Sunteți pe pagina 1din 4

TEMA 1: DUMNEZEU SE DESCOPERĂ OAMENILOR

Anexa 1
Modalităţile de descoperire a frumuseţii lumii înconjurătoare

1
Anexa 2
Însuşirile / atributele lui Dumnezeu”

2
Anexa 3

Grupul I Grupul II

Realizează un minieseu în baza Identifică principalele valori pe care le poate


citatelor de la rubrica Învăţăturile oferi Domnul Iisus Hristos fiecărui om, lecturând
Sfinţilor Părinţi, pag. 8. textul Dialogul dintre
Domnul Iisus Hristos şi om, pag. 8-9.

Grupul III Grupul IV

Studiază textul Sufletul păcătos nu poate să-L Descoperă însuşirea lui Dumnezeu
vadă pe Dumnezeu, pag. 9. relatată în textul Dumnezeu este
Selectează valorile umane necesare pretutindeni, pag. 9.
pentru a-L vedea pe Dumnezeu. Argumentează opinia
în baza metodei PRES.

Anexa 4

1. Defineşte noţiunea de „atribute ale lui Dumnezeu”.


2. Identifică însuşirile lui Dumnezeu ce se desprind din citatele următoare:
„ La Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă.” (Luca 1, 37)
Dumnezeu este „Cel ce este şi Cel ce era, şi Cel ce va să vină” (Apocalipsa 1, 4)
3. Completează propoziţiile:
După ……… Lui, Dumnezeu nu poate fi cunoscut, dar El poate fi cunoscut prin …………… Sale.
Toate lucrările lui Dumnezeu în lume se numesc ………………………… .

3
Anexa 5 Nota bene! Dumnezeu este gelos!
„Să nu ai alți dumnezei afară de Mine. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos.” (Ieșire 20, 3-5)
„ Cel ce-și iubește pe tatăl său ori pe mama sa mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine; cel ce-și iubește pe fiul său ori pe fiica sa mai mult decât pe
Mine, nu este vrednic de Mine.” ( Matei 10, 37)

S-ar putea să vă placă și