor
fi obligatii de completat:

 Titlu- campul va fi completat de utilizator dupa preferinte. Nu exista vreo regula in acest
sens
 Apel – utilizatorul va alege din lista Granturi pentru capital de lucru acordate
beneficiarilor

În modulul Depunere poate fi transmisă o singură cerere pe același apel pentru aceeași
persoană juridică.

 Tip cerere- utilizatorul va alege din lista, una dintre optiuni:


- IMM-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa
nr. 2
- ONG-uri cu activitate economică în domeniul învățământului.
Imaginea 3- Adauga cerere

3.1 Introducere cerere


3.1.1 Conditii depunere
Pentru a putea depune o cerere, entitatea juridica trebuie sa respecte o serie de conditii, in caz
contrar cerere este neeligibila=>urmand sa fie respinsa, iar sistemul emite avertizari:

1. Societatea nu este eligibila in cadrul programului deoarece nu indeplineste conditia privind


data infiintarii-> Data infiintarii NU este mai mica de 31.12.2019, conditia nu este
indeplinita
2. Societatea nu este eligibila in cadrul programului deoarece este supusa concordatului
preventiv, procedurilor de lichidare, insolventa sau faliment->Societatea este supusa
concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolventa sau faliment
3. Societatea nu este eligibila in cadrul programului deoarece exista impotriva societatii
decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate si recuperate integral -
>Exista decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate si recuperate
integral
4. Societatea nu este eligibila in cadrul programului deoarece nu indeplineste conditia privind
inscrierea in program cu o singura societate-> Asociatul/ Actionarul a mai aplicat cu aceasi
firma sau este asociat/actionar la alta firma (cu care nu este legat) care a transmis
formularul de inscriere
5. Societatea nu este eligibila in cadrul programului deoarece nu indeplineste conditia privind
cifra de afaceri-> Societatea are cifra de afaceri la 31.12.2019 mai mica de 5000 euro
6. Se afiseaza valoarea ajutorului la 2000 euro->Daca societatea are cifra de afaceri la
31.12.2019 cuprinsa insa 5000 euro si 13500.99 euro
7. Se afiseaza valoarea ajutorului la 15 % la cifra de afaceri realizata-> Daca societatea are
cifra de afaceri la 31.12.2019 cuprinsa intre 13501 euro si 1.000.000 euro
8. Se afiseaza automat valoarea ajutorului la 150.000 euro-> Daca societatea are cifra de
afaceri la 31.12.2019 mai mare de 1.000.000 euro
9. Societatea nu este eligibila in cadrul programului deoarece nu indeplineste conditia privind
detinerea certificatului CSU-> Societatea nu este inregistrata in baza de date MEEMA cu
CSU https://csu.prevenire.gov.ro/
10. Societatea nu este eligibilă deoarece a aplicat pentru finanțare pe măsura 1 – microgranturi!
11. Societatea nu este eligibila in cadrul programului deoarece nu indeplineste conditia privind
profitul în unul din ultimele două exerciții financiare ->Societatea nu a inregistrat profit
din exploatare in exploatare in bilantul 2018 sau 2019
12. Societatea nu este eligibilă în cadrul programului deoarece codul CAEN ales nu se
regăsește în lista codurilor acceptate din Anexa nr. 2 din OUG 130/2020->Codul CAEN
nu se afla in lista de activitati acceptate
13. Societatea nu este eligibilă în cadrul programului deoarece nu deține niciun cod CAEN
care să facă parte din anexa codurilor eligibile->Codul CAEN nu se afla in lista de activitati
acceptate.

3.1.2 Editare cerere


Dupa adaugare, cererea va fi listata, iar statusul ei va fi Modificare. Pentru a continua
introducerea solicitarii, utilizatorul va accesa butonul Editeaza.

Imaginea 4- Editeaza cererea

Sistemul deschide pagina de editare ciorna, iar utilizatorul va parcurge pasii stabiliti. Ghidarea
in cadrul acestei sectiuni se face cu ajutorul butoanelor:
 Pasul urmator
 Pasul anterior
 Salveaza

Pasul 0 contine declaratia pe proprie raspundere de forma:

Declar că mă angajez să:

 să asigur coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minim 15% din


valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;
 să mențin sau, după caz, să suplimentez numărul de salariați, față de data depunerii cererii,
pe o perioadă de minim șase luni de la data acordării grantului;
 să folosesc fondurile obținute numai în scopurile prevăzute de OUG 130/2020 sub sancțiunea
recuperării ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor;
 să mă asigur că cheltuielile pe care le voi efectua din sumele solicitate nu au făcut obiectul
unui alt ajutor de stat.

Prin semnarea fișierului generat declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații,
că întreprinderea pe care o reprezint:

 nu este rezidentă în scopuri fiscale sau încorporată în temeiul legilor din jurisdicțiile care
aparțin de lista UE a jurisdicțiilor non-cooperatiste;
 nu este controlată, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care aparțin de lista
UE a jurisdicțiilor non-cooperatiste, în funcție de proprietarul benefic, astfel cum este definit
în art. 3 punctul 6 din Directiva 2015/849;
 nu controlează, direct sau indirect, filialele sau unitățile permanente proprii din jurisdicțiile
care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor non-cooperatiste și nu împarte dreptul de proprietate
cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor cooperatiste
Imaginea 5- Editare

Pasul 2- Informatii persoana juridica

Informatiile afisate sunt disponibile utilizatorului doar pentru consultare, ele nu pot fi modifate.

 Date de identificare: denumire, cod fiscal, forma juridica, categoria intreprinderii in


functie de dimensiune
 Sediu social: judet, localitate, cod postal, strada, numar,telefon, adresa de e-mail
 Date suplimentare: activitate principala, cod CAEN principal, data infiintarii, numar la
Registrul Comertului,Certificat CSU, suma solicitata, valoarea cifrei de afaceri la
31.12.2019, valoare cofinantare
Imaginea 6- Date de identificare persoana juridica

Pasul 3- Actionari/Asociati/Titulari

Informatie este preluata din cadrul sectiunii cu acelasi nume din conturarea profilului persoanei
juridice, fara posibilitatea modificarii informatiilor inregistrare.

In situatia in care ponderea totala a asociatilor nu atinge 100 %, utilizatorul va accesa sectiunea
Actionari/Asociati/Titulari si va completa informatiile.

Imaginea 7- Actionari/ Asociati/Titulari


Pasul 4- Documente atasate

Utilizatorul va selecta si atasa documentele impuse de catre legislatie si procedura de lucru


stabilite, conform schemei pentru care aplica:

 Declaratie IMM (pentru toate)


 Declaratie ajutor de stat (pentru toate)
 Extras Revisal- Documentul se introduce in sectiunea de Documente atasate si se
selecteaza pe cerere.(Extrasul Revisal trebuie emis cu maxim 24 de ore înaintea înscrierii!)
Intreprinderile care nu au angajati, prin urmare, nici cont in REVISAL, vor incarca o
declaratie privind imposibilitatea incarcarii extrasului REVISAL. Declaratia nu are model
predefinit si va fi semnata olograf de catre reprezentantul legal al socieatii si electronic de
catre reprezentant legal/imputernicit.
 Declaratie imputernicire, daca este cazul.

Imaginea 8- Documente atasate

Pasul 5- Informatii cerere

Aceste informatii vor fi completate de catre utilizator. Dupa completarea tuturor campurilor,
respectiv selectarea locatiei implementarii, butonul Salveaza devine disponibil:

- Titlu- se refera la titlul introdus,iar campul poate fi modificat


- Codul CAEN autorizat al activitatii pentru care se solicita AFN- utilizatorul va
selecta din lista de coduri CAEN specifice domeniului din care face parte entitatea
juridica
- Banca- utilizatorul va selecta din nomenclatorul de banci partenere pe program.
- Numar de angajati la momentul depunerii- informatia se introduce manual de
catre utilizator!
- Locatia implementarii- se va alege una dintre locatiile introduse.

In ceea ce priveste locatia implementarii, utilizatorul va selecta din lista o locatie. Ulterior,
inregistrarea poate fi stearsa.

Imaginea 9-Informatii cerere

Apasarea butonului Salveaza confirma finalizarea editarii ciornei, iar sistemul deschide pagina
initala pentru Depunere.

Cererea poate fi:


 Editata- ori de cate ori utilizatorul doreste.
 Blocata
 Stearsa
Imaginea 10- Actiuni cerere

Pentru cererile blocate exista optiunea Deblocare-> iar cererea devine din nou editabila. De
asemenea, cererea poate fi descarcata si/sau transmisa.

Descarcarea cererii se va realiza intr-un document de tipul Pdf, care va reproduce in oglinda
datele introduse in sistem de catre utilizator.

Imaginea 11- Cerere blocata


3.1.3 Avertizari
Avertizarile sunt specifice fiecarei cereri introduse, acestea se stabilesc pe baza criteriilor de
eligibilitate stabilite. In cazul in care, persoana juridica nu respecta condiitile impuse pentru
depunere, utilizatorul este avertizat->insa nu restrictionat in a transmite cererea.

Utilizatorul poate vizualiza in orice moment avertizarile,fiind expuse in partea de sus a ecranului.

Imaginea 12- Avertizari cerere

3.1.4 Intrebari frecvente


Sectiunea este disponibila in partea de jos a ecranului, poate fi accesata in orice moment de
utilizator. Sunt cuprinse raspunsuri/solutii la situatiile considerate a fi blocante pentru utilizator
in introducerea si interpretarea datelor.

Pentru accesare sectiune -> Utilizatorul apasa sectiunea din partea de jos a paginii
 Sistemul deschide pagina specifica
Imaginea 13- Intrebari frecvente

Imaginea 14- Deschidere pagina Intrebari frecvente


3.1.5 Transparenta
Sectiunea poate fi accesata de catre utilizator din partea de jos a ecranului, iar sistemul deschide
pagina specifica.

In cadrul acestei interfete sunt listate toate inregistrarile, respective cererile depuse in cadrul
Schemelor.

Imaginea 15- Transparenta

Afisarea inregistrarilor se va realiza pe urmatoarea structura:

 Numar de ordine
 Data inregistrarii
 Cui (se pot filtra rezultatele prin introducerea cui-ului firmei ca criteriu de cautare)
 Firma (se pot filtra rezultatele prin introducerea denumirii firmei ca criteriu de cautare)
Imaginea 16- Transparenta