Sunteți pe pagina 1din 1

Data: Numele, prenumele elevului:

Probă de evaluare
la educația plastică în clasa a VII-a

1. Definiți noțiunile : 3p.


Canon de dimensiune –

Nud –

Antropometrie –

2. Enumerați cele 6 tipuri de portret : 3p.

3. Care sunt proporțiile corpului unui nou-născut față de mărimea totală ? 5p.

4. Desenați schematic figura umană. 4p.

S-ar putea să vă placă și