Sunteți pe pagina 1din 2

Test fulger Tema:Metabolismul Clasa X NP_______________________________

1. 7.
Selectează organismele autotrofe: Alimentele consumate conțin:
clamidomonada grăsimi
tuia apă
cianobacterii săruri
parameci proteine
2. glucid
Organisme heterotrofe sunt:
8
ghepardul
În procesul de digestie proteinele se transformă
amiba
în:
tritonul acizi grași
porumbelul glicerol
3 aminoacizi
Bifează trăsăturile metabolismului: monozaharide
are loc transfer de substanțe și energie în corp 9.
are loc schimbul de substanțe și energie cu mediul
În procesul de digestie lipidele se transformă în:
înconjurător
acizi grași
este realizat de două procese simultan
glicerol
este realizat prin reacții de sinteză și degradare
aminoacizi
4
Metabolismul plastic se mai numeșt: monozaharide
anabolism 10.
În procesul de digestie polizaharidele se
asimilație
transformă în:
dezasimilație acizi grași
catabolism glicerol
5
aminoacizi
Metabolismul energetic se mai numește:
anabolism monozaharide
11
asimilație
Schema reprezintă
dezasimilație Substanțe nutritive----monomeri-----
macromoleculele corpulu:
catabolism
anabolismul la heterotrofi
6
Metabolismul plastic la heterotrofi se realizează anabolismul la autotrofi
în.... etape:
catabolismul
4
12.
3 Selectează trăsăturile anabolismului la autotrofi:
2 este realizat în procesul de fotosinteză

1 substanțele organice compuse se descompun în


monomeri
energia formată se înmagazinează sub formă de
molecule de ATP

substanțele organice se sintetizează din cele


anorganice

13

Produșii de reacție a metabolismului energetic


sunt:
apă

dioxid de carbon
18
energie
Prezența luminii este necesară pentru realizarea:
substanțe organice anabolismului la heterotrofi
14 anabolismului la autotrofi
Reacția chimică ce descrie catabolismul catabolismului la autotrofi
C6H12O6+ 6O2 -----6 CO2+6H2O + 38 ATP
catabolismului la heterotrofi
C6H12O6+ O2 ----- CO2+H2O + 51 ATP 19
CO2+H2O-------C6H12O6+ O2
Iepurii folosesc substanțe organice sintetizate de:
C6H12O6+ O2 ----- CO2+H2O + 38 ATP
plante
15.
Anabolismul și catabolismul: animale

ajută la supravețuirea organismului plante și animale

sunt legate una de alta nici un răspuns nu este corect

sunt în raport diferit 20


Metabolismul plastic la plante decurge în:
decurg simultan
peretele celular
16
cloroplaste

lizozomi

nucleu

Imaginea reprezintă
ploaia

fotosinteză

metabolismul plastic la heterotrofi


17.
selectează imaginile la care se referă schema:
proteine--- digestie---aminoacizi