Sunteți pe pagina 1din 10

SC CONSTRUCT ART DESIGN SRL

PLANUL DE
PREVENIRE ŞI PROTECŢIE

„ SEF ATELIER ”

1
Nr. Activita Riscuri evaluate Masuri tehnice Masuri Masuri igienico- Actiuni in scopul Termen de Persoana care
crt ti organizatorice sanitare realizarii masurii realizare raspunde de
realizarea
masurii
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Cadere la acelasi Instruire periodica Trusa prim ajutor Respectarea Lunar Conducator
nivel prin Verificarea Control periodic instructiunilor de lucru loc de munca
impiedicare, cunostintelor si SSM
dezechilibrare,
alunecare
2. Prezentarea la Instruirea si Truse de prim Evaluarea riscurilor Lunar Administrator
program in stare de testarea lucratorilor ajutor
oboseala, ebrietate cu privire la Control medical
SEF ATELIER

sau sub influenta riscurile specifice periodic


substantelor activitatii
halucinogene
3. Lovire de mijloace Instruire Instruirea cu Lunar Serviciul
de transport la periodica /se vor prevederile codului extern SSM
deplasarea la si de respecta rutier
la serviciu / regulile de
domiciliu circulaţie pe
drumurile publice
4. Demontare Instruire periodica Trusa prim ajutor Respectarea Lunar Conducator
mijloacelor de Verificarea Control periodic instructiunilor de lucru loc de munca
protectie ale cunostintelor si SSM
copiatorului/imprim
antei: scuturi,
carcase, etc.
5. Depasirea greutatii Nu se va depasi Trusa prim ajutor Instruire periodica Lunar Conducator
de siguranta ce greutatea maxima loc de munca
poate fi depozitata autorizata de
pe un raft producator

2
6. Ridicarea unor Asigurarea cu Instruire periodica Trusa prim ajutor Colaborarea cu Lunar Conducator
sarcini in pozitii echipamente si Respectarea HG Control medical reprezentanţii loc de munca
incorecte ale dispozitive de 1051/2006 lucrătorilor
corpului lucru specifice manipulare sarcini
eliminarii
efortului fizic
7 Conţinut Instruire periodica; Trusa prim ajutor Instruire prin cursuri Anual Conducator
necorespunzător al Stabilire sarcini de Control medical de perfectionare loc de munca
sarcinii de muncă muncă prin Fisa
în raport cu postului
cerinţele de
securitate
8. Ridicarea manuala a Stabilire sarcinilor Instruire periodica Lunar Inspector
unor sarcini ce de muncă prin Fisa SSM
depasesc greutatea postului
maxima admisa
9 Urcarea pe mijloace Dotarea cu EIP Instructiuni de Informarea si Lunar Conducator
improvizate si specific – securitate pentru instruirea lucratorilor loc de munca
neomologate pentru centuri de lucru la inaltime despre pericolele
accesul la inaltine siguranta, casti prezente la locul de
de protectie munca.

10 Stationarea in zone Imprejmuiri, Instruire periodica Masuri corective – Lunar Conducator


periculoasei pe caile ingradiri, Trusa de prim sanctionari, avertizari loc de munca
de acces ale avertizari cu Exercitii practice ajutor
autovehiculelor indicatoare de semnale si comenzi
securitate si Control medical
interdictie periodic

3
11 Nedecuplarea Verificarea Trusa de prim Elaborare Instructiuni Lunar Inspector
aparatelor electrice decuplarii ajutor Proprii SSM
la sfarsitul aparatelor electrice
programului la sfarsitul
programului
12 Prezenta tensiune la Interventiile la Trusa de prim Instruire periodica Lunar Inspector
copiator/imprimante aparatura din ajutor SSM
i, pe timpul dotare se face de
interventiilor la catre persoana
acesta autorizata
13 Blocarea cailor de Deblocarea cailor Informarea si Lunar Inspector
acces de urgenta de acces instruirea lucratorilor SSM
despre pericolul
blocarii cailor de
acces
14 Suprafata Mentinerea cailor Respectarea Lunar Conducator
alunecoasa (neteda de acces in perfecta instructiunilor de lucru loc de munca
sau cu multa apa) a stare si SSM
pardoselii, pe
traseul de deplasare
pedestra, in
interiorul cladirii
15 Reactii alergice Informarea si Control medical Lunar Conducator
datorita prezentei instruirea periodic specific loc de munca
prafului lucratorilor despre expunerilor
pericolele prezente
la locul de munca.
16 Variatii mari de EIP, Organizarea Trusa prim ajutor Ţinută adaptata sezon In functie de Conducator
temperatura alimentaţie, lucrului cu Ceaiuri, apa Apă minerală temperatura loc de munca
interior-exterior pe incalzire, posibilitatea de salina, instalatii Alternarea lucrului in atmosferica
timp de iarna etanseitate intrerupere in de climatizare interior si exterior
cladiri, aer situatii extreme etc.
conditionat

4
17 Impiedicarea sau Asigurare EIP, Instruire periodica Trusa prim ajutor Evaluare EIP, Lunar Conducator
alunecarea pe mănuşi de întocmire listă dotare, loc de munca
suprafete umede sau protecţie, etc. asigurare cu EIP
inghetate la
deplasari in exterior
18 Agenti patogeni ce Informarea si Control medical Lunar Conducator
se dezvolta ca instruirea periodic specific loc de munca
microorganisme lucratorilor despre expunerilor
parazite al pericolele prezente
produselor de hartie la locul de munca.
19 Prinderea degetelor Verificare Instruire periodica Trusa prim ajutor Verificare intretinerii Lunar Conducator
sau a mainilor la periodică Reinstruire cu Masuri de prim- si curatirii periodice a loc de munca
aparatul mecanic echipamente noile prevederi ale ajutor echipamentelor si a
sau electric de Folisirea ET cu echipamentelor noi protectorilor
indosariat protectie si modernizate
dispozitive de Exploatarea
securitate Utilizarea echipamentelor de
echiapemnelor de munca de catre
munca in lucratori calificati
conformitate cu si/sau autorizati
instructiunile
proprii si
prevederile cartilor
tehnice
Instalarea
protectorilor
corespunzatori
20 Alunecare, Instruire periodica Trusa prim ajutor Respectarea Lunar Conducator
rostogolire, si constientizare instructiunilor de lucru loc de munca
rasturnare, cadere personal Masuri de prim si SSM
libera a obiectelor ajutor in caz de
grele sau baxurilor plagi, fracturi,
in timpul hemoragii, etc.
manipularii lor

5
0 1 2 3 4 5 6 7 8
21 Proiectare corpuri Asigurare zonă Control periodic Verificari Permanent Conducator
SEF ATELIER

sau particule de la Ecrane, efectuat de loc de munca


scule, dispozitive dispozitive, conducatorul
manuale actionate aparatori de locului de munca
mecanic. protectie vizand utilizarea
EIP
22 Taiere, intepare la Asigurare EIP, Instruire periodica Trusa prim ajutor Evaluare EIP, Anual Administrator
contactul cu mănuşi de întocmire listă dotare,
suprafete protecţie, etc. asigurare cu EIP
periculoase - conformizat
taietoare,
intepatoare - muchii
de metal, scule, etc

6
23. Prinderea sau Dotarea cu Inainte de pornirea Informarea si Lunar Conducator
antrenarea dispozitive de oricarei masini se instruirea lucratorilor loc de munca
obiectelor de protectie, va verifica pozitia despre pericolele
vestimentatie largi aparatori etc. si existenta prezente la locul de
sau atarnatoare, la dispozitivelor de munca.
mecanismele in protectie
miscare ale Existenta unui
copiatorului/imprim sistem de
antei avertizare in scopul
prevenirii pornirii
accidentale a
masinilor
24 Obosirea sistemului Informarea si Control medical Anual Administrator
vizual datorita instruirea periodic specific Medicul de
radiatiilor lucratorilor despre expunerilor medicina
electromagnetice pericolele prezente muncii
generate de monitor la locul de munca.

0 1 2 3 4 5 6 7 8
25. Contact al pielii cu Instruirea Existenta Truselor Lunar Conducator
suprafete fierbinti lucratorilor cu sanitare dotate loc de munca
din sistemul de pericole existente corespunzator
uscare tus/tonner la la locul de munca
copiatorului Control medical
periodic

7
26. Electrocutare prin - acoperirea cu - instruirea - instruirea salariaţilor Lunar sau de Conducator loc

SEF ATELIER
atingere directă materiale personalului – orice în domeniul sănătăţii şi câte ori este de munca
electroizolante a intervenţie sau securităţii în muncă nevoie
părţilor active ale reparaţie se face de
instalaţiilor şi către electrician
echipamentelor autorizat
electrice

- elaborarea de
- vopsirea în diverse instrucţiuni proprii În conformitate Inspector SSM
culori a cu legislaţia în
- închiderea în conductoarelor vigoare
carcase sau pentru identificare
acoperirea cu
învelişuri exterioare - verificarea tehnică
periodică a
- inscripţionarea şi echipamentelor tehnice Anual Administrator
avertizarea
instalaţiilor şi
echipamentelor
- legarea la pământ electrice
- achiziţionarea de Permanent Administrator
echipamente de muncă
- se vor achiziţiona standardizate
echipamente tehnice
de calitate

- se vor respecta - verificări PRAM Anual Administrator


termenele de
verificare

8
27 Electrocutare prin - alimentarea la - instruirea - instruirea salariaţilor Lunar sau de Conducator loc
atingere indirectă tensiune redusă personalului în domeniul sănătăţii şi câte ori este de munca
securităţii în muncă nevoie

– orice intervenţie - elaborarea de În conformitate Inspector SSM


- legarea la pământ sau reparaţie se face instrucţiuni proprii cu legislaţia în
de către electrician vigoare
autorizat

- dirijarea distribuţiei - se vor achiziţiona - verificarea tehnică Anual Administrator


potenţialelor echipamente tehnice periodică a
de calitate echipamentelor tehnice

- egalizarea - se vor respecta - verificări PRAM Anual Administrator


potenţialelor termenele de
verificare

- izolarea - instruirea privind - achiziţionarea de


suplimentară de respectarea echipamente de Permanent Administrator
protecţie aplicată disciplinei muncă standardizate
echipamentului tehnologice şi a
electric restricţiilor de
Securitate

- folosirea
mijloacelor de - evitarea apelării la - testarea periodică Anual Inspector SSM
protecţie improvizaţii pentru
electroizolante pornirea
echipamentelor
tehnice

9
28. Utilizarea unor Verificări periodi- Inainte de pornirea Informarea si Lunar Conducator
surse de ce instalaţii şi oricarei masini se instruirea lucratorilor loc de munca
alimentare fara echipamente va verifica pozitia despre pericolele
impamantare, electrice – si existenta prezente la locul de
sau cu asigurare tablouri dispozitivelor de munca.
impamantare electrice protectie
deficienta

INTOCMIT
SERVICIUL EXTERN SSM
Ing. Conea Victorita

10