Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrul individual

Problema nr.1

1)Transferul mijloacelor bănești din contul plătitorului către beneficiar:

DT 2224302285 (SA Cvant platitor) CT 2224302368 (SA Alfa Credit beneficiar) =5328 lei

2)Ieșirea mijloacelor bănești financiare din banca plătitoare:

DT 2224386182 (SRL Beta plătitor) CT 1031386(BC Alfa Credit SA plătitor) = 1800 lei

3)Intrarea mijloacelor bănești în contul beneficiarului :

DT 1861302(SA Beta Invest beneficiar) CT 2224302283(SA Cvant beneficiar)=1800 lei

4)Ieșirea mijloacelor financiare din banca plătitoare

DT 2224302285(SA Cvant plătitor) CT 1861302(BC Beta Invest SA platitor) =3200 lei

5)Intrarea mijloacelor bănești în contul beneficiarului

DT 1861387(BC Alfa Credit sa beneficiar ) CT 2251387345(SA Plai beneficiar)=3200 lei

6)Ieșirea mijloacelor financiare din banca plătitoare

DT 2224302285(SA Cvant platitor) CT 1861302(BC Beta Invest SA platitor) = 10500 lei

7)Intrarea mijloacelor bănești în contul beneficiarului

DT 1861387(BC Alfa Credit SA beneficiar) CT 2224387716(SRL Salut beneficiar) = 10500 lei

Sold final = Sold inițial + rulaj debitor – rulaj creditor =27896+1800-5328-3200+10500=10668 lei
Problema nr.2

1)Ieșirea mijloacelor financiare din contul clientului

DT 2224386182(SA Beta platitor) CT 1031386(BC Alfa Credit SA platitor) = 125000 lei

2)Ieșirea mijloacelor bănești financiare din banca plătitoare:

DT 2224302368(SA Sigma platitor) CT 1861302(BC Beta Invest SA platitor) = 20000 lei

3)Intrarea mijloacelor bănești în contul beneficiarului :

DT 1031386(BC Alfa Credit SA beneficiar) CT 224386182(SA Beta beneficiar) = 20000 lei

4)Ieșirea mijloacelor financiare din banca plătitoare

DT 2224386182(SA Beta platitor) CT 1031386(BC Alfa Credit SA platitor) = 13000 lei

5)Intrarea mijloacelor bănești în contul beneficiarului

DT 1031701(BC Alfa Credit beneficiar) CT 3331701 (Trezoreria Teritoriala) = 13000 lei

6)Ieșirea mijloacelor financiare din banca plătitoare

DT 2224386182(SA Beta platitor) CT 1031386(BC Alfa Credit SA platitor) = 105000 lei

7)Intrarea mijloacelor bănești în contul beneficiarului

DT 18614387 (BC Alfa Credit SA beneficiar) CT 224387179(SRL Valentina beneficiar) = 105000 lei

Sold final = Sold initial+rulaj debitor – rulaj creditor = 346000 + 20000 - 125000 – 13000-105000 =
123000 lei