Sunteți pe pagina 1din 3

ȘCOALA GIMNAZIALĂ COCORA AVIZAT

NR. ______ / ____________ DIRECTOR,

PROF. FILIP CRISTIANA

GRAFICUL ACTIVITĂȚILOR COMISIEI METODICE

A EDUCATOARELOR ȘI ÎNVĂȚĂTORILOR

ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020

SEMESTRUL I

NR. MODALITĂȚI DE
CRT TEMATICA REALIZARE/RESPONSABILITĂȚ LOCAȚIA DATA
.
I

- Proiectarea, organizarea și
funcționarea activităților comisiei
metodice în contextul atingerii
țintelor naționale privind
1. Organizarea și funcționarea comisiei învățămantul preșcolar și primar; ȘCOALA GIMNAZIALĂ SEPTEMBRIE
metodice în anul școlar 2019-2020 - Prezentare: “Raportul de COCORA
activitate al Comisiei metodice – an
școlar 2018-2019”
- Prezentarea rapoartelor de
autoevaluare și stabilirea
punctajelor/calificativelor.
Ed. Stanciu Nicoleta Steluța
-Prezentarea “Planului
managerial pentru anul școlar 2019-
2020”
- Prezentarea graficului de
2. Organizarea și funcționarea comisiei desfășurare a comisiei metodice ȘCOALA GIMNAZIALĂ OCTOMBRIE
metodice în anul școlar 2019-2020 Ed. Stanciu Nicoleta Steluța COCORA
-Rapoartele de evaluare inițială
(constatări și măsuri) – toți membrii
comisiei
-Participarea la confătuirile
județene din 16.09.2019 (înv.
preșc.) și (înv. primar)

“Curriculum pentru educație -Dezbatere


timpurie - 2019” - Activități de formare a cadrelor
didactice;

Scrisoarea metodică -Dezbatere - aprofundarea


aspectelor prevăzute de scrisoarea
metodică.

Comportamente ce pot fi dezvoltate -Referat: GRĂDINIȚA CU NOIEMBRIE


3. pentru îmbunătăţirea abilităţilor prof. Toma Lucia PROGRAM NORMAL
sociale ale copiilor. -Dezbatere COCORA
CERC PEDAGOGIC -Ateliere de lucru;
-Dezbatere.

Viziunea educaţiei incluzive. -Lecție demonstrativă:


Prof. Dan Rodica Elena
4. GRĂDINIȚA CU
PROGRAM NORMAL DECEMBRIE
Importanţa parteneriatului COCORA
grădiniţă/școala,familie,comunitate -Referat:
Înv. Niculescu Margareta

RESPONSABIL,

ED. STANCIU NICOLETA STELUȚA

S-ar putea să vă placă și