Sunteți pe pagina 1din 3

Identificarea factorilor nefavorabili șI nocivi

Proces-verbal Nr. ______ dun ,,_____,, ___________________20____


Denumirea locului de muncă/postului de muncă ____________________________________________________
Nr. Denumire Denumirea factorilor dăunători și periculoși ai mediului de lucru și a procesului de muncă
loc a locului Factori fizici Fac Factori biologici Gra Inten
ulu de muncă. tori vita sita
i Sursele chi tea tea
de factorilori mici pro pro
mu dăunători cesu cesu
ncă și lui lui
periculoși de de
ai mediului mu mun
de lucru și n că
procesului că
de muncă. Microclimat Ae Factori vibro- Mediu de Radiații neionizate Radiații Sub Pro Mic Mic
ro acustici lumină ionizate stan duc roo roo
so țele ăto rga rga
li chi ri de nis nis
pr m mic me me
ed mice roo pato pato
om și rga gene- gene-
in ame nis agen agen
ant stec me, ți ți
fib urile celu cauza cauza
ro măs le vii tori ai tori ai
ge urat și bolilor altor
nic e în spori infecți boli
i aeru conți oase infecț
l chi nute deose i
mic în bit de oase
prep pericu
a loase
rate
bacte
riene
Te U Vit Ra Z I A Vi Ilu Str Lu Câ Câ Câ Câ R R Ra Co Gra Inten
mp me eza di g n e br mi ă ciu mp mp mp mp a a ze nt vita sita
er di aer aț o f r aț na lu ref ele ele elec ma di di X, a tea tea
at ta ulu ii m r u ii rea ci lec ctro ctro tro g aț aț ra m pro pro
ura tea i te o a l ge su rea tat ma mag sta net ii ii di in cesu cesu
aer rela rm t s ner p dir g net tic ic u l aț ar lui lui
ulu tivă i u u ale raf ec net ic con l a ii ea de de
i a ce n l și eț tă ic alte sta t s ga in mu mun
aer e t loc ei alte rna nt r e mm du n că
ului t r ale de rna tiv a r a st că
e a luc tiv din v și ria
s ru dom i neu lă
u eniu o tro
n de l ni
e freg e
t vent t
ă ra e
dio
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Președintele comisiei de evaluare: _______________________________________

S-ar putea să vă placă și