Sunteți pe pagina 1din 1

Propunere de proiect

I.Descrierea și argumentarea Proiectului:


1. Titlul proiectului și categoria programului la care se aplică
2. Rezumatul propunerii reprezintă o vedere de ansamblu asupra întregului
proiect, expusă într-un aliniat care trebuie să dea răspuns la întrebările:
”Cine?”,”ce?”,”unde?”,”cu ce scop?”.
3. Expunerea problemei, fundamentarea actualității și caracterului ei
prioritar
4. Scopul și obiectivele proiectului
5. Strategia și metodele de realizare a obiectivelor propuse
6. Rezultatele reale ale proiectului
7. Efectul social la atragerea publicului la realizarea proiectului.
Conslucrarea cu alte ONG-uri, cu alte sectoare ale societății, în special cu
administrația publică locală, cu alte organe de Stat. Difuzarea informației
despre proiectul respectiv și rezultatele acestuia în rândul publicului larg,
organelor de Stat, etc.
8. Perspectivele extinderii organizării continutății proiectului.
II.Planul de lucru:
1. Durata de realizare a proiectului.
2. Consecutivitatea acțiunilor și activităților care asigură atingerea scopului
și obiectivelor (aici se vor indica într-un mod detaliat activitățile planificate și
duratele de realizare a lor).
3. Persoanele responsabile de activitățile respective.
Nr. Denumirea Descrierea Locul Termen Persoana
d/o activității activității desfășurării de responsabilă,
realizare organizația

III.Justificarea Bugetului: