Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Presedinte,

Subsemnatul(a),dr.............................................................................................................
medic....................................................................nascut(a) la data de...................................cu
domiciliul in.........................................................................................................absolvent(a) a
Facultatii de...........................................................din..........................promotia...................va
rog a-mi elibera:
□ Certificatul de Avizare necesar prelungirii acreditarii cabinetului
□ Certificatul de Avizare necesar deschiderii cabinetului

………………………………………………………………………. cu sediul/punct de lucru


in……………………………………………………………………………………………….

Data, Semnatura,

Domnului Presedinte al Colegiului Medicilor Stomatologi Dolj

S-ar putea să vă placă și