Sunteți pe pagina 1din 2

Tema pentru acasa la informatica:

Ex. 1

Program P1;
begin
write (-sqr(4.24)+15/3-sqrt(2.42));
end.

Ex. 2

Program P2;
type Culoare=(Galben, Verde, Albastru, Negru);
Răspuns=(Da, Nu, Nustiu);
var x, y:integer;
begin
x:= ord (Albastru); writeln (x);
y:= ord (Nu); writeln (y);
end.

Ex. 3

Program P3;
var a, b: integer;
begin
write ('Introdu doua numere intregi:'); writeln;
write ('a='); read (a);
write ('b='); read (b);
write ('Suma ='); write (a+b); writeln;
write ('Produsul ='); write (a*b); writeln;
end.
Ex. 4

Program P4;
var v: integer;
begin
write ('introdu viteza in kilometri pe ora'); writeln;
write ('v='); read (v);
write ('viiteza in metri pe secunda este '); write (v/3.600000);
end.