Sunteți pe pagina 1din 4

Nume Prenume 02.0903. 09. 10.16.17.0923.024.09.2001.08.114.1029.10.

20
Bîcov Egor a 4a a 5a
Bîtca Miroslav a 5
Cazacu Vasile 7 10 a 5
Ciubaru Vlad 4 4 5 5a
Covalschi Cristian 10 9 5
Cozlovschi Ion 10 8 6
Crețu Victor 9 6 5
Frăsinesco Denis a 9 9 4a
Ganea Ghenadie a 9 10 a a
Gîndea Tudor 10 8
Horobrîh Eradj a 9 8 a
Leșanu Vlad a a -2 9 a a
Listru Gheorghe 9 10 10
Lungu Radu-Mihai 8 10
Lupușor Igor 9 9
Madan Mihai 8 9
Melnic-Antoci Daniela 10 8 10
Midone Maxim 10 8 10
Mitrea Victor a a a 5 8 4a a
Moleșteanu Laurențiu 10 6 10
Munteanu Gabriel 10 7 5
Namolovan Ruslan a a a a a 9 8 5
Paladi Alexandru a a 8 8 6
Paniș Traian-Ștefan a a 8 10
Paraschiv Gabriel a 8 9
Pirojoc Dionisie 8 10
Platon Cristian a a 7 5
Popov Dmitrii 10 10 a a
Pșenițchi Marin 8 10
Solonari Dumitru 8 10
Timuș Marcel a a 9
Țeruș Elena 9
05.11.20 11.11.20 19.11.20 25.11.20 studiu individual lab 3 sau l
a 5 5
8 2
6 6
a 7 2
7 5
8 8
7 6
a 8 2
a 8 2
8 6
a 7 2
a 5 2
10 10
10 10
8 2
10 9
10 10
10 10
a a a 5 2
10 5
10 6
a 9 5
5 2
8 5
6 7
9 9 8
a 6 2
10 10
10 7
10 5
6 2
9 7
studiu individual nr.2 bilete Teorie
5 1 3
5 2 5
5 copiat listru 3 5
5 copiat listru 4 7
10 5 6
7 6 7
5 7 6
5 copiat listru netermin 8 5
8 9 5
9 10 7
5 11 3
5 12 1
10 13 10
10 14 8
8 15 5
9 16 8
9 17 8
10 18 9
6 19 5
7 19 7
8 17 8
7 16 8
5 15 7
6 13 5
5 11 6
8 10 7
5 9 5
10 7 9
8 5 7
8 4 7
6 3 6
9 1 10
Practica Examen
nu corespunde cerintelor - 4 4
nu corespunde cerintelor - 3 4
9 7
nu corespunde cerintelor - 4 6
10 8
10 9
nu corespunde cerintelor - 5 6
nu corespunde cerintelor - 2 4
10 8
nu corespunde cerintelor - 5 6
10 7
jumate din cerinte - 7 4
10 10
lipseste un fisier, imposibil de verificat rezultatele - 6 7
10 8
partial corect - 8 8
10 9
10 10
8 7
10 9
intra in ciclu continuu - 7 8
alt program in general - 3 6
nu corespunde cerintelor - 4 6
programul pe bucati - 6 6
jumate din cerinte - 7 7
10 9
10 8
lipseste programul - 1 5
10 9
10 9
10 8
10 10