Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrare practică nr.

4
Tema: Cozi.

Scopul lucrării: Utilizarea cozilor în program.

Mersul lucrării:
Varianta 4
De calculat reitingul mediu al grupei și de afișat lista studenților cu reitingul mai mic decît reitingul
mediu.

Codul programului:
Program coada; procedure cond;
uses crt; var R: adresaCelula;
type adresaCelula=^Celula; media: real;
Celula = record nr: byte;
Nume: string; begin
Reiting: real; if FreeS(BeginS) then
Urm: adresaCelula; writeln('Coada este vida.')
end; else
var BeginS,EndS: adresaCelula; begin
R := BeginS;
procedure introducere(nume:string; med :real); media := 0;
var R:adresaCelula; nr := 0;
begin while R<>nil do
new(R); begin
R^.Nume := nume; media := media + R^.Reiting;
R^.Reiting := med; nr := nr + 1;
R^.Urm := nil; R := R^.Urm;
if BeginS = nil then end;
BeginS := R media := media / nr;
else writeln(' Media grupei este ', media);
EndS^.Urm := R; writeln('----------------------------------') ;
EndS := R; writeln('| Nume | Media |') ;
end; writeln('----------------------------------') ;
R := BeginS;
Function FreeS(x1: adresaCelula): boolean; while R<>nil do
begin begin
FreeS := (x1=nil); if R^.Reiting < media then
end; begin
write('| ', R^.Nume:19);
procedure afisare; writeln('|', R^.Reiting:11:2,'|');
var R: adresaCelula; writeln('----------------------------------');
begin end;
if FreeS(BeginS) then R := R^.Urm;
writeln('Coada este vida.') end;
else end;
begin end;
R := BeginS;
writeln('----------------------------------') ; begin
writeln('| Nume | Media |') ; BeginS := nil;
writeln('----------------------------------') ; introducere('Balan Adrian', 9.53);
while R<>nil do introducere('Batranac Liviu', 6.60);
begin introducere('Corotas Iosif', 8.13);
write('| ', R^.Nume:19); introducere('Costeniuc Eugen', 7.74);
writeln('|', R^.Reiting:11:2,'|'); introducere('Galagan Ion', 9.05);
writeln('----------------------------------') ; afisare;
R:=R^.Urm; cond;
end; end.
end;

end;

CPB.71420.04.04
Mod Coala Nr.document Semnat Data
Elaborat Corotaș Iosif Lit. Coala Coli
Verificat Bordian Aliona 1 2
Cozi A-218
Rezultatul programului:

Concluzie: În urma acestei lucrări practice am creat un program care, cu ajutorul cozii, calculează
reitingul mediu al grupei și afișează lista studenților cu reitingul mai mic decît reitingul mediu.

Coala
CPB.71420.04.04 2
Mod Coala Nr.document Semnat Data