Sunteți pe pagina 1din 2

1)

program P1;
var i,n,j,m,s,p :integer;
a : array [1..20,1..20] of integer;
begin
Writeln ('Introdu dimensiunea tabloului :');
Write('Dați numărul de linii, n='); readln (n);
Write('Dați numărul de coloane, m='); readln (m);
Writeln ('Introdu un tablou cu',n, 'linii și ',m,' coloane:');
s:=0;
p:=1;
for i:=1 to n do
for j:=1 to m do begin
read (a[i,j]);
if(a[i,j]>0) then s:=s+a[i,j];
if(a[i,j]>0) then p:=p*a[i,j];
end;
writeln('suma elementelor este=',s);
writeln('produsul elementelor este=',p);
end.

2)
Program P2;
var
A:array[1..20,1..20] of integer;
n,i,j:integer;
function f(n:integer):integer;
var i,j,max:integer;
begin
max:=A[1,1];
for i:=1 to n do begin
for j:=1 to n do begin
if i=j then if max<A[i,j] then max:=A[i,j];
end;end;
Writeln('Dupa schimbare');
for i:=1 to n do begin
for j:=1 to n do begin
A[i,j]:=A[i,j]+max;
Writeln('A[',i,',',j,']=',A[i,j]);
end;end;
end;
begin
Writeln('Dati n');
readln(n);
for i:=1 to n do begin
for j:=1 to n do begin
Writeln('A[',i,',',j,']=');readln(A[i,j]);
end;end;
f(n);
readln;
end.