Sunteți pe pagina 1din 2

Farmacologie generală

CURS 1 Noţiuni de bază

Din punct de vedere etimologic denumirea ‹farmacologie› derivă din 2 termeni din limba greacă:
“pharmakon” – medicament, leac, otravă
“logos” – ştiinţă.
DEFINIŢIE:
 Farmacologia este o ştiinţă biomedicală, care studiază medicamentele în relaţie cu sistemele şi
organismele vii.
 Farmacologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul medicamentelor sub diferite aspecte .
 Farmacologia este știința care studiază interacțiunile dintre organism și medicamente.
 Farmacologia se ocupă cu studiul originii, proprietăților fizice și chimice, absorbției,
metabolismului, excreției, acțiunilor și utilizării medicamentelor.

Ramurile farmacologiei sunt împărţite în două categorii:

1. Ramuri cu caracter fundamental


a. Farmacocinetica
Această ramură studiază traseul medicamentului în organism de la ingerare pană la eliminare. In
cadrul acestui traseu sunt evaluate aspecte calitative şi cantitative legate de medicament, aspect
dependente de doză, calea de administrare, şi anume: absorbţia, distribuţia, metabolizarea şi eliminarea
medicamentului din organism.
- “mişcarea” medicamentelor în organism, respectiv absorbţia, distribuţia, metabolizarea şi eliminarea.
b. Farmacodinamia
Studiază mecanismele de acţiune şi efectele substanţelor medicamentoase la diferite niveluri:
molecular, celular, organ, ţesut sau la scara întregului organism.
c. Farmacotoxicologia
Este ramura farmacologiei care studiază reacţiile adverse ale medicamentelor cat şi aspecte legate
de farmacodependenţă, intoxicaţii acute, cronice etc.

2. Ramuri cu caracter aplicativ


a. Farmacoterapia -este ştiinţa care studiază utilizarea terapeutică a medicamentelor cu scop: profilactic,
curativ (ameliorarea şi vindecarea bolilor) şi cu scop investigaţional (pentru explorări funcţionale).
Farmacologie generală

In funcţie de efectul farmacodinamic urmărit sau filozofia aplicată în tratamentul unei suferinţe,
există următoarele tipuri de farmacoterapie:
- etiotropă, farmacoterapie care se adresează bolii;
- simptomatică, farmacoterapie care se adresează simptomelor bolii;
- patogenă, farmacoterapie care se adresează mecanismelor fiziopatologice ale boli;
- şi de substituţie, farmacoterapie prin care se substituie o substanţă biogenă carenţială.

Din punct de vedere farmacoterapic, medicamentele se clasifică in următoarele grupe:


- medicamente care acţionează in anumite dereglări fiziopatologice (aproximativ 2/3 din totalul
medicamentelor);
- medicamente care combat agenţii patogeni (antibiotice, chimioterapice etc.);
- medicamente care inlocuiesc produse carenţiale din organism;
- medicamente utilizate in explorări funcţionale.

b. Farmacografia - studiază regulile de prescriere a medicamentelor, căile și modul de administrare și


posologie ( prescrierea dozelor ).
c.Farmacoepidemiologia - măsurile de precauţie menite să evite sau să diminueze posibilele efecte
nedorite ale medicamentelor.

Din.punct de vedere didactic farmacologia se clasifică în 2 părţi


►FARMACOLOGIA GENERALĂ – studiază aspectele generale ale relaţiilor dintre medicament şi
organism, urmărind evidenţierea legilor obiective pe baza cărora au loc aceste relaţii.
Cuprinde noţiuni generale de farmacodinamie, farmacocinetică, farmacotoxicologie.
►FARMACOLOGIA SPECIALĂ – cuprinde studiul analitic al diferitelor grupe de medicamente, pe
aparate şi sisteme (conform principiului ATC – anatomic, terapeutic, chimic).

S-ar putea să vă placă și