Sunteți pe pagina 1din 12

Definirea atenția Caracteristici Factori Rolul

 funcție sau  este orientată spre ceva  externi care pot determina  modulează tonusul nervos;
mecanism de anume, are un obiect apariția atenției involuntare  asigură o bună receptare
orientare, care poate fi un stimul sunt: senzorială;
focalizare și fixare exterior;  intensitatea deosebită a  înțelegerea mai profundă a
a conștiinței  atenţia este selectivă, stimulilor; ideilor;
asupra unei adică orientarea este  noutatea și neobișnuitul;  selectarea și exersarea mai
sarcini, spre anumiţi stimuli care  apariția și dispariția bruscă ; adecvată a priceperilor și
obiect,întrebări sunt în centrul ei, iar  interni ei mențin și stimulează deprinderilor;
spre alţii se manifestă atenția:
lipsa ei totală;  interesul pe care îl prezintă
 presupune o concentrare pentru persoană acel obiect
optimă a energiei sau fenomen;
psihonervoase spre ceea  actualizarea unor motive și
ce este obiectul ei; trăirea afectivă pozitivă a
relației cu obiectele prin care
ele se satisfac;
Volumul atenție Concentrarea Stabilitatea Distributivitatea Motibilitatea

 este numit și  trăsătură a atenției  relevă  vizează vechea  se evaluiază


câmpul de selective,focalizate. durata întrebare în raport cu
comprehensiune al Ca urmare a menținerii privind capacitatea
atenției, se exprimă direcționării neîntrerupte posibilitatea și subiectului de
prin nr. de selective a și intensive imposibilitate a realiza
elemente sau activității a focalizării a de a realiza deplasări ale
unități exploratorii a acesteia simultan a focalizării
informaționale persoanei,susținut doua acțiuni acestui
ă de factorii sau activități proces
motivaționali și diferite psihofiziologic
afectivi
Atenția externă Atenția internă

 se manifestă prin observarea unui peisaj, în ascultarea  când suntem captați de amintiri, când ne facem planuri
unei conferințe, obiectul atenției este exterior nouă și de viitor, când medităm sau chibzuim, obiectul atenției
subiectul se concentrează asupra lui este înlăuntru nostru, în sfera subiectivă mintală
Atenția senzorială Atenția intelectivă Atenția motorie

 se manifetă printr-o orientare  la acest nivel are loc interpretarea  responsabilă de implimentarea și
preferențială asupra stimului. informației prin activarea monitorizarea răspunsului ales,
Caracterul prosexogen face ca cunoștințelor necesare din efectuarea lui în conformitate cu
încă din această etapă, anumite memoria de lungă durată exigențele și posibilitățile
semnale să aibă prioritate în fața personale
celor concurente
Modelul filtrajului târziu Modelul filtrajului antenuat Modelul filtrajului timpuriu
 filtrele intervin mai târziu în  selecția informațiilor poate avea  selecția informațiilor intervine în
dinamica procesuală, pe loc la diferite paliere ale stadiile inițiale de prelucrare a
parcursul sau după prelucrarea sistemului cognitiv, în funcție de informațiilor înaintea
selective (intervine mai târziu gradul de solicitare al acestuia în dispozitivelor de decodare a
memoria) momentul respectiv conținutului mesajelor (legea
totul sau nimic)
Modelele teoretice explicative ale atenției:
Neurofiziologice Activării Neurochimice Psihologice Motivaționale Cognitive

 consideră că  a intrat în  tinde să lege  pun  selectează și  leagă atenția


natura atenției urma cu atenția accentual delimitează primordial
este bazală și studiilor relații și pe latura informațiile de
intim legată de asupra transformări psihică a care au o selectarea,
procesualitate formațiunii profunde atenției semnificație procesarea
a neuronală reticulare și care are loc și este util și utilizarea
a la nivelul de ce este informațiilor
descoperirii creierului indiferent în contrextul
sistemului interacțiunii
reticular generale a
activator omului cu
ascendent lumea

Absența atenției Cauze Distragerea atenției Cauze


 o încălcare a capacității  concentrarea suferă;  este opusul  imposibilitatea de
de a-și menține  devine atenție concentrării și concentrare stabilă;
concentrarea pentru o instabilă; rezultatul acțiunii  concentrarea într-un
lungă perioadă de timp  nu poate menține diferitilor stimuli, care timp îndelungat asupra
atenția pe o perioadă determină interesele unei activități;
lungă de timp pe un persoanei într-o altă  labilitatea excesivă a
anumit tip de activitate direcție proceselor nervoase

Forme patologice Etapele de dezvoltare a atenției


 absența atenției; 1.Primele săptămâni-luni de viață. Apariția reflexului de orientare ca
 distragerea atenției; semn obiectiv, înnăscut al atenției involuntare a copilului.
 tulburarea atenției; 2. Sfârșitul primului an de viață. Apariția unor activități tentative și de
 hipetrofia atenției; cercetare ca mijloc de dezvoltare viitoare a atenției voluntare.
 astrofia; 3. Începutul celui de-al doilea an de viață. Detectarea rudimentelor de
atenție voluntară sub influența instrucțiunilor de vorbire ale adulților.
4. Al doilea și al treilea an de viață. O evoluție destul de bună a formei
inițiale de atenție voluntară menționată mai sus.
5. Patru și jumătate până la cinci ani. Apariția abilității de a îndrepta
atenția sub influența instruirii complexe a unui adult.
6. Cinci sau șase ani. Apariția unei forme elementare de atenție
voluntară sub influența auto-instruirii (bazată pe instrumente auxiliare
externe).
7. Vârsta școlară. Dezvoltarea și îmbunătățirea în continuare a atenției
voluntare, inclusiv voluntară.
BET (broad external-larg BIT (broad intern-larg NET (îngust extern) NIT (îngust intern)
extern) intern)
 desemnează  descrie abilitatea de a  se referă la capacitatea  constă în procesarea
capacitatea sub de a integra și urmări un nr. de concentrare adâncă a informațiilor
percepe un nr. mare de mare de gânduri, profundă asupra unui din mediul intern. Este
stimuli exerni, de a senzații aspect singur aspect exterior, implicată în
evalua în timp util essential în activitățile la evitarea distragerii rectoalizarea
schimbările din mediu, de performanță atenției, la execuția infirmațiilor
în vederea unei decizii unei mișcări conform
rapide și adecvate planului
1Definirea afectivității Caracteristicile afectivității Clasificarea

 este acea componentă a vieții  polaritatea- constă tendința 


psihice, care reflectă, în forma acestora de a gravita fie în jurul
unei trăiri subiective de un anumit polului negative, fie în jurul
semn, de o anumită intensitate și polului pozitiv, ca urmare a
de o anumită durată, raportul satisfacerii și nesatisfacerii
dintre dinamica evenimentelor diferințiate a trebuințelor;
motivaționale sau a stărilor  intesitatea- indică forța, tăria,
propria de necesitate și dinamica profunzimea, de care dispune la
evenimentelor din plan obiectiv un moment dat trăirea afectivă;
extern;  durata- constând menținerea în
timp a acestora, indifernt dacă
persoana sau obiectul, care le- au
provocat sunt prezente;
 mobilitatea- exprimă fie trecerea
rapidă în interiorul aceleiași trăirie
moționale de la o fază la alta, fie
trecerea de la o stare afectivă la
alta;
 expresvitatea- constă în
capacitatea acestora de a se
exterioriza, de a putea fi văzute,
citite, simțite;
 sentimentele- sunt ample
structure de tendințe și aspirații,
relative slabe, care orientează,
2 declanșează și reglează conduita;
 pasiunile- fiind înrobitoare,
acoperând sau subordonându-se
toate preocupările, dominând
puternic întreaga viață afectivă.
Teoria Teoria fiziologică Teoria cognitivă Teoria motivațională Teoria biologică și de
intelectualistă (periferice și tip biologică
centrale)
 Herbart și  James și Langhe  Psihologii care  Abia Bindra.  Bazată pe factorii
Nahlowski. O deci intensitatea au scos în Emoțiile devin biologici în primul
stare afectivă ar unei trăiri evidență rolul factorii rând evolutive și
lua nașere din afective nu e important al perturbători ai genetici, este
intracțiunea deloc scoarței comportamentulu modelată în
imaginilor; proporțională cu cerebrale; i motivant; conformitate cu
cea a  Aprecierea se experiența și
exteriorizărilor și face prin comportamentul
a manifestărilor prisma uman;
corporale; Impresiilor de  Leagă afectivul de
 Modificările plăcut și activitatea
organice apar neplăcut; cognitive a
aproape tipurilor
instantaneu cu comportamentale,
trăirile în spatele cărora
emoționale și nu stau factorii
ele sunt cauza instinctive;
emoțiilor;