Sunteți pe pagina 1din 10

Cod registru Nr.

înregistrare in Data
auditor registru auditor înregistrării
z z l l a a
B A 0 9 1 2 – - - - 7 9 9 – 0 2 0 2 1 7

Notare
Performanţa energetică a clădirii energetică: 84.40

Certificat de performanţă energetică


Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al
Clădirea Clădirea de
Performanţei Energetice a Clădirilor elaborată în
certificată referinţă
aplicarea Legii 372/2005

Eficienţă energetică ridicată

A A
B
C C
D
E
F
G
Eficienţă energetică bună

Consum anual specific de energie [kWh/m²an] 246.53 123.44


Indice de emisii echivalent CO2 [kgCO2/m²an] 51.77 25.92
Consum anual specific de energie Clasă energetică
[kWh/m²an] pentru: Clădirea Clădirea de
certificată referinţă
Încălzire: 227.35 D B
Apă caldă de consum: 2.47 A A
Climatizare: - - -
Ventilare mecanică: - - -
Iluminat artificial: 16.71 A A
Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m²an]: 0

Date privind clădirea certificată:


Adresa clădirii: Str. Mihai Eminescu, nr. 13-15, Aria utilă: 11555 m²
sector 2, Bucuresti
Aria construită desfăşurată: 12130 m²
Categoria clădirii: invatamant
Regim de înălţime: S + P + 6E Volumul interior al clădirii: 52975,25 m³
Anul construirii: 1968
Scopul elaborării certificatului energetic: reabilitare
Programul de calcul utilizat: AllEnergy , versiunea: 2.0
Date privind identificarea auditorului energetic pentru clădiri:
Specialitatea Numele şi prenumele Seria şi Nr. şi data înregistrării Semnătura
(c, i, ci) nr. certificat certificatului în registrul şi ştampila
de atestare auditorului auditorului
ci Mirel Florin Delia BA 0912/2008 799 / 2017

Clasificarea energetică a clădirii este făcută funcţie de consumul total de energie al clădirii, estimat prin analiză termică
şi energetică a construcţiei şi instalaţiilor aferente.
Notarea energetică a clădirii ţine seama de penalizările datorate utilizării neraţionale a energiei.
Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberării acestuia
DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A CLĂDIRII
 Grile de clasificare energetică a clădirii funcţie de consumul de căldură anual specific:

ÎNCĂLZIRE: APĂ CALDĂ DE CONSUM: ILUMINAT:


D A A

A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G
343

132

91
40

120
70

173
245

500

15

59
90

200

73
117

35

49
59
227.35 kWh/m²an 2.47 kWh/m²an 16.71 kWh/m²an

TOTAL:ÎNCĂLZIRE, APĂ CALDĂ CLIMATIZARE: VENTILARE MECANICĂ:


DE CONSUM, ILUMINAT
C

A B C D E F G A B C D E F G
A B C D E F G
125

566
291
408

820
201

20

87
134

198

300
50

30
11
15

21
8
246.53 kWh/m²an kWh/ m² an kWh/ m² an

 Performanţa energetică a clădirii de referinţă:

Consum anual specific de energie Notare


[kWh/m²an] energetică
pentru:
Încălzire: 108.29
Apă caldă de consum: 5.62
Climatizare: - 100
Ventilare mecanică: -
Iluminat: 9.53

 Penalizări acordate clădirii certificate şi motivarea acestora:


P0 = 1,158 – după cum urmează.
 Uscată şi cu posibilitate de acces la instalaţia comună p1 = 1,00
 Uşa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere, dar stă închisă în perioada de
neutilizare p2 = 1,01
 Ferestre / uşi în stare bună şi prevăzute cu garnituri de etanşare p3 = 1,00
 Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj, dar cel puţin un sfert dintre acestea
nu sunt funcţionale p4 = 1,02
 Corpurile statice au fost demontate şi spălate / curăţate în totalitate cu mai mult de trei
ani în urmă p5 = 1,05
 Coloanele de încălzire sunt prevăzute cu armături se separare şi golire a acestora,
funcţionale p6 = 1,00
 Coloanele de încălzire nu sunt prevăzute cu armături se separare şi golire a acestora
sau nu sunt funcţionale p7 = 1,00
 Tencuială exterioară căzută parţial p8 = 1,05
 Pereţii exteriori prezintă pete de condens (în sezonul rece) p9 = 1,02
 Acoperis etans p10 = 1,00
 Clădire fără sistem de ventilare organizată p12 = 1,10

Clasificarea energetică a clădirii este făcută funcţie de consumul total de energie al clădirii, estimat prin analiză termică
şi energetică a construcţiei şi instalaţiilor aferente.
Notarea energetică a clădirii ţine seama de penalizările datorate utilizării neraţionale a energiei.
Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberării acestuia
 Recomandări pentru reducerea costurilor prin îmbunătăţirea performanţei energetice a
clădirii:
 Soluţii recomandate pentru anvelopa clădirii,
o aplicarea unui termosistem euroagrementat, pe peretii exteriori ai suprastructurii, cu
termoizolatia din polistiren expandat de 10 cm grosime;
o aplicarea unui termosistem euroagrementat, pe peretii exteriori ai subsolului si in zona
soclului, cu termoizolatia din polistiren extrudat de 8 cm grosime;
o decopertarea terasei si realizarea unei noi terase circulabile, termoizolata cu placi din
polistiren extrudat de min. 20 cm + hidroizolatie;
o inlocuirea usilor si ferestrelor din cornier metalic si 1 foaie de sticla, de la subsol,
folosind tamplarie metalica cu intrerupere de punte termica si geam termopan;
o inlocuirea usilor si ferestrelor din Al, defecte cu tamplarie similara;

 Soluţii recomandate pentru instalaţiile aferente clădirii, după caz.


o refacerea distributiei si coloanelor instalatiei de incalzire;
o refacere instalatie de alimentare cu apa calda (distributie si coloane) ;
o refacea coloanei de recirculare a sistemului de incalzire;
o montarea de perdele de aer la intrarile in cladire;
o refacrea functionalitatii vasului de expansiunede la etajul 6 precum si a sistemului de
colectare a preaplinului;
o inlocuirea caloriferelor existente cu unele din biotel;
o practicarea de fante in pervazurile montate deasupra caloriferelor;
o inlocuirea intregii instalatii electrice;
o refacerea instalatiei de ventilare mecanica;
o utilizarea de surse neconventionale de energie.

Totodata se mai propun efectuarea si a urmatoarelor lucrari care desi nu pot fi evaluate
conform Metodologiei de audit energetic Mc001/2006 dar au efecte benefice indirecte asupra
durabilitatii termoizolatiilor sau al consumurilor energetice ale obiectivului:
 efectuarea de tratamente antimucegai + refacerea finisajelor interioare;
 refacerea finisajelor interioare pentru întreaga clădire, deoarece la interiorul cladirii se
impun efectuarea de lucrari de interventie cu caracter generalizat atat de constructii cat si
de instalatii;
 repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de
desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea cladirii;
 inlocuirea sorturilor din tablă de la atice si de la rosturile dintre corpuri;
 repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul teraselor;
 demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa cladirii,
precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;
 repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura cladirii;
 repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei reci şi/sau a colectoarelor de
canalizare menajeră şi/sau pluvială a cladirii până la căminul de branşament;
 măsuri de reparaţii/consolidare a clădirii, acolo unde este cazul;
 refacerea hidroizolatiei la nivelul soclurilor pereţii exteriori;
 realizarea unui sistem de ventilare mecanica generalizat, a obiectivului;
 refacerea bransamentelor electrice, sanitare si termice de la punctele de bransare la
racordul interior pentru asigurarea condiţiilor de confort interior şi al condiţiilor sanitar-
igienice;
 refacerea retelelor electrice, de joasa tensiune.

Clasificarea energetică a clădirii este făcută funcţie de consumul total de energie al clădirii, estimat prin analiză termică
şi energetică a construcţiei şi instalaţiilor aferente.
Notarea energetică a clădirii ţine seama de penalizările datorate utilizării neraţionale a energiei.
Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberării acestuia
„ASE Corp Eminescu” Faza: Audit energetic
Str. Mihai Eminescu, nr. 13-15, sector 2, Bucuresti Nr.lucrare: 2/2009

INFORMAŢII PRIVIND CLĂDIREA CERTIFICATĂ


Anexa la Certificatul de performanţă energetică nr. 799/2017

1. DATE PRIVIND CONSTRUCŢIA:


 Categoria clădirii: de locuit, individuală de locuit cu mai multe apartamente (bloc)
cămine, internate spitale, policlinici
hoteluri şi restaurante clădiri pentru sport
clădiri social-culturale clădiri pentru servicii de comerţ
alte tipuri de clădiri consumatoare de energie: scoala

 Nr. niveluri: Subsol, Demisol,


Parter + 6 Etaje

 Suprafeţe utile:

Sut
Tip
[m²]
clase, birouri, spatii circulatii, grupuri 11555
sanitare, spatii depozitare etc.
TOTAL 11555

 Volumul total al clădirii: 52975,25 m³

 Caracteristici geometrice şi termotehnice ale anvelopei:


Rezistenţa termică corectată Aria
Tip element de construcţie
[m²K/W] [m²]
PE 0,439 5757,13
FE+UE 0,650 1882,54
PT 0,688 1788,47
Sb 0,266 1032,58
S 4,387 695,69
Total arie exterioară [m²] 11156,42

-1
 Indice de compactitate al clădirii, SE / V: 0,210 m

S.C. CONS PROIECT 2003 S.R..L.


Str. Doamna Ghica, nr.7, sector 2, Bucuresti, 29
Tel 0722.80.62.81
C.I.F. RO15247590, Reg com J40/2931/2003
„ASE Corp Eminescu” Faza: Audit energetic
Str. Mihai Eminescu, nr. 13-15, sector 2, Bucuresti Nr.lucrare: 2/2009

2. DATE PRIVIND INSTALAŢIA DE ÎNCĂLZIRE INTERIOARĂ:

 Sursa de energie pentru încălzirea spaţiilor:


Sursă proprie, cu combustibil: 4 centrale BUDERUS G605 de cate 860 kWh, alimentate cu gaze
naturale (pentru Corpul Eminescu si Copul Dorobanti)
Centrală termică de cartier
Termoficare – punct termic central
Termoficare – punct termic local
Altă sursă sau sursă mixtă:

 Tipul sistemului de încălzire:


Încălzire locală cu sobe,
Încălzire centrală cu corpuri statice,
Încălzire centrală cu aer cald,
Încălzire centrală cu planşee încălzitoare,
Alt sistem de încălzire:

 Date privind instalaţia de încălzire interioară cu corpuri statice:

Număr corpuri statice Suprafaţă echivalentă termic


Tip corp static [buc.] [m²]
în clase, în spaţiul în clase, în spaţiul
Total Total
birouri comun birouri comun
Radiator fonta
550 100 650 1292,50 235 1527,50
tip 600/2
Convectoradiator
- 70 70 - 136,50 136,50
panou tip CRP 777 I

- Tip distribuţie a agentului termic de încălzire: inferioară,


superioară,
mixtă
- Necesarul de căldură de calcul:

- Racord la sursa centralizată cu căldură: racord unic multiplu: puncte,


- diametru nominal: 50 mm,
- disponibil de presiune (nominal): 600 mmCA

- Contor de căldură: - tip contor ,


- anul instalării ,
- existenţa vizei metrologice ;

- Elemente de reglaj termic şi hidraulic:


- la nivel de racord ,
- la nivelul coloanelor ,

S.C. CONS PROIECT 2003 S.R..L.


Str. Doamna Ghica, nr.7, sector 2, Bucuresti, 30
Tel 0722.80.62.81
C.I.F. RO15247590, Reg com J40/2931/2003
„ASE Corp Eminescu” Faza: Audit energetic
Str. Mihai Eminescu, nr. 13-15, sector 2, Bucuresti Nr.lucrare: 2/2009

- la nivelul corpurilor statice ;

- Lungimea totală a reţelei de distribuţie amplasată în spaţii neîncălzite m;

- Debitul nominal de agent termic de încălzire l/h;

- Curba medie normală de reglaj pentru debitul nominal de agent termic:

Temp. ext. [°C] -15 -10 -5 0 +5 +10


Temp. tur [°C] 95 86 75 65 53 38
Qînc. mediu orar [kW] 230 195 140 120 80 35

3. DATE PRIVIND INSTALAŢIA DE APĂ CALDĂ DE CONSUM:


 Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:
Sursă proprie, cu: 4 centrale BUDERUS G605 de cate 860 kWh, alimentate cu gaze naturale
(pentru Corpul Eminescu si Copul Dorobanti)
Centrală termică de cartier
Termoficare – punct termic central
Termoficare – punct termic local
Altă sursă sau sursă mixtă:
 Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:
Din sursă centralizată,
Centrală termică proprie: 4 centrale BUDERUS G605 de cate 860 kWh, alimentate cu gaze
naturale (pentru Corpul Eminescu si Copul Dorobanti)
Boiler cu acumulare,
Preparare locală cu aparate de tip instant a.c.m.,
Preparare locală pe plită,
Alt sistem de preparare a.c.m.:

 Puncte de consum a.c.m.: 75

 Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri: lavoar - 70, spalator - 4, cada dus - 1, rezervor WC - 56, pisoar -
16

 Racord la sursa centralizată cu căldură: racord unic,


multiplu: puncte,
1/2
- diametru nominal: 1 ” mm,
- necesar de presiune (nominal): 2 mCA

S.C. CONS PROIECT 2003 S.R..L.


Str. Doamna Ghica, nr.7, sector 2, Bucuresti, 31
Tel 0722.80.62.81
C.I.F. RO15247590, Reg com J40/2931/2003
„ASE Corp Eminescu” Faza: Audit energetic
Str. Mihai Eminescu, nr. 13-15, sector 2, Bucuresti Nr.lucrare: 2/2009

 Conducta de recirculare a a.c.m.: funcţională,


nu funcţionează
nu există

 Contor de căldură general: - tip contor ,


- anul instalării ,
- existenţa vizei metrologice ;

 Debitmetre la nivelul punctelor de consum: nu există


parţial
peste tot

4. DATE PRIVIND INSTALAŢIA DE ILUMINAT:


Tip sursa de lumina utilizata:
Sursă cu incandescenţă clasică – puteri: 40W, 60W, 100W
Sursă cu incandescenţă cu halogen– puteri:
Sursă tubulară fluorescentă– puteri: 18W, 58W
Sursă fluorescent-compactă– puteri:
Sursă cu descărcări în vapori de mercur înaltă presiune – puteri :
Sursă cu descărcări în vapori de sodiu înaltă presiune– puteri:
Sursă cu descărcări în vapori de mercur înaltă presiune cu adaosuri de halogenuri metalice– puteri:

Tip corp de iluminat utilizat:


Corp de iluminat neetanş echipat cu sursa cu incandescenta, tip lustra, plafoniera:
Corp de iluminat etanş echipat cu sursa cu incandescenta;
Corp de iluminat echipat cu tubulara fluorescenta, neetans:
cu reflector;
cu reflector şi gratar protecţie vizuala;
cu dispersor;
fără reflector, fără grătar de protecţie vizuală;

 Corp de iluminat echipat cu tubulara fluorescenta, etans la praf şi umiditate:


cu reflector
cu reflector şi dispersor ;
fără reflector, fără dispersor;

 Corp de iluminat echipat cu fluorescent-compactă, neetans la praf şi umiditate:


cu reflector
cu reflector şi gratar protecţie vizuala ;
cu dispersor;
fără reflector, fără grătar de protecţie vizuală;

S.C. CONS PROIECT 2003 S.R..L.


Str. Doamna Ghica, nr.7, sector 2, Bucuresti, 32
Tel 0722.80.62.81
C.I.F. RO15247590, Reg com J40/2931/2003
„ASE Corp Eminescu” Faza: Audit energetic
Str. Mihai Eminescu, nr. 13-15, sector 2, Bucuresti Nr.lucrare: 2/2009

 Tip balast utilizat:


Balast electronic;
Balast electromagnetic;

 Tip sistem de iluminat utilizat:


SIL cu distribuţie directă;
SIL cu distribuţie semi-directă;
SIL cu distribuţie mixtă;
SIL cu distribuţie semi-indirectă;
SIL cu distribuţie indirectă;

 Tip sistem gestionare iluminat:


SIL cu acţionare manuală;
SIL cu senzori de prezenţă;
SIL cu celulă foto;
SIL cu ceas programator;

 Starea surselor de lumină (spatii comune):


corespunzatoare;
uzate fizic;
uzate moral;

 Starea corpurilor de iluminat (spatii comune):


corespunzatoare;
uzate fizic;
uzate moral;

 Starea sistemelor de iluminat din punct de vedere al întreţinerii curăţeniei (spatii comune):
curăţate în totalitate cu mai mult de trei ani în urmă;
curăţate în totalitate cu douăsprezece luni în urmă;
curăţate în totalitate cu şase luni în urmă;

 Nivelul de iluminare existent (spatii comune):


conform normativ în vigoare;
mult peste valorile indicate de normativ în vigoare;
sub valorile indicate de normativ în vigoare;
mult sub valorile indicate de normativ în vigoare;
inexistent în procent de …….%;

 Uniformitatea iluminării în interiorul spaţiilor:


corespunzătoare;
necorespunzătoare;

 Starea instalaţiilor electrice de iluminat din punct de vedere funcţional:


corespunzătoare;
necorespunzătoare;

 Riscului de şoc electric cauzat de starea instalaţiilor electrice de iluminat:


mare;
mediu;
mic;

S.C. CONS PROIECT 2003 S.R..L.


Str. Doamna Ghica, nr.7, sector 2, Bucuresti, 33
Tel 0722.80.62.81
C.I.F. RO15247590, Reg com J40/2931/2003
„ASE Corp Eminescu” Faza: Audit energetic
Str. Mihai Eminescu, nr. 13-15, sector 2, Bucuresti Nr.lucrare: 2/2009

 Riscului de incendiu cauzat de starea instalaţiilor electrice de iluminat:


mare;
mediu;
mic;

 Informaţii privind instalaţia de iluminat: instalaţia electrică atat in clase, laboratoare, birouri etc. cat si
in zona comună este in majoritatea cazurilor, cea initiala, intretinuta modest; lucrari noi efectuate
sunt izolate, fiind necesare noilor utilizatori ceruti de procesul de invatamant.

5. INFORMAŢII PRIVIND INSTALAŢIA DE CLIMATIZARE:

 pe faţade există un număr de cca. 60 aparate individuale de climatizare, care deservesc


unele birouri sau săli de clasă

6. INFORMAŢII PRIVIND INSTALAŢIA DE VENTILARE MECANICĂ: NU EXISTA

 iniţial clădirea a fost prevazută cu instalaţie centralizată de ventilare mecanică; în prezent


aceasta nu mai este funţională: ventilatoarele au fost demontate, pe porţiuni importante
lipsesşte tubulatura, o parte dintre gurile de admisie au fost desfiinţate.

Întocmit,

Auditor energetic pentru clădiri si instalatii,


Numele şi prenumele, ing. Mirel Florin Delia
Ştampila şi semnătura

S.C. CONS PROIECT 2003 S.R..L.


Str. Doamna Ghica, nr.7, sector 2, Bucuresti, 34
Tel 0722.80.62.81
C.I.F. RO15247590, Reg com J40/2931/2003