Sunteți pe pagina 1din 3

Taxa pe valoare adăugată.

Aplicaţie practică nr. 1


Întreprinderea Alfa S.A. a livrat către întreprinderea Beta SRL marfă supusă TVA la cota
standard în sumă de 560.000 lei contra unui autoturism Lexus 330 cu valoarea de 500.000 lei şi
mărfuri de birotică de 60.000 lei. Determinați TVA de plată la buget pentru fiecare agent
economic de la tranzacţia respectivă.

Aplicaţie practică nr. 2


Izvoraş SRL a fost înregistrat la Camera Înregistrării de Stat în luna martie anul curent. În aprilie
a importat mărfuri la valoarea de invoice 800.000 lei. În luna aprilie a vândut o parte din
mărfurile importate în valoare de 340.000 lei; în luna mai - în sumă de 460.000 lei, în iunie
-restul mărfii în valoare de 1.072.000 lei. Determinaţi TVA de plată la buget pentru fiecare
perioadă fiscală.

Aplicaţie practică nr. 3


Custamah SRL a fost înregistrat la Camera Înregistrării de Stat în luna martie anul curent. În luna
mai a depus cererea de a se înregistra în calitate de subiect plătitor al TVA. În luna mai și iunie
a importat două loturi de mărfuri cu valoarea de invoice a câte 400.000 lei fiecare. În luna mai a
vândut o parte din mărfurile importate în valoare de 240.000 lei; în luna iunie - în sumă de
660.000 lei, în iulie -restul mărfii în valoare de 102.000 lei. Determinaţi TVA de plată la buget
pentru fiecare perioadă fiscală.

Aplicaţie practică nr. 4


Omega SRL a comercializat în luna februarie utilaj scos din uz la valoarea rămasă 14.000 lei, a
vîndut marfă de 485.000 lei (incl. TVA). A procurat materii prime şi servicii de 260.000 lei. A
plătit în avans 60.000 lei materia primă ce va urma să fie primită în luna următoare. Determinaţi
TVA de plată la buget pentru luna februarie.

Aplicaţie practică nr. 5


Delta SRL a vîndut marfă de 493.000 lei (incl. TVA) la preţuri mai mici decît costurile. Costul
mărfii livrate constituia 514.000 lei (incl. TVA). A procurat materii prime şi servicii de 320.000
lei. A primit avans în sumă de 72.000 lei de la un agent economic rezident pentru marfa ce va fi
livrată în luna următoare. Determinaţi TVA de plată la buget pentru luna curentă.
Aplicaţie practică nr. 6
În luna octombrie Probotrans SRL a încasat în contul de decontare mijloace financiare pentru
următoarele servicii:
transport de pasageri internaţional – 400.000 lei
transport de pasageri interurban – 280.000 lei
transport de marfă internaţional –300.000 lei
transport de marfă pe teritoriul RM - 60.000 lei.
Procurările de combustibil, piese de schimb, servicii de reparaţie şi altele au constituit 624.000
lei, inclusiv TVA.
Determinaţi TVA de plată la buget pentru luna octombrie.

Aplicaţie practică nr. 7

Agentul economic AlimCom SRL activează în domeniul importului si exportului. In luna


ianuarie 2020, a efectuat urmatoarele operatiuni:
Livrari de marfuri pe teritoriul RM in baza facturilor fiscale în sumă de 453.600 lei, dintre care
produse lactate de primă necesitate în suma de 126.300 lei si produse alimentare p/u copii –
56.000 lei.
Livrari de mărfuri către agenti economici din zonele economice libere – 64.700 lei.
Transmiterea cu titlu gratuit a unui microbus școlii internat – 170.000 si a produselor alimentare
în suma de 70.000 lei;
Export de marfă în tarile UE – 712.000 lei;
Procurari de zahăr din sfeclă de zahăr de la un agent economic rezident în baza facturilor în suma
de 60.000 lei.
Import de caviar din Federația Rusă – 20.000 borcane cu prețul de 180 lei/borcanul. Cheltuielile
de încărcare a mărfurilor au constituit 20.000 lei, de asigurare a mărfurilor în drum 50.000 lei, de
transportare 100.000 lei, iar cele de descărcare au fost în sumă de 15.000 lei. Cheltuielile privind
diurnele șoferilor au constituit 40.000 lei. Caviarul a fost vîndut, 50.000 borcane, în această
perioadă la prețul de 250lei/borcan, cota accizului este de 25%;
Procurări de marfuri pe teritoriul RM în baza facturilor fiscale – 520.000 lei, dintre care 120.000
lei pâine si produse de panificație de prima necesitate;
Procurări de servicii pe teritoriul RM – 34.300 lei;
Vânzare de mijloace fixe – 986.000 lei;
A vândut un autoturism cu valoare de 120.000lei;
A primit avans din Ucraina în suma de 5000 euro, la cursul BNM de 20,50 lei/euro pentru
marfurile ce vor fi exportate în luna viitoare și avans de la un agent economic resident al RM în
suma de 100.000 lei pentru mărfurile ce vor fi livrate în februarie;
A transferat în avans 200.000 lei pentru produsele alimentare ce vor fi livrate în luna martie.
Determinati obligatia fiscală privind taxele vamale, procedurile vamale, acciz și TVA aferente
importului, cît și TVA la buget aferent operațiunilor de pe teritoriul RM, stiind ca reportul din
luna precedentă a constituit 42.000 lei. Indicați termenele de plată.