Sunteți pe pagina 1din 1

Reasigurarea este operațiunea prin care o societate de  asigurări  transferă o parte din  riscurile  pe care

le-a preluat prin contractele sale de asigurări către o altă societate ( reasigurătorul ). Drepturile legale
ale deținătorilor de polițe de asigurare (asigurați) nu sunt în niciun fel afectate de reasigurare, întrucât
operațiunea nu dă naștere la raporturi juridice între aceștia și reasigurător, asigurătorul rămânând
răspunzător pentru îndeplinirea obligațiilor sale din  contractele de asigurare  încheiate .