Sunteți pe pagina 1din 2

“Aprob”

Şeful Catedrei Psihiatrie,


Narcologie şi Psihologie Medicală,
Doctor habilitat în medicină,
Profesor universitar NACU Anatol

PLANUL TEMATIC AL CURSURILOR ŞI SEMINARELOR LA FACULTATEA MEDICINĂ , ANUL VI,


SEMESTRUL XI, ANUL UNIVERSITAR 2020 – 2021,
DISCIPLINA PSIHOLOGIA MEDICALĂ, PSIHIATRIA, PEDOPSIHIATRIA
N/o Tema
Prelegeri Lector

1. Concept despre sănătatea mintală. Povara sănătătii mintale la nivel mondial si de tară. 16.09
Epidemiologia tulburărilor psihice. Organizarea servicilor de Sanatate Mintala in RM. CARP LUCIA
Legislatia internatională si natională în domeniul SM si Drepturile Persoanelor cu tulburări 8.30
mintale. Fenomenul de Stigma în sănătate mintală
Psihologia medicală - scop, obiective. Psihologia vârstelor. Medicina psihosomatică. Relaţia
medic-pacient. Psihodiagnosticul. Clasificarea metodelor de psihodiagnostic.
Metode proiective de evaluare a personalitatii.
2 Psihiatria - scop, obiective, conextul istoric. Clasificarea tulburărilor mintale şi de 17.09
comportament, conform CIM-10, DSM-IVsi DSM V. BORONIIN Larisa
Psihopatologia generală: Tulburările de percepţie, de memorie şi a intelectului, tulburări de 8.30
gândire, a proceselor afective, psihomotorii şi volitive. Semiologia tulburărilor de conștiință.
Sindroamele psihopatologice: astenic, obsesiv fobic, paranoic, paranoid, parafrenic, apato-
ablic, Sindromul Korsakov, Candinscki Clerambeaut.
Scale clinice de evaluare in psihiatrie.
3 Psihanaliza. Dezvoltarea psihosexuala a personalitatii. Structura personalitatii. Mecanismele de 18.09
aparare. NACU Anatol
8.30

4 Psihoterapia - scop, obiective, context istoric. Clasificarea metodelor psihoterapeutice. Indicați 21.09
și contraindicații. Curentele de baza psihoterapeutice - psihodinamic, bihaviorist, existential, CHIHAI Jana
transpersonal. Psihoterapia cognitiv-comportamentală. Modelul ABC de funcționare. 8.30
Sensibilizarea sistemică, terapia aversivă etc.
Analiza tranzactionala, geshtaltterapia, hipnoza clasica si ericsoniana, trainingul autogen.
5 Metode de tratament contemporane in domeniul sănătății mintale. Reabilitarea psihosocială a 22.09
persoanelor cu probleme de SM. Psihofarmacologia. Doliul. Suicidul. Moartea. CHIHAI Jana
8.30

6 Schizofrenia, etiopatogenie, forme clinice, evoluţie, tratament. 23.09


Tulburările schizotipale (parafrenia, paranoia), diagnostic diferențial, tratament, NASTAS Igor,
8.30
pronostic

7. Tulburarea afectiva bipolara. Tulburarea depresiva recurenta. Ciclotimia. Distimia. 24.09


Retardul mintal. Tulburari psihice in epilepsie.. OPREA Valentin
8.30

8. Psihozele exogene (alcoolismul la adulți, adolescenți și copii), diagnostic, tratament. Tulburări 25.09
mintale și comportamentale ca urmare a utilizării de substanțe psihoactive de maturi, BORONIIN Larisa
adolescenți și copii (opioizilor, canabinoizilor, sedativelor și hipnoticelor, cocainei, cofeinei, 8.30
halucinogenilor, tutunului, solvenților volatili). Tablou clinic. Evoluţie. Dinamică. Tratament.
Particularităţi la adolesecenţi.
9. Tulburări de anxietate: tulburări de panică, anxietatea generalizata, agarofobia, fobia sociala și 28.09
specifică. DELIV Inga
Tulburare obsesiv compulsivă. Tulburare postraumatica de stres. 8.30
Dereglari somatoforme: tulburari de somatizare, de conversie, algică, hipocondriacă, tulburare
corporală dismorfică, simularea.
Tulburări disociative: amnezia disociativă, fuga disociativă, tulburare disociativă a identitătii,
tulburare de depersonalizare.
10. Tulburări de personalitate. Etiopatogeneza. Clasificare conform CIM 10 si DSM IV-TR. 29.09
Tablou clinic. Evoluţie. Dinamică. Tratament. CĂRĂUȘU
Disfunctii sexuale, parafilii si tulburări ale identitătii de gen. Ghenadie
Tulburări de control al impulsurilor: kleptomania, jocul patologic de noroc, piromania, 8.30
tricotilomania. Tulburările alimentare si obezitatea: anorexia nervoasă si bulimia
Tulburări de somn: dissomniile, parasomniile.
11. Gerontopshiatria: Tulburări mintale organice. Demenţa în boala Alzheimer. Demenţa 30.09
vasculară. Demenţa în boala Pick, în boala Creutzfeld – Jakobs, în demența Huntington, în COSCIUG Ion
boala Parkinson, demența în boala HIV – SIDA. Demența presenilă și senilă. Tablou clinic. 8.30
Evoluţie. Dinamică. Tratament.
Tulburări organice ce cauzează sindroame psihiatrice: tumori cerebrale, traumatisme cranio-
cerebrale, tulburări demielinizante, boli infectioase, tulburări imunitare (SIDA), tulburări
endocrine.
12. Tulburări psihotice, nevrotice, psihosomatice și comportamentale ale copilului si 01.10
adolescentului. CHIHAI Jana,
8.30

Şef didactic,
Doctor în medicină,
Conferențiar universitar CHIHAI Jana
universitar