Sunteți pe pagina 1din 1

CENTRUL JUDEŢEAN DE EXCELENŢĂ DOLJ

Str. Ion Maiorescu Nr.2, 200760 Craiova,


E-mail: cjex.dolj@gmail.com
Web: www.isj.dj.edu.ro

Testare pentru selecția elevilor la Centrul Județean de Excelență Dolj


INFORMATICĂ
CLASA a V-a
Partea I (100 puncte)
1. Victor are 201 monede. O treime din ele sunt monede de 1 Euro, o treime sunt de 5 Euro
şi restul sunt de 10 Euro. Câţi Euro are Victor?
A) 1072 B) 201 C) 972 D) 1062 E) 2001
2. 12 băieţi şi 8 fete sunt membrii unui club. În fiecare săptămână, 2 fete şi 1 băiat sunt
acceptaţi ca membri. Câţi vor fi în total când numărul fetelor va fi egal cu al băieţilor?
A) 20 B) 24 C) 28 D) 32 E) 36
3. Care este diferenţa între cel mai mare şi cel mai mic număr de 3 cifre având toate cifrele
diferite?
A) 899 B) 885 C) 800 D) 100 E) 700
4. La o zi după aniversarea zilei mele de naştere am spus: poimâine este joi. În ce zi am
sărbătorit ziua de naştere?
A) luni B) marţi C) miercuri D) joi E) vineri
5. Lui Alexandru i-a trebuit exact o oră pentru a-şi face toată tema. El a petrecut o treime
din timp cu matematica şi două cincimi din timpul rămas, cu geografia. Cât timp i-a luat
pregătirea celorlalte materii?
A) 12 min B) 20 min C) 24 min D) 36 min E) 40 min

Partea a II-a (100 puncte)


Prime
Ajungând la capitolul de numere prime, Maria încearcă să își facă tema la matematică. Ea nu
știe să rezolve tema și va cere ajutorul.
Cerința
Scrieți un program care afișează daca numărul dat x este prim și dacă răspunsul este
afirmativ să se calculeze suma cifrelor sale.
Date de intrare
Numărul x citit de la tastatură
Date de ieşire
Se va afișa mesajul „da” dacă numărul este prim sau „nu ” în situația în care numărul nu este
prim
S = Suma cifrelor
Restricție
3 ≤ x ≤ 1000
Exemplu
Date de intrare Date ieșire Explicatie

Pentru x = 113 Da Un număr este prim daca are 2 divizori, numărul 1 si pe el


S=5 însuși (Ex. 5- are divizori pe 1 si 5; 113- are divizori pe 1
si 113)
S=5 ( se adună cifrele numărului dat 1+1+3)
Timp de lucru: 2 ore.