Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA IP CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN

INFORMATICĂ ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE

DISCIPLINA
PROGRAMAREA CALCULATOARELOR

LUCRAREA DE LABORATOR

Specialitatea: Rețele de calculatoare


Elev: Ciubaru Vlad
#include<iostream>

#include<string.h>

#include<stdio.h>

using namespace std;

int main()

char str[100], temp;

int i=0, j;

cout<<"\n Introduceti cuvintul : ";

gets(str);

i=0;

j=strlen(str)-1;

while(i<j)///LOOP Pentru inversarea cuvintului

temp=str[i];

str[i]=str[j];

str[j]=temp;

i++;

j--;

cout<<"\n Cuvintul intors este : "<<str;///Cuvintul intors

return 0;