Sunteți pe pagina 1din 3

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARÂRE

privind aprobarea exercitarii profesiei de monitor de schi,


snowboard şi sporturi de alunecare pe zăpadă, precum şi a
organizării şi funcţionării şcolilor de schi sub autoritatea Federaţiei
Române de Schi-Biatlon

In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, art. 37 din


Legea educaţiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile şi
completarile ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

ART 1.
Exercitarea in România a profesiei de monitor de schi, snowboard
si sporturi de alunecare pe zăpadă se realizeaza, atât ca liber-profesionist,
cât şi în cadrul şcolilor de schi, numai sub autoritatea Federaţiei Române
de Schi-Biatlon.

ART. 2
Federaţia Română de Schi-Biatlon, în calitate de autoritate
competentă, emite autorizaţiile pentru profesia de monitor de schi
snowboard şi sporturi de alunecare pe zăpadă, care vor avea forma unui
card, si eliberează acreditari în baza cărora vor fi eliberate autorizaţiile de
funcţionare a şcolilor de schi din Romania, indiferent de forma juridică de
organizare şi a centrelor de formare.

ART. 3
În termen de 90 de zile de la data aprobării prezentei hotărâri de
Guvern, Federaţia Româna de Schi-Biatlon, în colaborare cu Asociaţia
Naţională a Monitorilor de Schi, cu Asociaţia Naţională a Scolilor de Schi
şi cu instituţiile de învăţământ superior de specialitate acreditate,
stabileste regulamentul de organizare si funcţionare a şcolilor de schi şi
de exercitare a profesiei de monitor de schi, snowboard şi sporturi de
alunecare pe zăpadă, normele de echivalare si recunoaştere a unor
categorii de monitori de schi, snowboard şi sporturi de alunecare pe
zăpadă, metodologia de evaluare a cunoştinţelor acumulate pe parcursul
formării monitorilor de schi, snowboard şi sporturi de alunecare pe
zăpadă, standardele de evaluare pentru acordarea acreditării şi eliberarea
autorizatiei de funcţionare a şcolilor de schi, precum şi sancţiunile
aplicabile pentru nerespectarea prevederilor legale.
ART. 4
Profesia de monitor de schi, snowboard şi sporturi de alunecare pe
zăpadă trebuie să fie în conformitate cu standardul ocupaţional aprobat şi
este împărţită în 4 categorii, în funcţie de nivelul cursurilor absolvite:

Categoria a IV-a, dobândită ca urmare a promovării unui curs de


formare organizat de formatori avizaţi de către Federaţia Română de
Schi-Biatlon şi autorizaţi de Consiliul Naţional pentru Formarea
Profesională a Adulţilor;
Categoria a III-a, dobândită ca urmare a promovării unui examen
de evaluare a competenţelor, ca urmare a promovării unui curs de formare
organizat de formatori avizaţi de către Federaţia Română de Schi-Biatlon
şi autorizaţi de Consiliul Naţional pentru Formarea Profesională a
Adulţilor;
Categoria a II-a, dobândită ca urmare a promovării unui examen
de evaluare a competenţelor, ca urmare a promovării unui curs de formare
organizat de formatori avizaţi de către Federaţia Română de Schi-Biatlon
şi autorizaţi de Consiliul Naţional pentru Formarea Profesională a
Adulţilor;

Categoria a I-a, dobândită ca urmare a promovării unui examen


de evaluare a competenţelor, ca urmare a promovării unui curs de formare
organizat de formatori avizaţi de către Federaţia Română de Schi-Biatlon
şi autorizaţi de Consiliul Naţional pentru Formarea Profesională a
Adulţilor;
Monitorii de categoriile II – IV îşi pot exercita profesia doar în
cadrul şcolilor de schi sub coordonarea unui monitor de categoria I.
Monitorii de categoria I îşi pot exercita profesia şi ca liber-profesionişti.

ART. 5
Evaluarea competenţelor şi promovarea în categorie a monitorilor
de schi, snowboard şi sporturi de alunecare pe zăpadă se realizează, pe
bază de examen, de catre Comisia Naţională de Evaluare a Monitorilor,
formata din 2 reprezentanţi ai Federaţiei Române de Schi-Biatlon, 2
reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ superior de specialitate
acreditate (cu specializare schi) şi un reprezentant al Asociaţiei Naţionale
a Monitorilor de Schi, stabiliti prin dispozitie a presedintelui Federatiei
Române de Schi-Biatlon.
ART. 6
Evaluarea standardelor de referinţă şi a indicatorilor de
performanţă, precum şi metodologia de evaluare instituţională şi de
acreditare a şcolilor de schi organizate pe teritoriul Romaniei va fi facuta
de catre o comisie stabilită prin dispoziţie a presedintelui Federaţiei
Române de Schi-Biatlon, din componenţa careia vor face parte
reprezentanţi ai Federaţiei Române de Schi-Biatlon, ai instituţiilor de
învăţământ superior de specialitate acreditate, ai Asociaţiei Naţionale a
Scolilor de Schi din România şi ai Asociaţiei Naţionale a Monitorilor de
Schi.

PRIM-MINISTRU
VICTOR VIOREL PONTA